اگر خانمی فراموش کند لباسش بدن نماست با آن نماز بخواند نمازش باطل است؟

اگر خانمی فراموش کند لباسش بدن نماست با آن نماز بخواند نمازش باطل است؟

اگر خانمی فراموش کند لباسش بدن نماست با آن نماز بخواند نمازش باطل است؟

اگر خانمی فراموش کند لباسش بدن نماست با آن نماز بخواند نمازش باطل است؟

اگر خانمی فراموش کند لباسش بدن نماست با آن نماز بخواند نمازش باطل است؟

 

اگر خانمی فراموش کند لباسش بدن نماست با آن نماز بخواند نمازش باطل است؟

√ پاسخ:
آیت الله خامنه ای: اگر بعد از نماز بفهمد،‌ نمازش صحیح است؛ ولی اگر در بین نماز بفهمد، باید با رعایت شرائط نماز خود را بپوشاند.
آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سوال آن نماز باطل نیست اما در نمازهای بعدی بیشتر دقت نماید.
آیت الله فاضل: اگر خانمی، فراموش کند که لباسش بدن نما است و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است، لیکن اگر فراموش کردن لباس بدن نما به دلیل بی مبالاتی و اهمیت ندادن به نماز باشد به احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند.

استفاء از سایت مراجع عظام

social position

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *