طهارت

خشک بودن اعضای وضو

خشک بودن اعضای وضو

– در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح باید خشک باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

تطهیر بعد از حجامت

تطهیر بعد از حجامت

– بعد از حجامت تا زمانی که آب برای محل حجامت ضرر دارد نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

آداب روز جمعه – غسل جمعه

آداب روز جمعه – غسل جمعه

– وقت غسل جمعه از اول صبح تا ظهر، و از ظهر تا غروب جمعه، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت اداء و قضاء و از اول صبح شنبه تا مغرب به نیت قضاء است.

طهارت-الکل-های-ضدعفونی-کننده

طهارت الکل های ضدعفونی کننده

– در صورتی که مایعی مثل الکل را نمی دانیم از اقسام مشروبات الکلی است یا خیر، تحقیق لازم نیست.

حکم وضو بعد از غسل جنابت

حکم وضو بعد از غسل جنابت

– اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، بعد از پاک شدن از حیض، واجب است علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد.

استبراء واجب است

فایده استبراء از بول

– استبراء عملی مستحب است که مردها بعد از ادرار انجام می دهند. اگر بعد از بول رطوبتی خارج شود که معلوم نیست بول است یا نه، در صورت استبراء، رطوبت مذکور پاک محسوب می شود.

چرکهای زیر ناخن در وضو یا غسل

چرکهای زیر ناخن در وضو یا غسل

– در غسل یا وضو اگر ناخن بلند باشد باید چرک هایی که مانع رسیدن آب است را بر طرف کرد.

استبراء از بول و استبراء از منی

استبراء از بول و استبراء از منی

❇ استبراء از بول و استبراء از منی چگونه انجام می‏شود؟   ✅ همه مراجع (به جز آیت الله مکارم): استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‏دهند تا اطمینان پیدا کنند بول در مجرا نمانده است و آن دارای اقسامی است. بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، سه مرتبه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت کشیده و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی [...]

شستن لباس نجس با ماشین لباسشويی

شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی

◀ شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی 💠آیت الله خامنه ای: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویى به لباسها و همه قسمت‏هاى داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است. ماشین لباسشوئی در صورتی پاک کننده است که بعد از اینکه عین نجاست را برطرف کرد یکبار اب کر یا دوبار اب قلیل همه لباسهای نجس و همه قسمتهای نجس ماشین را در بر بگیرد و خارج [...]

حکم نماز با خون حجامت

حکم نماز با خون حجامت

حکم نماز با خون حجامت در چهار صورت که تفصیل آنها در نوشتار قبل مطرح شد، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است: ١ـ به‌واسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد و به گونه ای است که آب کشیدن بدن یا لباس کار مشکلی است. تا وقتی که زخم یا جراحت یا دُمَل خوب نشده است، می تواند با آن خون نماز بخواند. اما اگر می تواند لباس [...]

بردن شیء نجس به مسجد

نجس کردن مسجد

سوال: حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟ پاسخ: امام: نجس کردن زمین و سقف و بام و قسمت داخلی دیوار مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند مگر آنکه واقف آن قسمت را جزء مسجد قرار نداده باشد. [۳] آیت الله خامنه ای: نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است و اگر نجس شد واجب [...]

بردن شیء نجس به مسجد

حکم نجس کردن فرش مسجد

سوال: حکم نجس کردن فرش مسجد و مسجدی که غصب شده چیست؟ پاسخ: نجس کردن فرش مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن، خانه  و مانند آن بسازند که دیگر به آن مسجد نگویند، باز هم [۳] بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است. [۴] آیت الله خامنه ای: مسجدی که غصب و خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگری ساخته شده یا [...]

ضرورت تطهیر مسجد

ضرورت تطهیر مسجد

سوال: آیا برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است؟ پاسخ: برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است و فرقی در این مسأله بین داخل، سقف و پشت بام و حتی طرف داخل دیوار مسجد نیست؛ یعنی هر جای مسجد نجس شود باید نجاست برطرف گردد. [۱] هنگامی که انسان از نجاست مسجد مطلع شد، بلافاصله باید آن را تطهیر کند، بنابر این نباید به قدری معطل کند که عرفاً بگویند تأخیر انداخته است. [۲] برطرف کردن نجاست از مسجد، واجب [...]

بردن شیء نجس به مسجد

بردن شیء نجس به مسجد

سوال: آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟ پاسخ: بردن عین نجس به مسجد، مانند خون و چیزی که نجس شده، مانند لباس نجس، در صورتی که نجاست آن به مسجد سرایت کند یا موجب بی احترامی به مسجد باشد حرام است. [۱] آیت الله صافی: احتیاط آن است که اگر بی احترامی هم نباشد عین نجس را به مسجد نبرند. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۰۶؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۸۷۲٫ [۲]. صافی، [...]

شک در مطلق یا مضاف بودن آب

شک در مطلق یا مضاف بودن آب

سوال: آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟   پاسخ: حکم آب مضاف را دارد و پاک کننده چیزی نجس نیست؛ وضو و غسل نیز با آن باطل است.    توجه: مجرد گل آلود یا شور بودن یا کمی کلر داشتن، موجب مضاف بودن آب نیست؛ بلکه در صورتی حکم آب مضاف را پیدا می کند که عرف آن را آب خالص نداند. اگر کسی بخواهد از آب رودخانه برای شستن نجاست یا وضو [...]

فرق آب کر و جاری

فرق آب کر و جاری

سوال: فرق آب کر و جاری، از نظر پاک کنندگی چیست؟ پاسخ: هیچ تفاوتی با هم ندارند. [۱]   آیت الله سیستانی: در موارد خاصی بین آب کر و جاری تفاوت هایی وجود دارد؛ مثلا با آب کر، بدن یا لباس متنجس به ادرار را دوبار باید شست، ولی با آب جاری یک بار کافی است. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. بهجت و مکارم: استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۷۸ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۵۵ و ۱۵۵ و احکام [...]

تطهیر با آب لوله کشی

تطهیر با آب لوله کشی

سوال: آیا آبی که از شستن چیز نجس با آب لوله کشی می ریزد، پاک است؟ پاسخ: اگر چیز نجس را زیر شیر آبی که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنک یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاک است. ———– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۱؛ بهجت، توضیح المسائل، م ۲۶؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۷۳ و ۷۴ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل‌، م [...]

آب قلیل

آب قلیل

سوال: آب قلیل چیست؟ پاسخ: آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ [۱] هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد. ———- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۵؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۶٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫ ————— برگرفته از سایت رهروان ولایت

تطهیر با آب قلیل

تطهیر با آب قلیل

سوال: مراحل پاک کردن چیز نجس با آب قلیل را بیان نمایید. پاسخ: پاک کردن چیز نجس با آب قلیل سه مرحله دارد:   ۱٫ برطرف کردن عین نجاست. ۲٫ ریختن آب بر شیء نجس: الف) ظرف: سه بار.   آیت الله بهجت: اگر یک مرتبه شسته شود، پاک می شود.   ب) غیر ظرف:   ب -۱: با ادرار نجس شده باشد: یک بار (بعد از برطرف شدن عین نجاست)   آیت الله سیستانی: در لباس و بدن دو مرتبه و در غیر لباس و بدن، چنانچه یک مرتبه [...]

تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

سوال: شرایط تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر چیست؟ پاسخ: [۱] ۱٫ با آب قلیل: باید سه مرتبه شسته شود.   آیت الله بهجت: ظرفی که به غیر از ادرار نجس شده، اگر یک مرتبه شست و شو شود، کافی است و اگر با ادرار نجس شده، دو مرتبه شسته می شود. [۲]   ۲٫ با آب کر: یک مرتبه شستن کافی است.   آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب، سه مرتبه باید شسته شود. [۳] ———— پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۵۰؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، [...]

تطهیر با آب کر

تطهیر با آب کر

سوال: مراحل تطهیر با آب کر چیست؟ پاسخ: پاک کردن چیز نجس با آب کر، دو مرحله دارد: ۱٫ برطرف کردن عین نجاست. ۲٫ یک بار فرو بردن در آب کر یا ریختن آب کر بر آن. [۱]   آیات عظام: بهجت، سبحانی، سیستانی و صافی: در هنگام شستن لباس و مانند آن با آب کر، پس از برطرف کردن عین نجس، فشار دادن لازم نیست؛ بلکه با فرو رفتن در آب پاک می شود.   آیات عظام: امام و خامنه ای: فرش و [...]

تطهیر بدن با آب جاری و کُر

تطهیر بدن با آب جاری و کُر

سوال: اگر دست یا جایی از بدن نجس شود، چگونه می توان آن را با آب جاری و کر پاک نمود؟ پاسخ: اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری یا زیر دوش آب برطرف کنند، بدن پاک می شود و لازم نیست دوباره محل نجس را زیر آب ببرند. [۱]   آیت الله سیستانی: مگر آن که بدن به ادرار نجس شده باشد، که در این صورت با آب کر به یک مرتبه پاک نمی شود؛ ولی بیرون آمدن و دوباره [...]

مقدار آب کر

مقدار آب کر

سوال: مقدار آب کر چقدر است؟ پاسخ: «کُر»، مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک، سه وجب و نیم است بریزند، آن ظرف را پر کند.   آیت الله خامنه ای: تقریبا معادل ۳۸۴ لیتر   آیت الله بهجت: معادل ۳۷۶/۷۴۰ کیلوگرم   توجه:معیار در وجب، وجب های معمولی و متوسط است.  ————- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۵؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۶٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۱، ص ۷۶٫ —————– برگرفته از سایت رهروان ولایت

حکم رنگ و بوی نجاست پس از تطهیر

حکم رنگ و بوی نجاست پس از تطهیر

سوال: اگر پس از تطهیر عین نجس، رنگ یا بوی آن باقی بماند، پاک می باشد؟ پاسخ: هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند، پاک نمی شود؛ ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد، اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند، اما رنگ خون در آن بماند، پاک می باشد [و باید از وسوسه اجتناب نمود.] ———— منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۷۰؛ بهجت، سیستانی و [...]

تطهیر بدن با آب قلیل

تطهیر بدن با آب قلیل

سوال: اگر دست یا جایی از بدن نجس شود، چگونه می توان با آب قلیل آن را پاک نمود؟ پاسخ: چنانچه بر اثر ادرار نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست، یک مرتبه (آیت الله مکارم: دو مرتبه) آب بریزند. همچنین اگر بر اثر خون و مانند آن نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست، یک مرتبه (بهجت: دو مرتبه) آب ریختن کافی است. [۱] آیت الله سیستانی: در لباس و بدن دو مرتبه و در غیر لباس و [...]

تطهیر بدن میت

تطهیر بدن میت

سوال: نجاست بدن میت چگونه مرتفع می شود و حکم تماس با بدن میت چیست؟ پاسخ: بدن انسان با خروج روح و سرد شدن بدن، نجس می شود و پس از تمام شدن سه غسل میت، پاک می گردد؛ [۱] لذا پس از برخورد دست مرطوب با بدن میت، باید دست را آب کشید. توجه: اگر میت را غسل نداده اند، کسی که پس از سرد شدن بدن میت به مرده دست می زند، واجب است برای مس میت، غسل کند [...]

تطهیر زمین با اقسام آب ها

تطهیر زمین با اقسام آب ها

سوال: چگونه می توان زمین را با انواع آب ها تطهیر نمود؟ پاسخ [۱]:   الف) زمین سخت است (آب در آن نفوذ نکرده و جریان پیدا می کند):    ۱٫ با آب قلیل: باید به قدری آب روی آن بریزد که جاری شود و چنانچه آبی که روی آن ریخته اند از سوراخی بیرون رود، همه زمین پاک می شود و اگر بیرون نرود، جایی که آب ها جمع می شود، نجس می ماند و برای پاک شدن آن جا باید گودالی [...]

غُساله آب قلیل

غُساله آب قلیل

سوال: حکم غُساله آب قلیل چیست؟ پاسخ: غساله آب قلیل که معمولا هنگام شستن و پس از آن از چیری که شسته می شود، خود به خود یا به وسیله فشردن می ریزد و چیزی هم که با غساله ملاقات می کند، نجس است؛ بنابر این اگر غساله نجس، روی چیزی ترشح کند، آن چیز نیز نجس می شود.   توجه: خارج شدن غساله به خودی خود و با آویختن لباس و فرش روی بند و دیوار کافی نیست و باید به [...]

تطهیر دهان از نجاست

تطهیر دهان از نجاست

سوال: آیا پس از خوردن یا آشامیدن چیزی که نجس است، آب کشیدن دهان واجب است؟ پاسخ: آب کشیدن داخل دهان لازم نیست. [۱] آیت الله مکارم: به مجرد بلعیدن غذای نجس، دهان پاک می شود. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۱۶؛ بهجت، استفتائات، ج ۱، س ۲۰۴؛ خامنه ای،‌ سایت، استفتائات جدید، احکارم طهارت؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۲۱۳٫ [۲]. مکارم، استفتائات جدید، ج ۲، س ۳۱٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۱، ص ۸۶٫ ————— برگرفته از سایت رهروان ولایت

تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر

سوال: برای تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر چند بار شستن کافی است؟ پاسخ: [۱] الف) با آب قلیل: باید سه مرتبه شسته شود. آیت الله بهجت: ظرفی که به غیر ادرار نجس شده، اگر یک مرتبه شست و شو شود، کافی است و اگر با ادرار نجس شده، دو مرتبه شسته می شود. [۲] ب) با آب کر: یک مرتبه شستن کافی است. آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب، سه مرتبه باید شسته شود. [۳] ——————- پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م [...]

معنای فاقد الطهورین

معنای فاقد الطهورین

سوال: منظور از فاقد الطهورین چیست؟ پاسخ: به کسی که قدرت بر انجام وضو، غسل یا تیمم را ندارد یا آن که آب یا آنچه تیمم بر آن صحیح است ندارد و نیز نمی تواند از دیگری کمک بگیرد و یا کسی نیست که او را کمک کند «فاقد الطهورین» می گویند. —————– منبع: العروه الوثقی مع تعلیقات، فی بیان ما یصح التیمم به، الثالثه. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۳۰٫ ——————– برگرفته ازسایت رهروان ولایت

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟   آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟پاسخ: کم آب مضاف را دارد و پاک کننده چیزی نجس نیست؛ وضو و غسل نیز با آن باطل است. توجه: [...]

آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟   آب قلیل چیست؟ پاسخ:  آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد.   برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نمازاحراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز   احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز سوال: اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستى بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن یا لباس او نجس بوده است. آیا نماز وى باطل است؟ پاسخ: اگر اصلاً یقین به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحیح است و اعاده و [...]

آیا تماس بدن میت با اجسام - در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو - موجب نجاست آنها می شود؟

آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟

آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟   آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟ سوال: آیا تماس بدن میت با اجسام – در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو – موجب نجاست آنها می شود؟ پاسخ: اگر تماس قبل از تمام شدن سه غسل میت باشد، باعث نجس شدن آن چیز می شود؛ [...]

آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟

آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟

آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟   آیا پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند؟ پاسخ: بلی، پیروان فرقه گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستند و تماس با آنها با چیزی، در صورت مرطوب بودن یکی از آن دو، باعث نجس شدن آن چیز می شود. بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ نجاسات و مطهرات»، اسماعیل زارعی، ص ۲۷٫

آیا استفراغ نجس است؟

آیا استفراغ نجس است؟

آیا استفراغ نجس است؟   سوال: آیا استفراغ نجس است؟ آیا در این مسأله بین استفراغ بزرگسالان و اطفال تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ: همه مراجع: استفراغ نجس نیست؛ مگر این که بدانید خونی همراه آن است و تفاوتی بین بچه و بزرگ، دختر یا پسر نمی باشد. ————- منبع: توضیح المسائل ۱۶ مرجع، ج ۱، اطلاق م ۸۳؛ رهبری: اجوبه الاستفتائات، س ۲۹۷؛ مکارم: استفتائات جدید، ج ۳، مسائل متفرقه نجاسات، س ۴۱٫ >>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ نجاسات و مطهرات»، اسماعیل زارعی، [...]

آب خارج شده از لباس در حال شستشو

آب خارج شده از لباس در حال شستش

آب خارج شده از لباس در حال شستشو آب خارج شده از لباس در حال شستشو در هنگام شستشوی لباس با آب متصل به کر، آبی که موقع فشار دادن لباس از آن خارج می شود، چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر آب شیر شهری به همه جای لباس متنجّس برسد و پس از اینکه عین نجاست ( مثل خون) ازبین برود و آب از آن عبور کند و خارج شود، لباس پاک است و احتیاج به فشار دادن ندارد و اگر لباس [...]

دست زدن به میت و سرایت نجاست

آیا کسی که غسل میت به گردن اوست دستش نجس است؟ آیت الله خامنه ای:‌ بدن میت بعد از خروج روح نجس می‌شود هرچند هنوز بدن او گرم باشد و تا سه غسل میت انجام نشده نجاست باقی است و در صورت تر بودن دست و يا بدن ميت دست نجس مي شود ولی تمام بدن او سرد نشده مسّ او موجب غسل مسّ میت نمی‌شود. آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سوال نجس نیست. آیت الله وحید:‌ اگر دست انسان با [...]

شش باور غلط در مورد غسل جنابت

شش باور غلط در مورد غسل جنابت عده ای در مورد غسل جنابت باور های غلطی دارند : 1- اگر درحین غسل دست به بدن نکشند غسل شان صحیح نیست . 2- باید رو به قبله غسل کرد. 3- باید بدن، قبل از غسل خشک باشد . 4- باید کارهای غسل پی در پی باشد. 5- عوض کردن تمام لباسهایش حتی اگر نجس نشده باشد، در حالی که لباسی فقط باید عوض شود که نجس شده است . 6- اگر در روز ماه رمضان محتلم شوند [...]

شستن موی نجس با آب کر

  آیا اگرموهای سر نجس شود و در آب کر فرو رویم آیا فشار دادن موها لازم است تا پاک شود؟ آیت الله خامنه ای : لازم نيست و همين كه عين نجاست بر طرف شود، و با آب شسته شود، كفايت مى‌‌كند. آیت الله مکارم شیرازی : آیت الله سیستانی : اگر عین نجاست برطرف شود نیازی به فشار دادن موها نیست. آیت الله فاضل لنکرانی : اگر در اب کر فرو برده شود و داخل اب کر تکان داده شود که آب داخل موهای سر [...]

روزه افراد کهنسال و پیر

کسی که به خاطر پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد ، وظیفه اش نسبت به روزه اش چیست؟ روزه گرفتن بر او واجب نیست امّا : الف) نسبت به قضای آن در صورت توانائی بدون مشقت : آیات عظام امام ، مکارم : بنابراحتیاط واجب قضا کند. آیات عظام خوئی ، سیستانی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، وحید ، نوری : به احتیاط مستحب قضا کند. آیات عظام زنجانی ، بهجت : باید قضا کند. ب) نسبت به پرداخت [...]