خانم-مسنّ-زیبا-و-حجــــاب2

 

┘◄سوال:
• در برخی از مهمانی ها خانم های حدود 60 ساله بدون حجاب و پوشش جلوی جمع حاضر می شوند با توجه به این که برخی از این خانم ها از نظر قیافه و ظاهر برای مردان جذابیت دارند آیا کارشان درست است؟
• این افراد ادعا دارند که زن مسنّ حجاب برایش ضروری نیست؟

√ جـــواب :
طبق استفتا اخیر از مقام معظم رهبری، بیان شده است که رعایت حجاب برای زنان پیر واجب است .

{ استفتائات مقام معظم رهبری }