سوال: آب قلیل چیست؟


پاسخ:
آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ [۱] هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد.

———-
منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۵؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۶٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫

—————

برگرفته از سایت رهروان ولایت