دفن چند میت در یک قبر

دفن چند میت در یک قبر

آیا می شود چند جسد را در یک قبر قرار داد؟ و ایا بین اجساد باید فاصله باشد؟

 

آیت الله خامنه ای : 

دفن دو میت در یک قبر کراهت دارد.

 

آیت الله مکارم شیرازی : 

هر میت باید در قبر جداگانه دفن شود.

 

آیت الله وحید خراسانی: 

دفن میّت در قبر مرده دیگر ، در صورتى که مستلزم تصرّف در حقّ غیر ، یا نبش قبر میّتى که از بین نرفته ، یا هتک میّت باشد جایز نیست ، و در غیر این صورت ها ، چنانچه آن قبر کهنه شده و میّت اوّلى از بین رفته یا قبر نبش شده باشد اشکالى ندارد. دفن چند نفر در یک محل با رعایت شرایط صحت دفن مانعی ندارد و فاصله لازم نیست.

 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

دفن کردن دو میت یا بیشتر دریک قبر کراهت دارد واحتیاط آن است که در غیر ضرورت در یک قبر بیش از یک میّت دفن نشود و اگر ضرورت باشد و ناچار به دفن چند میت دریک قبر باشند بهتر است بین هر میت حائل قرار بدهد و هر کدام به پهلوی راست رو به قبله دفن شود.

 

آیت الله سیستانی: 

جایز است ولى کراهت دارد ودر صورت ضرورت بهتر است فاصله اى قرار دهند.

 

استفتا از سایت مراجع عظام

social position

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *