آیا رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیا رفته، صحیح است؟

آیا رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیا رفته، صحیح است؟

 

سوال: آیا رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیا رفته، صحیح است؟

پاسخ: اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته انجام دهد. [۱]
نکته: شرط بقا بر میت این است که نخست باید به مجتهد زنده اعلم مراجعه نموده، سپس مطابق نظر او در مسأله بقا بر میت، عمل کرد. [۲]
نکته: اعلم کسی است که قواعد و مدارک یافتن پاسخ برای مساله را بهتر می شناسد و بر نظایر آن مساله و اخبار، اطلاعات بیشتری دارد. همچنین روایات و اخبار را بهتر می فهمد و به طور خلاصه، آن کسی که در استنباط احکام از دیگران، استادتر است.

———–
پی نوشت:
[۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰؛‌العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۱، فی التقلید، م ۵۵؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۳۸ و ۳۹؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۹٫
[۲]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۲۳؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۸٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۶۳٫

تولیدی