سوال: تقلید چگونه محقق می شود؟
پاسخ: معیار تحقق تقلید، عمل به فتوای مجتهد است[۱] و فرد تا عمل نکند، تقلید محقق نمی شود.[۲]

 
آیت الله صافی: معیار تحقق تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد به قصد عمل است.[۳]

 
آیت الله سبحانی: ولی در بقای میت، فراگرفتن مسائل کفایت می کند.[۴]
—————–
پی نوشت:
[۱]. توضیح المسائل ده مرجع، مساله ۲؛ بهجت،‌ استفتائات، جلد ۱، سوال ۸۹ و ۱۱۶ و استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، سوال ۳۴؛ سبحانی، توضیح المسائل، مساله ۲؛ سیستانی، العروه الوثقی مع تعلیقات، جلد ۱، مساله ۶۲٫
[۲]. همه مراجع: استفتا.
[۳]. صافی، توضیح المسائل، مساله ۲٫
[۴]. سبحانی، توضیح المسائل، مساله ۲٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، جلد ۱، صفحه ۵۴٫

—————————

برگرفته ازسایت رهروان ولایت