پرداخت خمس بدون اجازه شوهر

پرداخت خمس بدون اجازه شوهر

 

 

حکم پرداخت خمس شوهر بدون اجازه او ؟؟

 

پاسخ:

آیت الله خامنه‌ای: صحیح نیست.

آیت الله مکارم: این کار جایز نیست و کفایت از خمس شوهر نمی کند مگر اینکه از طرف شوهر وکالت در پرداخت خمس داشته باشد.

آیت الله وحید: کسی که مالک پول است باید خمس را بپردازد یا دیگری را وکیل کند برای پرداخت خمس و پرداخت خمس مال کسی به وسیله دیگری بدون اجازه او کافی نیست و چنانچه انسان بداند که مالی متعلق خمس است تا صاحب آن مال خمس آن را اداء نکند تصرف در آن مال برای دیگران هم جایز نیست .

استفتاء از سایت مراجع عظام