Posted by: پاسخگوی 1 Category: احکام تصویری, احکام خمس, احکام خمس تصویری, خمس Tags: , , , Comments: 0 0 Post Date: مرداد ۱, ۱۳۹۹

خمس کودکان

سوال:
۱-اموالی که فرزند نابالغ به دست می آورد مثلا از سود معامله ای یا سود بورس و .. آیا خمس دارد ؟
۲- آیا تکلیف به عهده والدین است ؟
۳-آیا سال خمسی او از قبل از سن بلوغ شروع می شود یا بعد از سن بلوغ اولین درآمد او سال خمسی او شروع می شود؟
۴-اگر پدر اموال او را طبق مصالح او مصرف کند در حالی که سال بر او گذشته است بر فرزند بعد از سن بلوغ لازم است خمس دهد ؟

💠 پاسخ :
✍🏼 آیت الله خامنه ای: ج۱و۲) پرداخت خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ شخص غیر بالغ و همچنین خمس درآمد کسب و کار او بر ولی واجب نیست، بلی در صورتی که سود و درآمد حاصله تا زمان بلوغش باقی بماند ادای خمس آن بنا بر احتیاط بر خود او، واجب است.
ج۳) با اولین درآمد سال مالی او آغاز می شود.
ج۴) آن چه را ولی قبل از بلوغ از درآمد طفل صرف خود او کرده است هر چند سال بر آن گذشته باشد خمس ندارد. [۱]

❇️ خمس کودک و سال خمسی او❇️

➖➖➖
💠 سوال:
۱-اموالی که فرزند نابالغ به دست می آورد مثلا از سود معامله ای یا سود بورس و .. آیا خمس دارد ؟
۲- آیا تکلیف به عهده والدین است ؟
۳-آیا سال خمسی او از قبل از سن بلوغ شروع می شود یا بعد از سن بلوغ اولین درآمد او سال خمسی او شروع می شود؟
۴-اگر پدر اموال او را طبق مصالح او مصرف کند در حالی که سال بر او گذشته است بر فرزند بعد از سن بلوغ لازم است خمس دهد ؟

💠 پاسخ :
✍🏼 آیت الله خامنه ای: ج۱و۲) پرداخت خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ شخص غیر بالغ و همچنین خمس درآمد کسب و کار او بر ولی واجب نیست، بلی در صورتی که سود و درآمد حاصله تا زمان بلوغش باقی بماند ادای خمس آن بنا بر احتیاط بر خود او، واجب است.
ج۳) با اولین درآمد سال مالی او آغاز می شود.
ج۴) آن چه را ولی قبل از بلوغ از درآمد طفل صرف خود او کرده است هر چند سال بر آن گذشته باشد خمس ندارد. [۱]

✍🏼 آیت الله مکارم : ۱و۲- چنانچه تا زمان بلوغ موجود بوده و حداقل یک سال از تملّک آن گذشته و مورد استفاده قرار نگرفته باشد، باید زمانی که به بلوغ شرعی رسید خمس آن را بپردازد، مگر اینکه اگر خمس آن را هرچند به صورت تدریجی بدهد با بقیه آن، زندگی در حد آبرو و شأن اداره نشود. بنابراین، اگر با پرداخت خمس آن، لطمه ای به کار او نمی خورد، باید خمس آن را بدهد. ولی نیازی به فروش و نقد نمودن آنها نیست، در سال روز سال خمسی، باید قیمت اصل و سود آنرا به قیمتی که همان روز معامله می شود، محاسبه نماید و از سایر درآمدهایی که دارد، خمس آنرا بپردازد. ۳- بعد از گذشت یک سال از سن بلوغ سال خمسی او خواهد بود. ۴- در صورتی که اموالی که شخص نابالغ دارد، قبل از سن بلوغ و با رعایت غبطه و مصلحت او یا بعد از بلوغ و قبل از گذشتن یک سال به مصرف رسیده باشد، مشمول خمس نخواهد بود، در غیر این صورت باید مطابق آنچه در پاسخ های بالا بیان شد، خمس آن پرداخت شود. [۲]

✍🏼 آیت الله شبیری زنجانی: ۱و۲٫بله.
۳٫قبل از سن بلوغ شروع می شود و با گذشت یک سال از اولین درآمدش.

  1. بله. [۳]

✍🏼 آیت الله سیستانی: ‌۱- اگر میان سال هزینه زندگی بچه نشود پدر باید از اموال بچه خمس بدهد.
۲- بله به عهده پدر است.
۳- برای هر درآمد یک سال قرار می دهد
۴- روشن شد. [۴]


[۱]. استفتاء از پایگاه اینترنتی آیت الله خامنه ای، کد استفتاء: ۷gy2mm7.
[2]. استفتاء از پایگاه اینترنتی آیت الله مکارم، کد استفتاء: ۹۹۰۲۲۱۰۰۰۴٫
[۳]. استفتاء از پایگاه اینترنتی آیت الله زنجانی ، کد استفتاء: ۷۷۹۹۶٫
[۴]. استفتاء از پایگاه اینترنتی آیت الله سیستانی ، کد استفتاء: ۹۸۷۹۹۸٫
➖➖➖➖➖

سایت اسک احکام

مرجع تخصصی احکام

 رسانه تخصصی فقه واحکام

http://t.me/ask_ahkam

https://eitaa.com/ask_ahkam

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *