تکبیره الإحرام – گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است

تکبیره الإحرام
Posted by: طلبه پاسخگو Category: کتابخانه, نماز Tags: , Comments: 0 0 Post Date: اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

تکبیره الإحرام – گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است

گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است
مسأله ۹۴۸ گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید (۱) حروف «اللّه» و حروف «اکبر» و دو کلمه «اللّه اکبر» را پشت سر هم بگوید (۲) و نیز باید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود (۳) و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثلًا ترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح نیست.

(۱) (بهجت:) باید بنا بر احوط..

(۲) (زنجانی:) گفتن «اللّه أکبر» در اول هر نماز واجب است، ولی ظاهراً رکن نیست، پس اگر آن را فراموش کند و در رکوع یا بعد از آن متوجه شود نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که نماز را دوباره بخواند و اگر قبل از رکوع متوجه شود نمازش باطل است و باید حروف «اللّه» و حروف «اکبر» را پشت سر هم بگوید..

(۳) (بهجت:) باید کسی که می تواند، این دو کلمه را به عربی صحیح بگوید..

(مکارم:) مسأله اوّلین جزء نماز «اللّه أکبر» است که آن را «تکبیره الإحرام» می گویند و ترک آن خواه از روی عمد باشد یا سهو، نماز را باطل می کند امّا اضافه کردن آن (یعنی به جای یک اللّه اکبر مثلًا دو مرتبه اللّه اکبر بگوید) اگر عمدی باشد، موجب باطل شدن نماز است.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *