سوال: اگر محل مسح، تر باشد، مسح کشیدن صحیح است؟


پاسخ:
جای مسح باید خشک باشد، ولی اگر تر باشد و تری آن به قدری کم باشد که بعد از مسح بگویند: از تری کف دست است، اشکال ندارد؛ (یعنی به قدری تر نباشد که رطوبت کف دست به جایی که مسح می شود اثر نکند، که در این صورت مسح باطل است.)

—————–

منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۵۶؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۱، فصل فی الوضوء (القول فی الواجبات)، ص ۳۶،‌۳۸، م ۱۴ و ۱۷؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، فصل فی افعال الوضو، م ۲۶؛ بهجت، وسیله النجاه، م ۹۷ و استفتائات، ج ۱، س ۴۹۹؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۵۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۹۱٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۱۶۸٫

———————

برگرفته از سایت رهروان ولایت