اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه

اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه
Posted by: طلبه پاسخگو Category: کتابخانه, نماز Tags: , Comments: 0 0 Post Date: اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه

[ اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه]

مسأله ۹۵۶ اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی (۱) شده، به شک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده، باید تکبیر را بگوید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) چیزی از قرائت..

(فاضل:) چیزی از قرائت یا ذکرهای مستحب قبل از آن مثل استعاذه..

[ اگر بعد از گفتن تکبیره الاحرام شک کند]

مسأله ۹۵۷ اگر بعد از گفتن تکبیره الاحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند (۱).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.

(۱) (فاضل:) ولی مستحب ّ است نماز را تمام کند و دوباره بخواند.

(اراکی:) بنا بر احتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره بخواند.

(گلپایگانی، صافی:) چنانچه مشغول خواندن چیزی شده به شک خود اعتنا نکند و هم چنین است اگر چیزی نخوانده و لکن احتیاط مستحب ّ آن است که در این صورت نماز را تمام کند و دوباره بخواند.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

(زنجانی:) چه مشغول چیزی شده باشد یا نه، به احتیاط واجب تکبیره الاحرام او محکوم به بطلان است و احتیاط مستحب آن است که نماز را تمام کرده، و دوباره اعاده کند؛ ولی می تواند آن را قطع کرده، اعاده کند.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *