اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

مسأله ۹۴۹ احتیاط واجب (۱) آن است که تکبیره الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن می خواند، مثلًا به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند نچسباند (۲).

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(۱) (تبریزی، سیستانی:) احتیاط مستحب ّ..

(۲) (زنجانی:) یعنی همزه «اللّه اکبر» را به جهت اتصال به قبل ساقط نکند.

[ اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند]

مسأله ۹۵۰ اگر انسان بخواهد «اللّه أکبر» را به چیزی که بعد از آن می خواند مثلًا به «بسم اللّه الرحمن الرحیم» بچسباند باید «ر» اکبر را پیش بدهد (۱).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (خوئی:) ولی احتیاط واجب آن است که در نماز واجب نچسباند.

(فاضل، تبریزی، سیستانی:) بهتر است حرف «راء» اکبر را ضمّه بدهد هر چند احتیاط مستحب ّ است که در نماز واجب متّصل نکند.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب «ر» اکبر را پیش بدهد. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله (۱۰۰۴).

social position

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *