استطاعت حج با خرید فیش آزاد

استطاعت حج با خرید فیش آزاد

استطاعت حج با خرید فیش آزاد     استطاعت حج با خرید فیش آزاد به واسطه گرفتن ارث مستطیع شده ام، در شرایط فعلی واجب است که ثبت نام دولتی انجام دهم یا فیش آزاد برای رفتن به حج خریداری کنم؟ پاسخ: در صورتی که منع قانونی نداشته باشد و توانایی داشته باشید، باید فیش آزاد تهیه کنید. ————— سایت آیت الله خامنه ای – استفتائات جدید (مرداد ماه ۹۶ )