چهار نکته درباره شب نشینى

چهار نکته درباره شب نشینى

 

چهار نکته درباره شب نشینى

شب نشینى امر مباحى است که با در نظر گرفتن شرایطى مانع ندارد: همراه با گناه نباشد، مانند غیبت، موسیقى و …
همراه با مزاحمت براى دیگران نباشد. محرم و نامحرم رعایت شود. واجب فوت نشود: کسى که مى ‏داند یا احتمال مى‏ دهد به جهت شب نشینى نمازش قضا مى ‏شود نباید به این میزان در شب نشینى ‏ها شرکت کند.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ شب نشینی با علم به قضا شدن نماز: این کار برخلاف احتیاط است و اگر موجب وهن نماز شود حرام مى باشد.