جدیدترین مطالب تولیدی

فروردین ۱۳۹۹

خودداری افراد مبتلا به ویروس از مراجعه به مرکز درمانی

خودداری افراد مبتلا به ویروس از مراجعه به مرکز درمانی

– در صورتی که بیماری ضرر مهمّى برای انسان داشته باشد یا خطر مرگ و سرایت به دیگران داشته باشد، بیمار نباید از درمان خودداری کند.‌

وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز

وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز

– مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

تمام خواندن نماز توسط مسافر

تمام خواندن نماز توسط مسافر

– اگر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

فروردین ۱۳۹۹

خرج کردن عیدی بچه ها

خرج کردن عیدی بچه ها

– پدر و مادر می توانند مبالغی که بابت عیدی به فرزندان توسط اقوام داده می شود را از باب ولایت بر کودک، قبض کنند و به گونه ای تصرف کنند که مفسده ای برای کودک نداشته باشد.

لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است

لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است

– پوشیدن هر نوع لباسی که ترویج فرهنگ ضد اسلامی است، حرام است.

ازدواج با دختر رشیده

ازدواج با دختر رشیده

– ازدواج موقت بنابر احتیاط واجب اجازۀ پدر یا جد پدری او لازم است.

مانع بین پیشانی و محل سجده

مانع بین پیشانی و محل سجده

– اگر هنگام سجده، چادر یا کلاه روی صورت بیفتد و پیشانی با واسطه چادر یا کلاه روی مهر قرار بگیرد باید بدون بلند شدن از سجده، مانع ـ چادر ـ را کنار بکشید تا پیشانی بر مهر قرار گیرد.

آرایش مختصر با حفظ حجاب

آرایش مختصر با حفظ حجاب

– آنچه عرفاً زینت و آرایش محسوب می‌شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

کنترل نگاه

کنترل نگاه

– نگاه به جاهایی از بدن آقایان نامحرم که معمولا پوشانده می شود، حتی بدون قصد لذت و فساد هم حرام است.

معاشرت و رفت و آمد با شخص بی نماز

معاشرت و رفت و آمد با شخص بی نماز

– استفاده از اموال و معاشرت با کسی که نماز نمی خواند، در صورتی که تأیید کار او نباشد، اشکال ندارد.

حکم پوشش مردان مقابل نامحرم

حکم پوشش مردان مقابل نامحرم

– مردان مى توانند سر و گردن و مقدارى از پاها و دستها و سینه را در مقابل نامحرم نپوشانند

زینت زنان گوشواره

زینت زنان گوشواره

– اگر گوشواره از روی روسری پوشیدن باشد احتیاط واجب پوشیدنش واجب است

آیا می توانیم صله رحم را تلفنی انجام دهیم؟

حکم صله رحم تلفنی در ایام کرونایی

– طبق نظر مقام معظم رهبری صله رحم با احوالپرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن یا نامه هم محقق می‌شود.

اسفند ۱۳۹۸

وظیفه مسلمانان برای غسل میت در صورت کمبود غسل دهنده

وظیفه مسلمانان برای غسل میت در صورت کمبود غسل دهنده

– غسل میت، واجب کفایی است، و در صورت نیاز، بر همه زنانی که می توانند با مراعات شرایط شرعی، میت را غسل دهند، این کار واجب خواهد بود.

عدم امکان عمل به نذر بخاطر کرونا

عدم امکان عمل به نذر بخاطر کرونا

– اگر برای خصوص اعتکاف امسال نذر کرده و اعتکاف برگزار نشده تکلیفی ندارد.

غسل، کفن و نماز میت بر اثر کرونا

غسل، کفن و نماز میت بر اثر کرونا

– با مراعات کامل نکات بهداشتی و استفاده از تجهیزات ایمنی، هر چند با صرف هزینه، باید حداقل واجب در مورد غسل، حنوط، کفن، نماز میت و دفن انجام گیرد.

طهارت-الکل-های-ضدعفونی-کننده

طهارت الکل های ضدعفونی کننده

– در صورتی که مایعی مثل الکل را نمی دانیم از اقسام مشروبات الکلی است یا خیر، تحقیق لازم نیست.

نماز با دستکش

نماز با دستکش

– خواندن نماز با پوشیدن دستکش اشکال ندارد.

ضمان بیمار در صورت سرایت بیماری واگیردار

ضمان بیمار در صورت سرایت بیماری واگیردار

– چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماری های واگیردار، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت می گردد، حتی دیه بر فرد منتقل کننده بیماری واجب خواهد بود.

لزوم عمل کردن به توصیه‌های بهداشتی

لزوم عمل کردن به توصیه‌های بهداشتی

– در صورتى که از حدّ معمول و متعارف پزشکى کمتر رعایت کنند و بیم انتقال بیمارى برود، موجب ضمان است.

تبعیت از دستورات ستاد ملی وزارت بهداشت

تبعیت از دستورات ستاد ملی وزارت بهداشت

-تبعیت از دستورات ستاد ملی وزارت بهداشت، برای همه لازم الاجرا است.

فروردین ۱۳۹۹

مصرف وام در غیر مورد قرار داد

مصرف وام در غیر مورد قرار داد

– گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.

خواندن ترجمه قرآن

خواندن ترجمه قرآن

– خواندن ترجمه قرآن و تدبّر در آن، بسیار خوب و مطلوب است، ولی قرائت متن عربی قرآن، ثواب و آثار ویژه ای دارد.

اعراض از وطن

اعراض از وطن

– اگر کسی برای زندگی در شهر دیگر، بدون نیت اعراض، از وطنش خارج شود اما بداند که دیگر برنخواهد گشت، اعراض محقق می شود.

فروردین ۱۳۹۹

پس گرفتن طلاهای هدیه شده

پس گرفتن طلاهای هدیه شده

– طلا و هدایایی که در دوران ازدواج، مرد به همسرش هدیه می دهد، پس از طلاق و در صورت مطالبۀ زوج باید پس داد.

شرایط شاهد در طلاق

شرایط شاهد در طلاق

– یکی از شرائط طلاق این است که در حضور دو شاهد عادل مرد باشد. شخصی که عادل نیست نمی تواند شاهد طلاق باشد.

پس گرفتن طلاهای هدیه شده

پس گرفتن طلاهای هدیه شده

– طلا و هدایایی که در دوران ازدواج، مرد به همسرش هدیه می دهد، پس از طلاق و در صورت مطالبۀ زوج باید پس داد.

حکم خواندن رمان های عاشقانه

حکم خواندن رمان های عاشقانه

– خواندن رمان‌هایی که در آن بعضی مسائل عاشقانه بی پروایانه بیان می شود اگر به قصد لذت باشد و یا اگر انسان بترسد با مطالعه آنها به گناه آلوده شود، حرام است.

حکم ازدواج با شخص بی نماز

حکم ازدواج با شخص بی نماز

– ازدواج با شخص بی نماز جایز است؛ ولى کراهت دارد.

حکم نفقه فرزند بر پدر

حکم نفقه فرزند بر پدر

– هرگاه فرزند توانایى اداره کردن زندگى خویش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد

تبعیت مأموم از امام جماعت

تبعیت مأموم از امام جماعت

📡💠 تبعیت مأموم از امام جماعت 💠 ❓سؤال: کیفیت تبعیت از امام در نماز جماعت چگونه است؟ ✅ پاسخ: متابعت مأموم از امام در افعال نماز واجب است؛ یعنی مأموم نباید افعال نماز را زودتر از امام انجام دهد و نیز نباید با تأخیر زیاد بعد از امام انجام دهد، اما نسبت به اقوال و اذکار ـ جز تکبیره الاحرام ـ تبعیت واجب نیست، اما در تکبیره الاحرام نباید زودتر یا هم زمان با امام تکبیر بگوید و بنابر احتیاط واجب، قبل [...]

حکم سلام کردن به نامحرم و پاسخ آن

حکم سلام کردن به نامحرم و پاسخ آن

– سلام کردن در صورتی که مفسده نداشته باشد مانعی ندارد

شکستن نماز مستحبی

شکستن نماز مستحبی

– شکستن نماز مستحبی، هنگام صدا زدن والدین اگر موجب اذیت و آزار آنها نگردد، واجب نیست.

قنوت فراموش شده

قنوت فراموش شده

– اگر در رکوع متوجه شوید قنوت انجام نداده اید، مستحب است بعد از رکوع انجام دهید.

معیار در پوشش بانوان

معیار در پوشش بانوان

– چادر برای بانوان، حجاب برتر اسلامی است؛

کیفیت نماز جعفر طیار

کیفیت نماز جعفر طیار

– نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتی است، در هر رکعت حمد و سوره و بعد از آن پانزده مرتبه: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّه وَ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَر» خوانده شود، همین تسبیحات را ده مرتبه در رکوع و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع، و ده مرتبه در سجدۀ اول و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن و ده مرتبه در سجدۀ دوم و ده مرتبه بعد از سر [...]

آداب روز جمعه – غسل جمعه

آداب روز جمعه – غسل جمعه

– وقت غسل جمعه از اول صبح تا ظهر، و از ظهر تا غروب جمعه، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت اداء و قضاء و از اول صبح شنبه تا مغرب به نیت قضاء است.

ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی

ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی

– قرائت آیاتی که سجده واجب دارد بر جنب و حائض حرام است و قرائت سایر آیات در غیر اوقات نماز برای حائض کراهت دارد

رنگ کردن مو در ایام قاعدگی

رنگ کردن مو در ایام قاعدگی

– رنگ کردن موی سر در ایام قاعدگی اشکال شرعی ندارد. اما مکروه است.

پرداخت مظالم به سیل زدگان

پرداخت مظالم به سیل زدگان

– پرداخت رد مظالم به سیل زدگان فقیر اشکالی ندارد.

نگاه به موبایل در نماز

نگاه به موبایل در نماز

– نگاه به موبایل در حال نماز مادامى که صورت صلاتى را محو نکند(حالت نماز را به هم نزد)، اشکال ندارد.

- اگر یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد نسبت به خانه ارثی، تصرف جایز نیست و نماز در آنجا نیز صحیح نیست.

تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک

📡 💠 تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک 💠 ❓سؤال: ا در خانه ارثی زندگی می‌کنیم، کدورتی بین ما و بعضی از وارثان وجود دارد، اگر بعضی از ورثه، ابراز عدم رضایت کنند با توجه به این که شراکت به صورت مشاع است، زندگی کردن و نماز خواندن در این خانه برای ما چه حکمی دارد؟ ✅ پاسخ: اگر حتی یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد، تصرف جایز نیست و حکم غصب را دارد و نماز در [...]

تطهیر موکت و فرش

تطهیر موکت و فرش

– تطهیرموکت و فرش به این صورت است: بعد از بر طرف کردن عین نجاست، آب لوله را وصل کنید به جای نجس، به‌گونه‌ای که همه آن محل را فرا بگیرد.

خمس برنج مصرفی

خمس برنجی که مصرف نشده

– هر مقدار از مواد مصرفی ـ مانند برنج ــ که با درآمد تهیه شده و تا سررسید سال خمسی مصرف نشده است، خمس دارد.

اعمال عید نوروز

اعمال عید نوروز

– غسل و روزه روز اول فروردین، مستحب است اما سایر اعمالی به قصد رجاء انجام شود.

اسفند ۱۳۹۸

احتکار اقلام دارویی و پزشکی

احتکار اقلام دارویی و پزشکی

– انبار کردن کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم به قصد آنکه بتواند با قیمت بالاتر به فروش برساند حرام است.

غسل جنابت در حال حیض

غسل جنابت در حال حیض

– اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، بعد از پاک شدن از حیض، واجب است علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد.

اسفند ۱۳۹۸

حکم وضو بعد از غسل جنابت

حکم وضو بعد از غسل جنابت

– اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، بعد از پاک شدن از حیض، واجب است علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد.