اگر در قرائت شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه تکلیف چیست؟

اگر در قرائت شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه تکلیف چیست؟

 

 

اگر در قرائت شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه تکلیف چیست؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای: اگر کثیرالشک نباشد و در قبل از ورود به سوره در صحت حمد شک کند یا قبل از رفتن به رکوع در سوره شک کند، باید عبارت را اصلاح کند.[۱]

آیت الله مکارم: هرگاه در آیه و یا ذکرى از نماز شک کند؛ باید آن را تکرار کند تا صحیح بگوید، امّا اگر به حدّ وسواس برسد، باید اعتنا نکند و اگر اعتنا کند، نمازش اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب باید دوباره بخواند.[۲]

 

[۱]. شماره استفتاء: j1pUOK1Kwk

[۲]. کد رهگیری: ۹۵۰۸۲۱۰۰۰۲