سوال: آیا وضوی زن و مرد تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ: وضوی زن و مرد در کیفیت و مقدار واجب آن فرقی ندارند و تنها تفاوت وضوی زن و مرد در شستن دست هاست؛ به این صورت که برای مرد مستحب است در شستن اول،‌ آب را به پشت آرنج بریزد؛ ولی برای زن مستحب است آب را به داخل آرنج بریزد.

——–

منبع: امام، سیستانی و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۱، بعض مستحبات الوضوء، (العاشر)؛ امام، استفتائات، ج۱، س ۵۴؛ بهجت، استفتائات، ج۱، س ۴۵۴  و ۵۲۲ و جامع المسائل، ج۱، ص ۱۱۵؛ خامنه ای، سبحانی و صافی: استفتا.

>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۱، ص ۱۵۴٫

—————

برگرفته از سایت رهروان ولایت