بچه ممیز در صف نماز جماعت

Posted by: سیدعلی پاسخگو Category: احکام نماز Tags: , , Comments: 0 0 Post Date: آذر ۱, ۱۳۹۶

بچه ممیز در صف نماز جماعت

سوال: حکم ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت چیست؟ آیا مانع اتصال صفوف نماز جماعت است؟

پاسخ:
امام: اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است می توانند اقتدا کنند.‌
آیت الله خامنه ای: اگر بچه ممیز فاصله شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت اشکال ندارد، همچنین اگر یک یا چند بچه غیر ممیز یا بچه ممیزی که نمازش باطل است فاصله شود ولی از جلو و یا طرف دیگر اتصال باشد و یا اینکه فاصله بین دو مأموم بیش از یک قدم نباشد، نماز جماعت اشکال ندارد.
آیت الله مکارم: بودن فاصله میان امام و مأموم. اگر یک یا چند قدم میان امام و مأموم یا مأمومین با یکدیگر فاصله باشد، به طوری که به آن جماعت گویند مانعی ندارد. بنابر این فاصله شدن یک یا دو نفر که نماز نمی خوانند مانعی ندارد ولی مستحب است صفوف کاملًا به هم متّصل باشد.
آیت الله سیستانی: اگر واسطه اتصال به جماعت، بچّه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد باشد، چنانچه ندانند نماز او باطل است می توانند اقتدا کنند و هم چنین اگر شیعه اثنی عشری نباشد چنانچه نماز او بر طبق مذهب وی صحیح باشد.
آیت الله شبیری زنجانی: مسأله اگر بین مأموم و امام یا بین مأموم و مأموم دیگری که واسطه اتصال مأموم با امام است کمتر از مقدار جسد انسان در حال سجده که حدود یک متر است فاصله گردد، مانعی ندارد، ولی اگر بیش از این مقدار فاصله شود، جماعتش صحیح نیست، بنا بر این اگر چند نفر که نمازشان باطل است فاصله شوند، نمی تواند اقتدا کند، و اگر در وسط نماز به مقدار جسد انسان در حال سجده فاصله شود، به احتیاط واجب قصد فرادی نموده نماز را تمام کند. بهر حال اگر شک داشته باشد که نماز امام یا مأمومین سمت راست یا سمت چپ یا جلو صحیح است یا نه، می تواند به جماعت خود ادامه دهد و اقتدا نماید و بچه ممیّز؛ یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد، اگر شرایط نماز را رعایت کند، نمازش صحیح است و اگر شک داشته باشند که نمازش صحیح است یا نه، حکم به صحّت ِ نمازش می شود.
آیت الله وحید: اگر بین کسانى که در یک صف ایستاده اند، یک نفر که نمازش باطل است یا بچّه ممیّزى که ندانند نماز او صحیح است فاصله شود ، در صورتى که از جهت مأموم دیگر اتّصال به جماعت نباشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ نمى شود اقتدا کرد.

—————-
پی نوشت:
امام خمینی، توضیح المسائل (محشی – امام خمینی و دیگر مراجع)، ج ۱، ص ۷۷۴ و م ۱۴۱۷؛ خامنه ای، استفتائات جدید، پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir، نماز جماعت؛ نوری، توضیح المسائل، ص ۱۶۵، م ۱۴۱۴٫ وحید، توضیح المسائل، ص ۲۸۰، م ۱۴۲۵٫

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *