حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد میت که اعلم از مرجع زنده است

حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد میت که اعلم از مرجع زنده است

 

سوال (۱): حکم بقا بر تقلید میت در صورت اعلم بودن مجتهد زنده چیست؟
پاسخ: 
کسی که از مجتهدی تقلید می کرده که از دنیا رفته است و اکنون مجتهد زنده را اعلم از او می داند، نمی تواند بر تقلید مجتهد میت باقی بماند و باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند. [۱]
———————————————————————————–
سوال (۲): حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد میت که اعلم از مرجع زنده است، چیست؟
پاسخ: 
کسی که از مجتهدی تقلید می کرده و آن مجتهد از دنیا رفته است و اکنون او را اعلم از مراجع تقلید زنده می داند:
آیات عظام: امام و خامنه ای: می تواند بر تقلید مجتهد میت باقی بماند. [۲]
آیات عظام: بهجت، سبحانی و مکارم: باید (سبحانی: بنابر احتیاط واجب) در مسائلی که به فتوای میت عمل کرده، بر تقلید او باقی بماند. [۳]
آیت الله سیستانی: باید بر تقلید او باقی بماند. [۴]
آیت الله صافی: بنابر احتیاط واجب، باید بر تقلید او باقی بماند. [۵]
—————-
پی نوشت:
[۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹؛ مکارم، استفتائات، ج۲، س ۶٫
[۲]. امام، استفتائات، ج۱، س ۲۰؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۳۵٫
[۳]. بهجت، توضیح المسائل، م ۱۲ و ۱۳ و وسیله النجاه، ج۱، س ۱۴؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۸ و استفتائات، ج۱، س ۷۳؛ مکارم، توضیح المسائل، م ۱۰٫
[۴]. سیستانی، توضیح المسائل ده مرجع، م ۹٫
[۵]. صافی، توضیح المسائل، م ۹ و جامع الاحکام، ج۱، س ۲۰٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۶۲٫