گالری احکام نماز

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

[ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر] مسأله ۱۰۵۷ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (۱) پست تر و بلندتر از چهار انگشتبسته نباشد (۲)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. (۱) (اراکی:) زانوها و سر انگشتان پای او.. (فاضل:) زانوها و از جای انگشتانش.. (۲) (اراکی، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده. خوئی، (تبریزی:) مسأله جای پیشانی نمازگزار باید از جای سر انگشتان پای او [...]

رکوع و سجود در صورت عذر

طریقه رکوع برای کسی که نشسته نماز می خواند

(مسأله ۱۰۲۷)کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد۱و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد۲. این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست. ۱- مکارم: باید به قدری خم شود که بگویند رکوع کرده است.[پایان مسأله] زنجانی: باید به قدری خم شود که اگر ایستاده رکوع می کرد کمرش را خم می نمود. [پایان مسأله] وحید: و احوط آن است که به قدری خم شود که اگر ایستاده رکوع می کرد [...]

اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه

اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه

[ اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه] مسأله ۹۵۶ اگر شک کند که تکبیره الاحرام را گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی (۱) شده، به شک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده، باید تکبیر را بگوید. این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) چیزی از قرائت.. (فاضل:) چیزی از قرائت یا ذکرهای مستحب قبل از آن مثل استعاذه.. [ اگر بعد از گفتن تکبیره الاحرام شک کند] مسأله ۹۵۷ اگر بعد از گفتن [...]

مستحبات قبل و بعد از تکبیره الاحرام

مستحبات قبل و بعد از تکبیره الاحرام

 مستحب است بعد از تکبیره الاحرام بگوید مسأله ۹۵۴ مستحب است بعد از تکبیره الاحرام بگوید (۱): «یا مُحسِن ُ قَد اتَاک َ المُسِی ءُ وَ قَد امَرت َ الُمحسِن َ ان یَتَجَاوَزَ عَن ِ المُسِی ء انت َ الُمحسِن ُ وَ أَنَا المُسی ءُ بِحَق ِّ مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ صَل ِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ تَجاوَز عَن قَبیح ِ ما تَعلَم ُ مِنّی». یعنی ای خدایی که به بندگان احسان می کنی بنده گنه کار به [...]

کسی که لال است یا زبان او مرضی دارد

نماز کسی که لال است یا زبان او مرضی دارد

مسأله ۹۵۲ تکبیر و حمد و سوره (۱) و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش بشنود (۲) و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش یا سر و صدای زیاد نمی شنود، باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. (۳) این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (۱) (مکارم:) و سایر ذکرهای نماز را باید طوری بخواند که اگر مانعی در کار نباشد، حدّ اقل ّ خودش آن را بشنود. (۲) (سیستانی:) خودش لا اقل همهمه خود [...]

موقع گفتن تکبیره الاحرام باید بدن آرام باشد

[مسأله ۹۵۱ موقع گفتن تکبیره الاحرام باید بدن آرام باشد] مسأله ۹۵۱ موقع گفتن تکبیره الاحرام، (۱) باید بدن آرام باشد (۲) و اگر عمداً (۳) در حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیره الاحرام را بگوید باطل است (۴) و چنانچه سهواً حرکت کند بنا بر احتیاط واجب باید اول، عملی که نماز را باطل می کند انجام دهد و دوباره تکبیر بگوید. (۱) (سیستانی:) در نماز واجب.. (۲) (مکارم:) و اگر در حالی که مثلًا قدم برمی دارد اللّه أکبر بگوید باطل است [...]

اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند

مسأله ۹۴۹ احتیاط واجب (۱) آن است که تکبیره الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن می خواند، مثلًا به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند نچسباند (۲). این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست (۱) (تبریزی، سیستانی:) احتیاط مستحب ّ.. (۲) (زنجانی:) یعنی همزه «اللّه اکبر» را به جهت اتصال به قبل ساقط نکند. [ اگر انسان بخواهد اللّه أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند] مسأله ۹۵۰ اگر انسان بخواهد [...]

تکبیره الإحرام

تکبیره الإحرام – گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است

گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است مسأله ۹۴۸ گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید (۱) حروف «اللّه» و حروف «اکبر» و دو کلمه «اللّه اکبر» را پشت سر هم بگوید (۲) و نیز باید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود (۳) و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثلًا ترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح نیست. (۱) (بهجت:) باید بنا بر احوط.. (۲) (زنجانی:) گفتن «اللّه [...]

تقلید در اعمال نیابتی

حکم ناتوانی در یادگیری نماز

سوال: تکلیف کسی که نمی تواند نماز را یاد بگیرد چیست؟ پاسخ: انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ روشی نمی تواند نماز را بطور صحیح یاد بگیرد، باید هر طور که می تواند، بخواند و احتیاط مستحب [۱] آن است که نماز را به جماعت به جا آورد. [۲] آیت الله سیستانی: انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند و کسی که به هیچ وجه نمی تواند همه سوره حمد را صحیح بخواند، [...]

صورت اصلاح شده در نماز

آرام ایستادن پس از رکوع

سوال: آیا آرام ایستادن پس از رکوع واجب است؟ پاسخ: بعد از تمام شدن ذکر رکوع، نمازگزار باید راست بایستد و بعد از آرام گرفتن بدن، به سجده برود و اگر به عمد، این کار را ترک کند (پیش از ایستادن یا قبل از آرام گرفتن بدن به سجده برود) نمازش باطل است. [۱]   آیت الله سیستانی: بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید راست بایستد و بنابر احتیاط واجب، پس از آرام گرفتن بدن به سجده رود و اگر به [...]

رکوع و سجود در صورت عذر

رکوع و سجود در صورت عذر

سوال: حکم رکوع و سجود کسی که از خم شدن معذور است،‌ چیست؟ پاسخ: اگر خم شدن برای رکوع و سجود برای نمازگزار امکان ندارد، باید با سر اشاره کند (سرش را کمی خم کند) و اشاره برای سجده را بیشتر از اشاره برای رکوع قرار دهد. اگر این کار را نیز نمی تواند انجام دهد، باید با بستن چشم ها رکوع و سجده کند و بنابر احتیاط مستحب [۱] چشم ها را در موقع سجده بیشتر از موقع رکوع [...]

دفن میت در مسجد

معیار مسجد بودن یک مکان

سوال: جاری شدن احکام مسجد بر یک مکان چه شرایطی دارد؟ پاسخ: اگر زمینی را به قصد قرب و به نیت مسجد بودن بسازند و حداقل یک نفر به اذنِ برپا کننده (بانی) در آن نماز بخواند، مسجد می شود (هر چند صیغه را جاری نکند) [۱] و باید احکام مسجد نسبت به آن مراعات شود. [۲] توجه: مساجد تمام گروه های مسلمان، اعم از شیعه و غیر آن در احکامی که برای مسجد گفته می شود، فرقی ندارند. [۳] ————– پی نوشت: [۱]. [...]

حکم تبدیل حسینیه به مسجد

حکم تبدیل حسینیه به مسجد

سوال: شخص خیّری در کنار مسجد، زمینی را به نیت حسینیه در اختیار مومنین قرار داده است، بعد از مدتی هیأت امنای مسجد، آن زمین را با اجازه صاحب آن جزو مسجد قرار داده اند، آیا احکام مسجد بر آن جاری است یا خیر؟ پاسخ: اگر به عنوان حسینیه وقف شده، و لو به این نحو که به قصد حسینیه تحویل داده باشد، مسجد نمی شود، و احکام مسجد بر آن جاری نیست. [۱] آیت الله مکارم: چنانچه صیغه وقف حسینیه [...]

حکم زمین مسجد پس از ویرانی

حکم زمین مسجد پس از ویرانی

سوال: اگر ساختمان مسجد ویران شود آیا زمین آن همچنان حکم مسجد را دارد؟ پاسخ: اگر مسجدی ویران شود، زمین آن از مسجد بودن خارج نمی شود و احکام مسجد (در برخی موارد) بر آن جاری است، و همچنین اگر تمام روستا یا شهری که مسجد در آن است، خراب شود، مکانی که مسجد بوده همچنان عنوان مسجد را دارد. [۱] آیت الله خامنه ای: خراب کردن مسجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند و از این رو آثار [...]

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

سوال: مُهر یا قرآن مسجد را اشتباهی به خانه آوردم، آیا می توانم آن را در مسجدی دیگر بگذارم؟ پاسخ: قرار دادن مهر در جای دیگر جایز نیست و باید آن را به جای اول برگردانید، مگر آنکه یقین کنید برای مسجد خاصی وقف یا هدیه نشده است. [۱] خارج کردن قرآن از مسجد بدون توجه به شرایط وقف حرام است. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۹۱۰؛ امام، استفتائات، ج۲، وقف، ص ۳۴۵،  س ۲۶ [...]

حکم استفاده از برق مسجد

حکم استفاده از برق مسجد

سوال: آیا می توان برای ضبط سخنرانی، شارژ تلفن همراه و باطری دوربین از برق مسجد استفاده کرد؟ پاسخ: جواز استفاده از امکانات مسجد بستگی به کیفیت وقف و نذر آن امکانات برای مسجد دارد (و در صورت استفاده بر خلاف آن باید بهای برق مصرف شده را بدهد.) ——– منبع: امام، استفتائات، ج۲، وقف، با استفاده از س ۲۵ و ۲۸؛ بهجت، استفتائات، ج۲، با استفاده از س ۱۷۶۱، ۱۷۹۱ و ۱۸۰۷؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۴۰۹؛ مکارم، استفتائات جدید، [...]

مکروهات مسجد

مکروهات مسجد

سوال: چه کارهایی در رابطه با مسجد، مکروه می باشد؟   پاسخ: این کارها درباره مسجد  مکروه است:   ۱٫ استفاده از مسجد، به عنوان محل عبور، بدون آنکه در آنجا نماز بخواند.   ۲٫ خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری.   ۳٫ فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن، مگر برای اذان.   ۴٫ سخن گفتن از امور دنیوی در مسجد. [۱]   ۵٫ انداختن آب دهان و بینی در مسجد. [۲] (در برخی موارد انداختن آب دهان در مسجد حرام است [...]

حکم ورود غیر مسلمان به مسجد

حکم ورود غیر مسلمان به مسجد

سوال: آیا ورود غیر مسلمانان به مساجد مسلمین جایز است، هر چند برای مشاهده آثار تاریخی باشد؟ پاسخ: امام (رحمه الله): ورود آنان به مسجد به خودی خود منعی ندارد، مگر آنکه موجب نجس شدن یا هتک حرمت و بی احترامی به مسجد شود، یا به جهت توقف جنب در مسجد (چون آنان غسل نمی کنند) ناپسند باشد. [۱] آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [۲] آیت الله خامنه ای: ورود کفار به مسجد مسلمانان جایز نیست، هر چند برای مشاهده آثار [...]

کف زدن در مسجد

کف زدن در مسجد

سوال: در ایام ولادت حضرات معصومین علیهم السلام در برخی مساجد، مجالسی برپا می شود و ضمن مداحی، مردم کف می زنند، آیا این کار در مسجد اشکال دارد؟   پاسخ: آیات عظام: بهجت و صافی: اگر متناسب با مجالس لهو باشد و اهانت به مکان یا معصوم علیه السلام باشد، جایز نیست. [۱]   آیت الله خامنه ای: بهتر است فضای مجالس دینی به خصوص مراسمی که در مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها برگزار می شود به ذکر صلوات و [...]

حکم فروش اجناس فاسد شدنی مسجد

حکم فروش اجناس فاسد شدنی مسجد

سوال: اجناسی مانند قند و چای را که در مساجد و حسینیه ها زیاد می آید و در اثر گذشت ایام احتمال فاسد شدن آنها وجود دارد، آیا می توان فروخت و پول آن را خرج همان مسجد کرد، یا باید به مسجد دیگری برد؟ پاسخ: اگر بشود از عین آن در مساجد دیگر و یا در وقت دیگر استفاده کنند این امر تقدم دارد. [۱] آیت الله بهجت: آن چه متعلق به مسجد است باید تحت نظر متولی شرعی مسجد [...]

بردن شیء نجس به مسجد

حکم بیرون بردن لوازم مسجد

سوال: آیا جایز است لوازم مسجد مانند کولر، بلندگو، فرش، قرآن و ظروف جهت استفاده شخصی یا مراسم فاتحه و عروسی از مسجد خارج شود؟ پاسخ: اگر برای استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردن از مسجد جایز نیست و باید در همان جهتی که برای آن وقف شده و زیر نظر متولی شرعی وقف، استفاده شود. [۱] توجه: بردن فرش مسجد قدیم، به مسجد جدیدی که متصل به آن ساخته شده و جزء مسجد قدیم محسوب می شود جایز است. [۲] ————- پی [...]

حکم فروش مصالح ساختمانی مسجد

حکم استفاده از مصالح و فروش لوازم مسجد

سوال (۱): آیا می توان از مصالح ساختمانی مسجد برای مصارف شخصی استفاده نمود؟ پاسخ: بردن مصالح ساختمانی، حتی خاک و ریگ از مسجد [۱] جایز نیست، مگر خاک های اضافی. [۲] ————————————————————————– سوال (۲): تبدیل قرآن و کتب وقف شده در مساجد به قرآن های نو و کتاب های بهتر و مفیدتر، چه حکمی دارد؟ پاسخ: تا موقعی که قابل استفاده است، فروش و تبدیل آن جایز نیست. قرآن ها را تعمیر کنید و از آن در همان جهت وقف استفاده نمایید. [...]

مجالس شادی در مسجد

مجالس شادی در مسجد

سوال: اینجانب قصد دارم طبق سنت صدر اسلام مجلس عروسی و ولیمه ازدواج پسرم را با حفظ تمام شعائر مذهبی در مسجد برگزار نمایم. خواهشمندم نظر شریفتان را در این مورد مرقوم فرمایید. پاسخ: آیت الله خامنه ای: غذا دادن به مهیمانان در مسجد، به خودی خود اشکال ندارد؛ ولی برپا کردن مجالس عروسی در مساجد، مخالف جایگاه اسلامی مسجد است و جایز نیست، و ارتکاب کارهای حرام از قبیل غنا و موسیقی لهوی مطرب، به طور مطلق حرام است (چه [...]

موسیقی در مسجد

موسیقی در مسجد

سوال: آیا پخش موسیقی شاد به مناسبت میلاد ائمه معصومین علیهم السلام در مسجد اشکال دارد؟ پاسخ: روشن است که برای مسجد، جایگاه شرعی خاصی است، و چنانچه پخش موسیقی در مسجد مناسب جایگاه و احترام مسجد نباشد، حرام است، حتی اگر موسیقی غیر مطرب باشد. ——– منبع: بهجت، صافی، سبحانی، سیستانی و مکارم: استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۳۹۹٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۲۱۸٫ —————— برگرفته از سایت رهروان ولایت

حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟

حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟

حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟   سوال: حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟ پاسخ: امام: نجس کردن زمین و سقف و بام و قسمت داخلی دیوار مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند مگر آنکه واقف آن قسمت را جزء مسجد قرار نداده باشد. [۳] آیت الله خامنه ای: نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد [...]

حکم استفاده از آب مسجد

حکم استفاده از آب مسجد

سوال: آیا می توان از آب مسجدی که نمی خواهیم در آنجا نماز بخوانیم، استفاده کرد؟ پاسخ: کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند[۱] الف) اگر نداند حوض یا وضوخانه آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند[۲] نمی تواند از حوض یا وضوخانه آن مسجد استفاده کند. ب) اگر به طور معمول کسانی هم که نمی خواهند در آنجا نماز بخوانند از آب آنجا استفاده می کنند؛ یعنی از عمل افراد متدین [...]

حکم فروش مصالح ساختمانی مسجد

حکم فروش مصالح ساختمانی مسجد

سوال: در صورت خرابی مسجد آیا می توان درب و پنجره آن را فروخت؟ پاسخ: فروختن درب و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود باید به ترتیب زیر عمل کند: مرحله اول: آنها را در تعمیر و بازسازی همان مسجد به کار ببرند. مرحله دوم: اگر در آن مسجد قابل استفاده نباشد باید در مسجد دیگر مصرف شود. مرحله سوم: اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد می توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن [...]

برگرداندن صورت در نماز

مستحبات مسجد

سوال: کارهایی که درباره مسجد مستحب هستند کدامند؟   پاسخ: کارهای زیر درباره مسجد مستحب است: ۱٫ زودتر از همه به مسجد رفتن و دیرتر از همه از مسجد بیرون آمدن؛ ۲٫ چراغ مسجد را روشن کردن (تأمین نور مسجد)؛ ۳٫ تمیز کردن مسجد؛ ۴٫ با پای راست داخل شدن؛ ۵٫ با پای چپ خارج شدن؛ ۶٫ وضو گرفتن، برای رفتن به مسجد؛ ۷٫ خوشبو کردن خود و پوشیدن بهترین لباس ها. ———– منبع: العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۱، فصل فی بعض احکام [...]

حکم گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد چیست؟

[ اگر در جایی که نباید سلام دهد] مسأله ۱۲۴۳ اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً (۱) هر سه سلام را بگوید، دو سجده سهو کافی است (۲). (۱) (بهجت:) به نیّت سلام اشتباهاً.. (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب باید سه سجده سهو به جا بیاورد. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، [...]

حکم سهوا سلام دادن در نماز چیست؟

[اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید] مسأله ۱۲۴۲ اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (۱) یا بگوید: «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» باید دو سجده سهو بنماید (۲) ولی اگر اشتباهاً مقداری از این دو سلام را بگوید، یا بگوید: «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته» احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به جا آورد (۳). این [...]

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه چیست؟

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه رساله توضیح المسائل نماز [ اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید] مسأله ۱۲۴۱ اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید (۱) یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید (۲)، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد (۳). (۱) (بهجت:) یا کمتر از یک مرتبه بگوید، دو سجده سهو به جا می آورد. (۲) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، زنجانی، سیستانی:) اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید (گلپایگانی، صافی: یا بیشتر از [...]

اگر وسط نماز فهمیدیم وضو یا غسلمون باطله چیکار کنیم؟

اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده] مسأله ۱۲۶۵ اگر در بین نماز (۱) بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده (۲)، باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید. (۱) (سیستانی:) یا بعد از آن.. (۲) (سیستانی:) باید نماز را دوباره با وضو [...]

حکم کم و زیاد کردن در اجزای نماز چیست؟

کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز [هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند] مسأله ۱۲۶۳ هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، (۱) اگر چه یک حرف آن باشد، نماز باطل است. (۱) (مکارم:) نماز او باطل است، امّا اگر به واسطه ندانستن مسأله باشد اگر آن جزء از ارکان نماز است، نماز باطل می شود و اگر غیر از ارکان است، نمازش صحیح است به شرط این که جاهل [...]

حکم سجده و تشهد فراموش شده چیست؟

سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده] مسأله ۱۲۵۱ سجده و تشهدی (۱) را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را به جا می آورد، باید تمام شرایط نماز مانند (۲) پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد (۳). (۱) (سیستانی:) سجده ای.. (۲) (زنجانی:) مانند طهارت از حَدَث و.. (۳) (مکارم:) و باید بلا فاصله بعد از نماز انجام دهد. [اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش [...]

حکم نمازی که بعدا متوجه شویم رو به قبله نبودیم چیست؟

مسأله ۱۲۷۱ اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله به جا آورده، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. (گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده یا از روی جهل و غفلت یا فراموشی پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله به جا آورده، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. ولی اگر [...]

حکم نماز قبل از تطهیر مسجد

حکم نماز قبل از تطهیر مسجد

سوال: در صورت علم به نجاست مسجد می توان قبل از برطرف کردن آن نماز خواند؟ پاسخ: اگر انسان در وقت نماز و قبل از شروع آن متوجه شود جایی از مسجد نجس است؛ مثلا ببیند چند قطره خون بر فرش مسجد ریخته است:[۱] ۱٫ اگر وقت نماز وسعت دارد: تطهیر مسجد بر خواندن نماز مقدم است. ۲٫ اگر وقت نماز تنگ است:[۲] نماز خواندن بر تطهیر مسجد مقدم است. آیت الله مکارم: در هر صورت (چه وقت نماز وسعت داشته باشد یا تنگ باشد) [...]

آرامش بدن به مقدار ذکر

حکم حضور زنان در مسجد

سوال: زنان با چه شرایطی می توانند برای ادای نماز در مسجد حاضر شوند؟   پاسخ: برای زنان بهتر است در جایی نماز بخوانند که از دیگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسب تر باشد؛ ولی اگر بتوانند خود را به طور کامل از نامحرم حفظ کنند، بهتر است در مسجد نماز بخوانند و فضیلت نماز خواندن در مسجد مختص مردان است.  ————— منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۸۹۴؛ بهجت، استفتائات، ج۲، با استفاده از س ۲۷۵۴؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، [...]

بردن شیء نجس به مسجد

معلوم نبودن اصل وقف در مسجد

سوال: اگر اصل وقف مشخص نباشد؛ آیا آن مکان حکم مسجد را دارد یا خیر؟ پاسخ: تا عنوان مسجد بودن در وقف معلوم نشود، حکم مسجد را ندارد. ——– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۲۶۸۱؛ امام، تحریرالوسیله، ج۳، کتاب الوقف و اخواته، ص ۱۰۹، م ۲ و استفتائات، ج۲، وقف، ص ۳۴۲، س ۱۸؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۱۹۹۷؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۲۶۰۵؛ بهجت، استفتائات، ج۴، با استفاده از س ۵۵۰۶؛ صافی، هدایه [...]

دعای فارسی در قنوت

کیفیت رعایت قبله

سوال: حد ضرورت رعایت قبله در نماز چیست؟ پاسخ: کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند، لازم نیست هنگام ایستادن نوک انگشتان پایش رو به قبله باشد یا موقع نشستن سر زانوهایش به طور دقیق رو به قبله قرار گیرد؛ بلکه همین اندازه که بگویند: رو به قبله ایستاده یا نشسته کفایت می کند. [۱]   آیات عظام: سیستانی و صافی: باید سینه و شکم و صورت او رو به قبله باشد و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او [...]

ذکر سجده نماز چیست؟

ذکر سجده نماز چیست مسأله ۱۰۴۹ در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (۱) مقدار ذکر از سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» کمتر نباشد (۲) و مستحب است «سُبحان َ ربِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» را سه یا پنج یا هفت مرتبه (۳) بگوید. آیت الله خامنه ای: ذکر واجب در سجده عبارت است از یک‌بار گفتن «سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ» یا سه بار گفتن [...]

فاصله بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام چقدر باید باشد؟

[ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام] مسأله ۱۴۳۵ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد و نیز اگر بین انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده (۱) و انسان به وسیله او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده، هیچ فاصله نداشته [...]

اقتدا به امام با ندانستن شماره رکعت نماز امام

فاصله بین صفوف نماز جماعت

مسأله ۱۴۳۲ مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او هم بایستد اشکال دارد و به احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد (۱)، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد. (۱) (اراکی:) به طوری که اعضاء سجده هم عقب تر باشد. [پایان مسأله] (گلپایگانی:) مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او بایستد اشکال ندارد ولی اگر قدّ او بلندتر از [...]

تأخیر عمدی نماز

تأخیر عمدی نماز

سوال: حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟ پاسخ: اگر کسی نماز خود را از روی عمد به تأخیر بیندازد، تا اینکه نمازش قضا شود، گناه کرده و باید قضای آن نماز را به جا آورد و توبه کند.   توجه: برخی از نوجوانان اهل نماز متاسفانه گاهی به علت بیماری، شرکت در عروسی، مسافرت و یا میهمانی، نماز را ترک می کنند؛ در حالی که نماز در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. ——— منبع: خامنه ای، سایت، استفتائات جدید؛ سبحانی، سیستانی و مکارم: استفتا. >>> برگرفته [...]

افطار روزه یا نماز اول وقت

افطار روزه یا نماز اول وقت

سوال: هنگام اذان مغرب، افطار کردن بهتر است یا خواندن نماز مغرب و عشاء؟ پاسخ: نماز خواندن بهتر است؛ ولی اگر کسی منتظر اوست یا به حدی گرسنه است که نمی تواند نماز را با حضور قلب بخواند، افطار کردن بهتر است. ———– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۷۵۰؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۳۴٫ ————– برگرفته از سایت رهروان ولایت

وقت نماز آیات

وقت نماز آیات

سؤال: وقت خواندن نماز آیات چه زمانی است؟ پاسخ:   ۱٫ کُسوف (خورشید گرفتگی) و خُسوف (ماه گرفتگی): از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، انسان باید (صافی: می تواند) نماز آیات را بخواند و (امام، صافی: بنابر احتیاط واجب) باید به قدری تأخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند.   آیات عظام: سبحانی، سیستانی و مکارم: وقت شروع نماز آیات برای کسوف و خسوف موقعی است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند و تا زمانی [...]

انحراف از قبله

انحراف از قبله

سوال: حکم انحراف از قبله در نماز چیست؟ پاسخ:   الف) انحراف، کمتر از ۹۰ درجه به سمت چپ یا راست باشد [۱]: ۱٫ بعد از نماز متوجه انحراف شود: نماز درست است. ۲٫ در بین نماز متوجه شود: باید به سمت قبله برگردد و نماز را ادامه دهد.     ب) انحراف اندازه ۹۰ درجه یا بیشتر باشد [۲]: ب – ۱: بعد از نماز متوجه شود: ۱٫ در وقت متوجه شود [۳]: (هنوز فرصت دوباره خواندن نماز در وقت را دارد): باید نماز را [...]

حد مجاز انحراف از قبله

حد مجاز انحراف از قبله

سوال: می خواستم بدانم که در نماز، انحراف از قبله تا چه حد مجاز است و به نماز لطمه ای نمی زند؟ پاسخ:   امام: اگر طبق دلیل معتبری به یک طرف نماز بخواند، سپس مشخص شود که آن طرف قبله نبوده است، چنانچه انحراف او از قبله کمتر از ۹۰ درجه به سمت راست یا چپ باشد، نماز صحیح است و اگر در بین نماز متوجه انحراف شود، باید بقیه نماز را رو به قبله بایستد. [۱] (در حال چرخش نباید [...]

ندانستن جهت قبله

ندانستن جهت قبله

سوال: اهمیت قبله در نماز چقدر است و اگر در مکانی مانند جنگل قرار داشتیم که جهت قبله مشخص نبود و راهی برای یافتن آن هم وجود نداشت، چه وظیفه ای داریم؟   پاسخ: اگر برای پیدا کردن قبله وسیله ای نداشتید، یا با این که کوشش کردید، به هیچ طرفی گمان پیدا نکردید، چنانچه وقت وسعت داشت باید [۱] چهار نماز به چهار طرف بخوانید و اگر به اندازه چهار نماز وقت نداشتید باید هر اندازه که وقت دارید، نماز [...]

برگرداندن صورت در نماز

برگرداندن صورت در نماز

سوال: اگر در نماز به اشتباه، صورت به طرف چپ یا راست برگردد، آیا نماز باطل است؟ پاسخ:   آیت الله خامنه ای: اگر چرخش صورت قابل توجه و آن قدر نیست که تمام صورت به طرف راست یا چپ برگردد، اشکال ندارد. [۱]   آیات عظام: امام و مکارم: اگر به طور غیر عمدی همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند؛ ولی اگر سر را کمی برگرداند، عمدی باشد یا اشتباهی، [...]

سجده بر پشت دست

حکم شک در تلفظ کلمات نماز

سوال: اگر در قرائت شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه تکلیف چیست؟ پاسخ: آیت الله خامنه ای: اگر کثیرالشک نباشد و در قبل از ورود به سوره در صحت حمد شک کند یا قبل از رفتن به رکوع در سوره شک کند، باید عبارت را اصلاح کند.[۱] آیت الله مکارم: هرگاه در آیه و یا ذکرى از نماز شک کند؛ باید آن را تکرار کند تا صحیح بگوید، امّا اگر به حدّ وسواس برسد، باید اعتنا نکند و اگر اعتنا کند، نمازش اشکال دارد و بنابر احتیاط [...]

صورت اصلاح شده در نماز

صورت اصلاح شده در نماز

سوال (۱): اگر در جایی نامحرم نباشد، آیا خانمی که موهای صورت و زیر ابرو را برداشته است، باید در نماز صورت خود را بپوشاند؟ پاسخ: خیر. [۱] ———————————————————- سوال (۲): آیا پوشاندن ابروها در مقابل نامحرم، برای خانمی که زیر ابرویش را برداشته، واجب است؟ پاسخ:  آیات عظام: امام، سیستانی و مکارم: به این مقدار اشکال ندارد و پوشاندن آن از نامحرم لازم نیست. [۲]   آیات عظام: بهجت، خامنه ای و صافی: خانمی که زیر ابرویش را برداشته، در صورتی که زینت محسوب [...]

صورت آرایش شده در نماز

صورت آرایش شده در نماز

سوال: اگر در جایی نامحرم نباشد، آیا خانمی که صورت خود را آرایش کرده، باید در نماز صورت خود را بپوشاند؟ پاسخ: زنی که صورت خود را آرایش کرده یا پودر سفید کننده زده و یا در صورت و دستانش زیور آلات دارد، در صورتی که نامحرم او را نمی بیند، می تواند با همین حالت نماز بخواند؛ البته در صورتی که مواد آرایشی مانع رسیدن پوست پیشانی به مهر شود باید آن را برطرف نماید. ————— منبع: العروه الوثقی مع تعلیقات، ج [...]

پوشش مرد در نماز

پوشش مرد در نماز

سوال: مقدار پوشش آقایان در حال نماز چقدر است؟ پاسخ: مردها در حال نماز باید شرم گاه (عورتین) خود را بپوشانند، حتی اگر کسی آن ها را نمی بیند.  ————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۷۸۸؛ خامنه ای: استفتا؛ بهجت، توضیح المسائل، با استفاده از م ۱۹۳۷٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۴۷٫ ——————- برگرفته از سایت رهروان ولایت

پوشاندن کف پا در نماز

پوشاندن کف پا در نماز

سوال: آیا پوشاندن کف پا برای زنان در هنگام سجده واجب است؟ پاسخ: پوشاندن کف پا نیز مانند روی پا در نماز واجب نیست؛ به شرطی که نامحرم حضور نداشته باشد؛ لذا اگر نامحرم او را می بیند واجب است کف و روی پا را بپوشاند.  ————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۷۸۹؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۱، فصل فی الستر و الساتر، م ۵؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۶۲۵؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۴۳۷ [...]

نماز با بلوز و شلوار

نماز با بلوز و شلوار

سوال: آیا نماز خواندن زن با بلوز و شلوار صحیح است؟ پاسخ: اگر خانمی با بلوز و شلوار نماز بخواند، در صورتی که جاهای لازم را بپوشاند، نمازش صحیح است. [۱]   توجه: اگر زن بلوز و شلوار یا لباسی به تن کند که باعث جلب توجه نامحرم شود یا به گونه ای باشد که برجستگی های بدن در آن پیدا و تحریک کننده باشد، باید بدن را بیش از آنچه برای نماز کافی است، با چادر یا مانتو مناسب بپوشاند و اگر نپوشاند، [...]

نماز با چادر نازک

نماز با چادر نازک

سوال: نماز خواندن با چادر نازک، چه حکمی دارد؟ پاسخ: نماز با چادر نازک که از پشت آن بدن و موی نمازگزار نمایان باشد، باطل است.  ————– منبع: العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، فی الستر و الساتر، الثانی؛ امام: استفتا؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۱۵۳۸٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۵۰٫ ———– برگرفته از سایت رهروان ولایت

نمایان بودن موها در نماز

نمایان بودن موها در نماز

سوال: اگر خانمی در بین نماز متوجه شود که موهای او از چادر بیرون آمده، وظیفه اش چیست؟ پاسخ: باید موهای بیرون آمده را بلافاصله بپوشاند و نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است. [۱] آیت الله صافی: باید آن را بپوشاند و بنابر احتیاط واجب، نماز را تمام کند و دوباره بخواند. [۲] آیت الله بهجت: باید آن را فوری و بدون فاصله بپوشاند و نمازش صحیح است؛ گر چه احتیاط مستحب آن است که بعد از پایان نماز، آن [...]

لوازم آرایشی و عطر در نماز

لوازم آرایشی و عطر در نماز

سوال: با توجه به این که پوشیدن بهترین لباس ها و زینت کردن در هنگام نماز سفارش شده است، حکم آرایش در موقع نماز (استفاده از لوازم آرایشی و عطر) چیست؟ پاسخ: پوشیدن لباس تمیز و روشن، آراستن ظاهر و خوشبو کردن بدن با عطر در هنگام نماز از جمله چیزهایی است که به آن سفارش شده است؛ اما درباره آرایش چهره هنگام نماز توصیه ای نرسیده است. آری، اگر پس از وضو گرفتن و قبل از نماز، خانمی آرایش [...]

نماز با مانتو و روسری

نماز با مانتو و روسری

سوال: آیا نماز خواندن با مانتو و روسری صحیح است؟ پاسخ: نماز خواندن با مانتو و روسری، اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار در آن رعایت شود، اشکال ندارد، هر چند نماز با چادر برای رعایت پوشش در نماز، بهتر است.  —————– منبع: امام، استفتائات، ج ۱، احکام نماز، س ۳۵؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید و اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۴۳۷ و استفتا؛ بهجت، استفتائات، ج ۲،‌ س ۱۵۴۱ و وسیله النجاه، با استفاده از م ۶۲۸ [...]

حرکت بدن در سجده

حرکت بدن در سجده

سوال: آیا حرکت اعضای بدن در سجده جایز است؟ پاسخ: وقتی نمازگزار ذکر سجده را می گوید باید اعضای هفت گانه اش روی زمین باشد؛ ولی هنگامی که مشغول ذکر نیست، می تواند بعضی از این اعضا را جز پیشانی از زمین بردارد یا جابجا کند، به شرطی که با آرام بودن بدنش منافات نداشته باشد. [۱] آیت الله سیستانی: اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید، یکی از هفت عضو را به عمد از زمین بردارد، و با استقرار [...]

برخورد متوالی پیشانی به مهر

واجبات سجده

سوال: کدام اعضا در سجده باید بر زمین قرار گیرند؟ پاسخ: در سجده باید هفت قسمت از بدن بر زمین قرار گیرد. ۱٫ پیشانی؛ ۲ و ۳: کف دو دست؛ ۴ و ۵: سر زانوها؛ ۶ و ۷: سر انگشت بزرگ هر دو پا. —————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰۴۵؛ امام، تحریر الوسیله،‌ ج۱، القول فی السجود، ص ۳۱۲، م ۱؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، السجود، أحدها؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۲۱۰۹؛ خامنه ای، [...]

پوشش زن در نماز

پوشش زن در نماز

سوال: مقدار پوشش زنان در هنگام نماز به چه مقدار باید باشد؟ پاسخ: زن در هنگام نماز باید تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند؛‌ ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود، لازم نیست. [۱] همچنین اگر نامحرم او را نبیند، پوشاندن دست و پاها تا مچ لازم نیست، اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده، باید [۲] مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم [...]

حرکت بدن در سجده

ذکر سجده

سوال: در سجده نماز چه ذکری باید بگوییم؟ پاسخ: دکر سجده عبارت است از یک بار گفتن «سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ» یا سه بار «سُبْحَانَ الله». گفتن هر ذکری در سجده کافی است؛ اما از نظر تعداد حروف باید [۱] به همین مقدار یا بیشتر باشد. [۲] آیت الله بهجت: در سجده هر ذکری بگویند کافی است، حتی یک «سُبْحَانَ الله» ولی احتیاط  مستحب است که سه مرتبه «سُبْحَانَ الله» یا یک مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَعْلی وَ بِحَمْدِهِ» را بگوید.[۳] آیت الله مکارم: ذکر سجده [...]

کیفیت سجده سهو

آرام نشستن بین دو سجده

سوال: آیا در نماز واجب و مستحب، نشستن بین دو سجده لازم است؟ پاسخ: بله؛ پس از تمام شدن ذکر سجده، اول باید بنشیند تا بدن آرام بگیرد،‌ بعد دوباره به سجده رود و تفاوتی میان نماز واجب و مستحب نیست.  —————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰۵۶؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القول فی السجود، ذیل م ۲، ص ۳۱۴؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، السجود، قبل از م ۱، الخامس؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۲۰۸۸ [...]

چیزهایی که سجده بر آن ها صحیح است

چیزهایی که سجده بر آن ها صحیح است

سوال: در سجده، پیشانی را بر چه چیزهایی می توان قرار داد؟ پاسخ: در سجده باید پیشانی را بر زمین یا آنچه از زمین می روید و خوراکی و پوشاکی انسان نیست، قرار دهد.  الف) بر زمین و آنچه از زمین می روید: ۱٫ غیر خوراکی و پوشاکی (خاک،‌انواع سنگ های غیر معدنی، چوب): جایز است. ۲٫ خوراکی و پوشاکی:  ۲-۱٫ مخصوص حیوانات (کاه و علف): جایز است. ۲-۲٫ مخصوص انسان (مثلا کاهو): جایز نیست. ب) بر چیزهای معدنی: ۱٫ سنگ مرمر معمولی و [...]

آرامش بدن به مقدار ذکر

آرامش بدن به مقدار ذکر

سوال: حکم نماز در صورت حرکت بدن هنگام ذکر سجده چیست؟ پاسخ: در سجده باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد و نمازگزار نباید بدن خود را به اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود؛ [۱] موقع گفتن ذکر مستحب نیز [۲] اگر آن را به قصد «ذکر دستور داده شده برای سجده» بگوید، آرام بودن بدن لازم است. [۳] آیت الله سیستانی: همچنین در زمانی که مشغول به ذکر واجب نیست، بنابر احتیاط واجب باید بدن [...]

سجده بر آجر

سجده بر آجر

سوال: سجده بر آجر چه حکمی دارد؟ پاسخ: سجده بر آجر صحیح است. [۱] آیت الله صافی: در حال اختیار سجده بر آجر صحیح نیست. [۲] یادآوری: ارتفاع آجر نباید بیش از چهار انگشت بسته از زانو و شست پای نمازگزار بالاتر باشد. توجه: طبق فتوای آیت الله خامنه ای، سجده بر موزاییک نیز صحیح است. [۳] ————– رونوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع،‌ م ۱۰۸۱؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۶۵۸؛ خامنه ای: استفتا. [۲]. صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۳۵٫ [۳]. خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، [...]

گم شدن مهر هنگام نماز

گم شدن مهر هنگام نماز

سوال: اگر هنگام نماز، مهر از دسترس خارج شود، چکار باید کرد؟ پاسخ: اگر در هنگام نماز، مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است گم شود یا بچه ای مهر را بردارد و از دسترس خارج شود: الف) اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است (مانند خاک و سنگ و چوب) [۱] در دسترس باشد: باید بر همان سجده کند. ب) اگر چیزی که سجده بر آن صحیح  است، در دسترس نباشد: ۱٫ اگر وقت وسعت دارد: نماز را بشکند [...]

سجده بر آجر

کمترین مقدار سجده

سوال: آیا برای سجده باید همه پیشانی به محل سجده برسد؟ پاسخ: واجب نیست همه پیشانی به محل سجده برسد و همین که گفته شود: پیشانی را به سجده گذاشت، کفایت می کند. از این رو اگر به مقدار سر انگشت سبابه (اشاره) با زمین (یا هر چیزی که سجده بر آن صحیح است) تماس حاصل شود، کافی است. [۱] آیات عظام: سیستانی و مکارم: واجب نیست همه پیشانی روی چیز قابل سجده قرار بگیرد؛ بلکه همین مقدار که بگویند: سجده [...]

سجده روی برجستگی مهر

سجده روی برجستگی مهر

سوال: اگر مهر نماز، دارای نوشته و برجستگی باشد، سجده بر آن اشکال دارد؟ پاسخ: اگر مقدار لازم برای سجده رعایت شود، سجده بر طرف برچسته مهر (دارای نوشته) اشکالی ندارد، [*] هر چند بهتر است برطرف دیگر مهر سجده شود. ————- پی نوشت: [*]. بهجت، خامنه ای، سیستانی، صافی و مکارم: استفتا. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۱۲٫ —————- برگرفته ازسایت رهروان ولایت

برخورد متوالی پیشانی به مهر

برخورد متوالی پیشانی به مهر

سوال: اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم به مهر بخورد، اشکالی دارد؟ پاسخ: اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم (به صورتی غیر قابل کنترل) [۱] به مهر برخورد کند، یک سجده محسوب می شود [۲] و اگر ذکر نگفته باشد باید [۳] بگوید. [۴] توجه: اگر پیشانی بی اختیار به محل سجده (مهر و مانند آن) برخورد کند و بلند شود، سجده صورت نگرفته و باید دوباره سجده را به طور صحیح به جا آورد. اگر [...]

سجده بر پشت دست

سجده بر پشت دست

سوال: آیا سجده بر پشت دست صحیح است؟ پاسخ: اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر هست، بواسطه سرما یا گرمای زیاد نمی تواند بر آن سجده کند و به اندازه کافی هم وقت ندارد که به دنبال چیزی صحیح برود و یا خود را به جایی برساند که از سرما و گرما در امان باشد، باید به ترتیب زیر عمل کند: ۱٫ بر لباس (اگر از کتان یا پنبه است) سجده کند. [۱] ۲٫ بر [...]

کنار رفتن پوشش زن در نماز

کنار رفتن پوشش زن در نماز

سوال (۱): اگر در نماز، چند لحظه و بی اختیار یکی از اعضای زن دیده شود، حکم نماز او چیست؟ پاسخ: اگر بی اختیار باشد، نمازش اشکال ندارد، ولی باید فورا آن را بپوشاند. [۱] ————————————————— سوال (۲): اگر خانمی بعد از نماز بفهمد که موهای او در بین نماز بیرون بوده، تکلیفش چیست؟ پاسخ: نمازش صحیح است و دوباره خواندن لازم نیست. [۲] —————- پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۷۹۲؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج [...]

سجده بر پشت دست

سجده بر انگشتان دست

سوال: مشغول نماز خواندن بودم که کودک خردسالی مُهر مرا برداشت؛ وقتی به سجده رفتم، پیشانی ام را روی دو انگشت دست قرار دادم؛ آیا نماز درست است؟ پاسخ: اگر وقت برای دوباره خواندن نماز داشته اید، باید نماز را [۱] شکسته و دوباره با چیزی که می توان بر آن سجده کرد، نماز می خواندید و اگر این کار را نکرده اید باید نماز را قضا کنید. [۲] ————- پی نوشت: [۱]. مکارم: باید نماز را تمام کرده و بنابر احتیاط واجب، [...]

معنای هم سطح بودن مکارن نمازگزار چیست؟

شک بین سجده اول و دوم

سوال: اگر بعد از سر برداشتن از سجده شک کند که یک بار سجده کرده یا دوبار، چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ: اگر کثیر الشک نباشد، باید یک سجده دیگر به جا آورد؛ یعنی بنا بر سجده اول بگذارد و سجده دوم را به جا آورد.  —————- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۱۱۶۸، ۱۱۶۷ و ۱۱۷۵؛ امام، استفتائات، ج ۱، س ۱۴۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ و تحریرالوسیله، ج ۱، الشک فی شی من افعال الصلاه، م ۱؛ امام و [...]

چیزهایی که سجده بر آن ها صحیح است

آنچه سجده بر آن صحیح است

سوال: سجده بر چه چیزهایی صحیح است؟ پاسخ: در سجده باید پیشانی را بر زمین یا آنچه از زمین می روید و خوراکی و پوشاکی نیست، قرار دهد.  ۱٫ برای سجده بهتر از هر چیز، تربت مبارک امام حسین علیه السلام است و بعد از آن خاک و سنگ و گیاه؛ ۲٫ سجده بر کاغذی که از چوب و گیاه (غیر از پنبه و کتان) تهیه شده، صحیح است، چه مهر داشته باشد یا نه؛ ۳٫ سجده بر کاه اشکال [...]

گذاشتن مهر بر پیشانی

گذاشتن مهر بر پیشانی

سوال: فردی که به علت درد گردن نمی تواند سر بر مهر بگذارد، آیا می تواند مهر را به پیشانی بگذارد؟ پاسخ: باید مهر را بر چیزی بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند: سجده کرده است؛ و بنابر احتیاط واجب،  کف دست ها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمین بگذارد. کسی که هیچ نمی تواند خم شود باید سر را به قصد سجده خم کند و به عنوان برخواستن از سجده [...]

سجده فردی که درد زانو دارد

سجده فردی که درد زانو دارد

سوال: به علت درد زانو، اگر بخواهم هفت عضو واجب در سجده را بر زمین بگذارم، پس از سجده قادر به نشستن نیستم؛ آیا می توانم چهار زانو و بدون این که سر انگشتان پا را بر زمین بگذارم، سجده کنم؟ پاسخ: می توانید عضوی را که در مورد آن عذر دارید، بر زمین نگذارید. ————– منبع: امام، تحریر الوسیله، سجده، ص ۳۱۷ با استفاده از م ۸؛ بهجت، استفتائات،‌ ج ۲، س ۲۱۰۶؛ خامنه ای: استفتا. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، [...]

برخورد متوالی پیشانی به مهر

سجده با وجود جوش و دُمَل

سوال: تکلیف سجده کسی که در پیشانی خود زخم یا جوش دارد، چیست؟ پاسخ: اگر در پیشانی دمل یا زخم و مانند آن باشد و نتواند آن را بدون فشار بر زمین بگذارد، چنانچه ممکن است باید با جای سالم پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست،‌ زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی است، بر زمین بگذارد یا اگر مهر دارد، مهر را در کنار پیشانی یا [...]

کیفیت سجده سهو

کیفیت سجده سهو

سوال: کیفیت سجده سهو چگونه است؟ پاسخ: بعد از سلام نماز، باید بلافاصله نیت سجده سهو نموده و پیشانی را [۱] بر چیری که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلامُ عَلَیکَ ایُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ» [۲] بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و همین ذکر را بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد، سلام دهد. [۳] آیت الله مکارم: و احتیاط واجب آن است که در تشهد سجده [...]

سجده بر آجر

سجده با دمپایی جلو باز

سوال: اگر نمازگزار دم پایی جلو باز بپوشد و هنگام سجده انگشت شست را به زمین بگذارد، نمازش صحیح است؟ پاسخ: اشکالی ندارد. [۱]   توجه: نماز خواندن با دستکش اشکال ندارد. [۲] ————— پی نوشت: [۱]. بهجت، استفتائات، ج ۲، با استفاده از س ۱۶۱۵ و ۱۵۲۵؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۵۹؛ مکارم، استفتائات جدید، ج ۳، با استفاده از س ۱۸۹٫ [۲]. بهجت، استفتائات، چ ۲، س ۱۶۲۵؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۵۹؛ مکارم، استفتائات جدید، ج ۳، س ۱۸۹٫ >>> [...]

چیزهایی که سجده بر آن ها صحیح است

سجده بر دستمال کاغذی

سوال: سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی چه حکمی دارد؟ پاسخ: امام: سجده بر کاغذ جایز است. [۱]   آیت الله خامنه ای: اگر کاغذ یا دستمال کاغذی از چوب و گیاهان (جز پنبه و کتان) یا چیزی تهیه شده که سجده بر آن جایز است، اشکالی ندارد. [۲]   آیات عظام: بهجت و صافی: اگر احتمال می دهد که کاغذ یا دستمال کاغذی از چیزی درست شده که سجده بر آن جایز نیست، [۳] بر آنها سجده ننماید. [۴]   آیت الله مکارم: سجده بر کاغذ [...]

به گوش خوردن‌ آیه سجده

به گوش خوردن‌ آیه سجده

سوال: اگر به آیه سجده گوش ندهد، بلکه به گوشش بخورد، حکمش چیست؟ پاسخ: سجده واجب نیست. [۱] آیات عظام: صافی و مکارم: بنابر احتیاط واجب باید سجده کند. [۲] ——————- پی نوشت: [۱]. امام، توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۱۰۹۴؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۱۰۵۲٫ [۲]. صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۳۹؛ مکارم، استفتائات جدید، ج  ۱، س ۱۹۴ و ج ۲، س ۲۵۸، ۲۵۹ و ج ۳، س ۲۳۹٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله [...]

سجده واجب قرآن

سجده واجب قرآن

سوال: سجده واجب قرآن چیست و حکم کوتاهى کردن در انجام آن چیست؟ پاسخ: در چهار سوره از قرآن کریم، آیه ای وجود دارد که اگر کسی آن را گوش دهد یا خودش بخواند، بعد از تمام شدن آیه باید فورا [۱] و بدون فاصله سجده کند و کوتاهی کردن حرام است؛ و اگر آن را فراموش کند، هر وقت یادش آمد باید سجده را به جا آورد. [۲] توجه: آیات سجده دار در قرآن کریم عبارتند از: آیه ۱۵ سوره [...]

خواندن قسمتی از آیه سجده دار

خواندن قسمتی از آیه سجده دار

سوال: اگر کسی قسمتی از آیه سجده دار را بخواند، سجده بر او واجب می شود؟ پاسخ: با خواندن یا شنیدن تمام آیه، سجده واجب می شود؛‌بنابر این اگر قسمتی از آیه – حتی کلمه سجده – را بخواند یا بشنود،‌ سجده بر او واجب نیست.  ————– منبع: امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القول فی سجدتی التلاوه و الشکر، م ۱ و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، ص ۵۰۴، م ۴؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۲۱۳۶ و وسیله النجاه، م ۷۴۵؛ خامنه [...]

خون آمدن از پیشانی در سجده

خون آمدن از پیشانی در سجده

سوال (۱): وسط پیشانی ام جوش زده و اگر در سجده آن را روی مهر بگذارم، خونی می شود،‌ چگونه سجده کنم؟ پاسخ: تمام پیشانی جای سجده است؛ اگر تمام قسمت های پیشانی آلوده به خون نباشد،‌ باید با قسمت سالم آن سجده کنید تا پیشانی و مهر خونی نشود. [۱] ——————————————————————- سوال (۲): اگر در بین نماز هنگام تماس پیشانی با مهر از پیشانی قدری خون بیاید و مهر را خونی نماید، نماز صحیح است یا خیر؟ پاسخ: اگر تمام قسمتی [...]

برخورد متوالی پیشانی به مهر

سجده سهو

سوال: سجده سهو چیست و چه زمانی باید انجام شود؟ پاسخ: سجده سهو، سجده ای است که بر اثر سهو (اشتباه یا فراموشی) در نماز، بر نمازگزار واجب می شود؛ برای مثال: وقتی یکی از اجزا و واجبات نماز (به جز رکن ها) به طور اشتباهی کم یا زیاد شود،‌ طبق نظر بیش تر فقها باید بعد از تمام شدن نماز بلافاصله دو سجده سهو به جا آورد.  —————- برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۱۵٫ —————– برگرفته ازسایت رهروان ولایت

به گوش خوردن‌ آیه سجده

خواندن و گوش دادن هم زمان آیه سجده دار

سوال: آیا در صورت خواندن و شنیدن همزمان آیه سجده، انجام یک سجده کافی است؟ پاسخ: آیات عظام امام، خامنه ای و سیستانی:  اگر انسان موقعی که آیه سحده را می خواند، از دیگری هم بشنود، چنانچه با توجه بوده و با اختیار به آیه گوش داده، باید دو سجده نماید و اگر بی اختیار به گوشش خورده است، یک سجده کافی است. [۱] آیت الله بهجت: اگر چه احتیاط مستحب دو بار سجده است. [۲] آیات عظام: سبحانی و مکارم: اگر انسان موقعی [...]

شنیدن غیر مستقیم آیه سجده

شنیدن غیر مستقیم آیه سجده

سوال: در صورت شنیدن آیه سجده از تلویزیون،‌ ضبط صوت و … باید سجده کنیم؟ پاسخ: امام: اگر آیه سجده را از تلویزیون، ضبط صوت، رایانه یا تلفن همراه بشنود، لازم نیست سجده کند؛‌ ولی اگر قرآن به صورت مستقیم پخش شود (مثل این که از بلندگو بشنود یا شخصی در پخش مستقیم رادیو و تلویزیون آیه سجده را بخواند) سجده کردن واجب است. [۱] آیات عظام: خامنه ای و سبحانی: به طور کلی اگر به آیه سجده داری گوش دهد که از [...]

ذکر «بِحَولِ اللَّه وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُد» در نماز نشسته

ذکر «بِحَولِ اللَّه وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُد» در نماز نشسته

سوال: برای کسی که نشسته نماز می خواند، گفتن ذکر «بِحَولِ اللَّه وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُد» چه حکمی دارد؟ پاسخ: گفتن این ذکر مربوط به کسی است که ایستاده نماز می خواند و گفتن آن در نماز نشسته لازم و صحیح نیست؛ ولی به قصد ذکر یا به امید ثواب اشکال ندارد. ————– منبع: بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۱۸۹۹؛ خامنه ای، سیستانی و صافی و مکارم: استفتا. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۱۹٫ ————– برگرفته از سایت رهروان ولایت

دعای فارسی در قنوت

دعای فارسی در قنوت

سوال: آیا می توان در قنوت نماز به زبان فارسی دعا کرد؟ پاسخ: آیات عظام: بهجت و خامنه ای: مانعی ندارد.[۱] آیات عظام: سیستانی و صافی: مانعی ندارد، ولی باید ذکر عربی را نیز برای انجام وظیفه قنوت، ادا نمایید.[۲] آیت الله مکارم: دعا به غیر عربی در نماز اشکال دارد.[۳] آیت الله سبحانی: بنابر احتیاط واجب به زبان عربی دعا کنید و از ادعیه قرآنی استفاده نمایید.[۴] ———————- پی نوشت: [۱]. بهجت، توضیح المسائل، م ۹۲۲ و استفتائات، ج ۲، س ۲۰۲۹؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، [...]

پوشش مرد در نماز

استقرار و آرامش در حال ذکر

سوال: آیا گفتن اذکار نماز در حال آرامش و سکون لازم است؟ پاسخ:[۱] الف) ذکر واجب: باید در حال آرامش گفته شود؛ مانند: ذکر سجده و رکوع. توجه: ۱٫ قرائت نماز نیز در حکم ذکرهای واجب نماز است. ۲٫ حرکت اندک بدن هنگام گفتن ذکر واجب، اشکالی ندارد. ب) ذکر مستحبی: ۱٫ اگر ذکر مستحبی را به قصد ذکر جای خاصی از نماز [۲] می گوید (مثل «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه» پس از برخاستن از رکوع) باید در حالت آرامش گفته شود و [...]

کیفیت سجده سهو

واجبات سلام

سوال: رعایت کدام موارد هنگام سلام نماز، واجب است؟ پاسخ: در حالت سلام، واجب است موارد زیر رعایت شود: ۱٫ گفتن یکی از دو عبارت سلام؛ یعنی : «اَلسَّلامُ عَلَیْنا وَعَلَى عِبادِالله الصَّالِحین» و «اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَه اللهِ وَبَرَکاتُه»؛ [۱] ۲٫ نشستن به اندازه عبارت سلام بعد از تشهد؛ ۳٫ آرامش بدن در حال گفتن عبارت سلام؛ ۴٫ خواندن عبارت سلام به زبان عربی صحیح؛ ۵٫ ترتیب؛ [۲] ۶٫ موالات؛ [۳] —————– پی نوشت: [۱]. بعد از تشهّد رکعت آخر نماز، مستحب است در حالی [...]

نماز با چادر نازک

حرکت بی اختیار بدن در ذکر واجب

سوال: حکم حرکت بی اختیار در هنگام گفتن ذکر واجب نماز چیست؟ پاسخ: اگر نمازگزار موقعی که ذکر واجب (مانند ذکر رکوع) را می گوید، بی اختیار به قدری حرکت کند که بدن از حال آرامش خارج شود، باید [۱] بعد از آرام گرفتن بدن [۲] دوباره ذکر را بگوید؛ ولی حرکت های ناچیز و کمی که بدن را از حال آرام بودن خارج نکند (مانند: حرکت دادن انگشتان یا مشت کردن دست) اشکال ندارد. [۳] ——————– پی نوشت: [۱]. سیستانی: بهتر این است. [۲]. [...]

تکرار ذکرهای نماز

تکرار ذکرهای نماز

سوال: تکرار ذکرها و عبارت های نماز در چه صورتی باعث باطل شدن نماز می شود؟ پاسخ: اگر به حد وسواس برسد و باز هم تکرار کند، بنابر احتیاط واجب [۱] نمازش باطل می شود و باید دوباره نماز بخواند. [۲] آیت الله سیستانی: اگر به وسواس برسد، بهتر است تکرار نکند، ولی نماز باطل نمی شود. [۳] ———– پی نوشت: [۱]. آیت الله خامنه ای در این مسأله فتوا داده اند که اگر به حد وسواس برسد، نماز باطل می شود. [۲]. توضیح المسائل [...]

کیفیت سجده سهو

فراموشی تشهد

سوال: اگر نمازگزار، تشهد را فراموش کرد، چه کند؟ پاسخ: الف) اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید: باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را مطابق معمول تمام کند. [۱] آیت الله سیستانی: و بنابر احتیاط مستحب بعد از نماز برای ایستادن بی جا دو سجده سهو به جا آورد. [۲] آیات عظام: سبحانی و صافی: و بعد از تمام شدن نماز، بنابر احتیاط واجب برای ایستادن بی [...]

آرامش بدن به مقدار ذکر

ترتیب در نماز

سوال: ترتیب در نماز به چه معناست و حکم آن چیست؟ پاسخ: معنا: «ترتیب» در لغت یعنی «هر چیزی را در رتبه و جای خود قرار دادن» و در نماز به معنای به جا آوردن هر یک از اجزای آن، در رتبه و محل خاص خود است. حکم: نمازگزار باید کارهای نماز را به ترتیب انجام دهد و هر یک از اجزای آن را در جای خود به جا آورد. پس اگر از روی عمد و با اختیار این ترتیب را به [...]

ذکر در حال خمیازه

ذکر در حال خمیازه

سوال: اگر ذکری در حالت خمیازه گفته شود، صحیح است یا نه؟ پاسخ: اگر کلمات صحیح ادا شود، اشکال ندارد.  —————– منبع: خامنه ای، سایت، استفتائات جدید و اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۴۶۷؛ سبحانی، سیستانی و صافی: استفتا. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۲۰٫ —————- برگرفته از سایت رهروان ولایت

مستحبات قنوت

مستحبات قنوت

سوال: رعایت چه نکاتی در قنوت، مستحب است؟ پاسخ: در قنوت مستحب است انسان دست ها را تا مقابل صورت بالا آورد [۱] و کف دست ها رو به آسمان باشد؛ انگشتان را به جز شست به هم بچسباند، [۲] هر دو دست را کنار هم (متصل به هم) قرار دهد و نگاهش به کف دست ها باشد. [۳] ——————— پی نوشت: [۱]. امام و سیستانی: بنابر احتیاط واجب باید دست ها را بلند کند؛ سبحانی: باید دست ها را تا مقابل صورت [...]

نماز مستحبی در حرکت

نماز مستحبی در حرکت

سوال: آیا می توان نماز مستحبی را در حال راه رفتن و بدون رعایت قبله خواند؟ پاسخ: نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سوار بودن، خواند و رو به قبله بودن لازم نیست، ولی اگر در منزل یا محل کار، در حال انجام کاری است که بدن ساکن است و استقرار دارد، مراعات قبله لازم است. همچنین در حال استقرار و اختیار نمی توان رکوع و سجود نماز مستحبی را با اشاره انجام داد. ——————- منبع: توضیح المسائل [...]

روش خواندن نماز مستحبی در حرکت

روش خواندن نماز مستحبی در حرکت

سوال: خواندن نماز مستحبی در حال حرکت چگونه است؟ پاسخ: در حال حرکت، به نیت وارد شدن به نماز، تکبیره‌الاحرام گفته می شود و پس از قرائت حمد و سوره، [۱] ذکر رکوع به نیت رکوع و ذکر سجده به نیت سجده انجام می گردد. همچنین می توان به نیت رکوع کمی سر را خم کرد و برای سجده نیز مقداری بیش از رکوع سر را خم نمود. البته لازم نیست خم کردن سر، زیاد باشد؛ بلکه همین مقدار که [...]

موالات در نماز

سوال: موالات در نماز به چه معناست و حکم آن چیست؟ پاسخ:  معنا: «موالات» در لغت یعنی «کاری را پی در پی و پشت سر هم انجام دادن» و در نماز نیز همان معنا را دارد؛ اجزای نماز را پی در پی و پشت سر هم انجام دادن. حکم: نمازگزار باید «موالات» و پیوستگی نماز را رعایت کند؛‌ بنابر این باید کارهای نماز – مانند: رکوع و سجود و تشهد – را پشت سر هم به جا آورد و چیزهایی را که [...]

مستحبات قنوت

نگاه به انگشتر در قنوت

سوال: آیا در حال قنوت، چرخاندن انگشتر و رو به صورت کردن آن مستحب است؟ پاسخ: آیت الله خامنه ای: مستحب نیست؛ بلکه وجاهت (نیکو بودن) چنین عملی از نظر شرعی ثابت نیست. [۱] آیت الله مکارم: از بعضی از روایات استحباب آن استفاده می شود. [۲] آیت الله بهجت: اصل این عمل (نگاه به انگشتر هنگام دعا) در روایات آمده است و در حال قنوت، بدون قصد ورود [۳] مانعی ندارد. [۴] —————- پی نوشت: [۱]. خامنه ای: سایت، استفتائات چدید. [۲]. مکارم، استفتائات جدید، ج [...]

آمین گفتن پس از حمد

سوال: آیا گفتن آمین پس از حمد در نماز، اشکالی دارد؟ پاسخ: از کارهایی که [۱] موجب باطل شدن نماز است، این است که نمازگزار بعد از خواندن حمد «آمین» بگوید؛ [۲] ولی اگر از روی اشتباه یا تقیه بگوید، اشکال ندارد. [۳] —————— پی نوشت: [۱]. بهجت و سیستانی: بنابر احتیاط واجب. [۲]. مکارم: و احتیاط واجب این است که نماز را تمام کند و اعاده نماید. [۳]. توضیح المسائل ده مرجع، ذیل م ۱۱۳۰؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القول فی مبطلات الصلاه، تاسعها، [...]

خنده عمدی و غیر عمدی در نماز

مبطلات نماز

سوال: چه چیزهایی نماز را باطل می کنند؟ پاسخ: کارهایی که موجب باطل شدن نماز می شوند، عبارتند از : [۱] ۱٫ از بین رفتن یکی از شرط های نماز در بین آن؛ (برای مثال: نمازگزار در بین نماز بفهمد لباسش نجس بوده است.) ۲٫ پیش آمدن چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند؛ مانند خروج باد معده؛ توجه: افرادی که نمی توانند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع و باد معده جلوگیری کنند، به احکام مسلوس و مبطون [...]

دست روی دست گذاشتن در نماز

سوال: حکم گذاشتن دست روی دست (تکتّف)در نماز چیست؟ پاسخ: از کارهایی که نماز را باطل می کند، قرار دادن دست ها بر روی هم در حال نماز است. [۱] آیت الله بهجت: اگر قصدش این باشد که این کار جزو نماز یا انجام دادن آن لازم است، نمازش باطل است. در غیر این صورت، اگر به عمد این کار را بکند، احتیاطا باید دوباره نماز بخواند. [۲] آیت الله سیستانی: اگر دست ها را به قصد خضوع و ادب روی هم [...]

استفراغ در نماز

سوال: آیا استفراغ در حال نماز، باعث اشکال در نماز می شود؟ پاسخ: اگر صورت نماز به هم نخورد، لطمه به نماز نمی زند و صحیح است. ———— منبع: خامنه ای و مکارم: استفتا. >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۱۳۲٫ ————— برگرفته از سایت رهروان ولایت

لوازم آرایشی و عطر در نماز

حرکت مختصر هنگام نماز

سوال: آیا حرکت های مختصر هنگام خواندن نماز باعث اشکال در نماز می شود؟ پاسخ: چنانچه به صورت غیر اختیاری یا اشتباهی (برای لحظات کوتاهی) صورت بگیرد که نگویند: استقرار لازم در نماز به هم خورده است، اشکالی ندارد. [۱] توجه: موقع گفتن تکبیره‌الاحرام،‌ چنانچه بی اختیار و به اشتباه حرکت کند، بنابر احتیاط واجب باید اول عملی که نماز را باطل می کند (مانند رو برگرداندن از قبله) انجام دهد و دوباره تکبیر بگوید. [۲] ———————- پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، [...]

دعای فارسی در قنوت

سکون و آرامش در نماز

سوال: آیا حرکت بدن هنگام نماز، اشکال دارد؟ پاسخ: نمازگزار موقعی که برای تکبیره الاحرام یا قرائت ایستاده است، با توجه و به طور عمدی نباید به طرفی خم شود و باید [۱] بدن را حرکت ندهد [۲] و به جایی تکیه نکند؛ اما اگر از روی ناچاری این کار را انجام دهد یا در حال خم شدن برای رکوع پاها را حرکت دهد، اشکال ندارد. [۳] ——————– پی نوشت: [۱]. سیستانی: بنابر احتیاط لازم. [۲]. اگر حرکت بدن کم باشد، اشکالی ندارد. [۳]. توضیح [...]

حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟

حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟

حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟   سوال: حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟ پاسخ: اگر کسی نماز خود را از روی عمد به تأخیر بیندازد، تا اینکه نمازش قضا شود، گناه کرده و باید قضای آن نماز را به جا آورد و توبه کند. توجه: برخی از نوجوانان اهل نماز متاسفانه گاهی به علت بیماری، شرکت در عروسی، مسافرت و یا میهمانی، نماز را ترک می کنند؛ در حالی که نماز در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. ——— منبع: خامنه ای، سایت، استفتائات جدید؛ سبحانی، سیستانی و مکارم: استفتا. >>> [...]

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجدحکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد   سوال: مُهر یا قرآن مسجد را اشتباهی به خانه آوردم، آیا می توانم آن را در مسجدی دیگر بگذارم؟ پاسخ: قرار دادن مهر در جای دیگر جایز نیست و باید آن را به جای اول برگردانید، مگر آنکه یقین کنید برای مسجد خاصی وقف یا هدیه نشده است. [۱] خارج کردن قرآن از مسجد بدون توجه به شرایط وقف حرام است. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده [...]

حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه

حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه

حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه   حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجهپاسخ: انحراف، کمتر از ۹۰ درجه به سمت چپ یا راست باشد : بعد از نماز متوجه انحراف شود: نماز درست است. در بین نماز متوجه شود: باید به سمت قبله برگردد و نماز را ادامه دهد. آیت الله سیستانی: اگر این انحراف به خاطر جهل به حکم باشد، بنابر احتیاط واجب باید در صورت بودن وقت، نماز را اعاده کند (دوباره بخواند) و پس [...]

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟   سوال: حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟ پاسخ: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. [۱] آیت الله بهجت: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. [۲] آیت الله مکارم: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه [...]

واجبات تشهد

سوال: هنگام گفتن تشهد در نماز، رعایت چه مواردی واجب است؟ پاسخ: در حالت تشهد واجب است موارد زیر رعایت شود: ۱٫ گفتن شهادتین: «اَشْهَدُ اَنْ لااِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ»؛ ۲٫ صلوات بر محمد وآل محمد: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ»؛ [۱] ۳٫ نشستن به اندازه کلمات تشهد بعد از سجده دوم؛ ۴٫ آرامش بدن در حال گفتن تشهد؛ ۵٫ خواندن آن به زبان عربی صحیح؛ ۶٫ ترتیب؛ [...]

رو گردانی از قبله

رو گردانی از قبله

سوال: رو گردانی نمازگزار از قبله چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر نمازگزار از روی عمد یا [۱] فراموشی پشت به قبله کند یا به طرف راست یا چپ بچرخد، نمازش باطل می شود. [۲] آیت الله بهجت: اگر فقط با صورت به طرف راست یا چپ توجه کند، نمازش باطل نمی شود. همچنین اگر صورتش رو به قبله بوده و با بقیه بدن به راست یا چپ توجه نماید، نمازش صحیح است. [۳] آیت الله خامنه ای: اگر به عمد صورت و [...]

حرف زدن عمدی

حرف زدن عمدی

سوال: حکم حرف زدن عمدی در نماز چیست؟ پاسخ: سخن گفتن عمدی، نماز را باطل می کند. امام: از مبطلات نماز آن است که به عمد کلمه ای بگوید و از آن کلمه قصد معنا کند، اگر چه معنا هم نداشته و یک حرف باشد. بلکه اگر قصد معنا هم نکند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، در صورتی که دو حرف یا بیشتر باشد؛ ولی اگر به اشتباه و بدون توجه بگوید، نماز باطل نمی شود. [۱] آیت الله بهجت: [...]

دعای فارسی در قنوت

سلام کردن و جواب سلام در نماز

سوال: حکم سلام کردن و جواب سلام در نماز چیست؟ پاسخ: نمازگزار در حال نماز، نباید به دیگری سلام کند، ولی جواب سلام در نماز مانند خارج از نماز واجب است. با این تفاوت که اگر در حال نماز کسی به نمازگزار سلام کند باید طوری جواب دهد که لفظ سلام را اول بیاورد؛ برای مثال بگوید: «السلام علیکم» یا «سلام علیکم» و نباید بگوید: «علیکم السلام». [۱] آیات عظام: بهجت و مکارم: باید مثل سلام او جواب بدهد؛ بنابر این اگر [...]

لوازم آرایشی و عطر در نماز

آه کشیدن، سرفه و آروغ زدن در نماز

سوال: آیا آه کشیدن، سرفه و آروغ زدن در نماز اشکال دارد؟ پاسخ: سرفه کردن، آروغ زدن و آه کشیدن [۱] در نماز اشکال ندارد، ولی گفتن کلمه های آخ، آه و مانند این ها (که دو حرف است) اگر عمدی باشد، نماز را [۲] باطل می کند و اگر غیر عمد باشد سجده سهو واجب می شود؛ البته اگر به عنوان ذکر و یاد خدا بگوید: «آه من ذنوبی» اشکال ندارد. [۳] ——————– پی نوشت: [۱]. سیستانی: بنابر احتیاط لازم، با اختیار [...]

پوشش مرد در نماز

فرو بردن غذای بین دندان ها

سوال: اگر کسی در وسط نماز، غذای بین دندان ها را فرو برد، نمازش چه حکمی دارد؟ پاسخ: فرو بردن ذرات غذا که لای دندان ها مانده است، موجب بطلان نماز نمی شود، همچنین اگر قند یا شکر و مانند این ها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود، نماز [۱] اشکال پیدا نمی کند. [۲] آیت الله مکارم: اگر ذرات ریزی در دهان باشد یا به دندانها چسبیده باشد که صدق خوردن نکند [...]

کیفیت سجده سهو

تشهد زیادی

سوال: اگر کسی به اشتباه یک تشهد اضافه انجام دهد، چه باید بکند؟ پاسخ: در صورتی که از روی عمد نباشد، اشکالی برای نماز ایجاد نمی کند. [۱] آیت الله خامنه ای:‌ لازم نیست، هرچند احتیاط مستحب در انجام سجده سهو است در هر زیادى یا کمبود در نماز. آیت الله وحید: و بعد از سلام نماز بنابر احتیاط واجب باید دو سجده سهو به جا آورد. [۲] آیت الله مکارم: احتیاط این است که سجده سهو بجا آورد. [۳] آیت الله سیستانی: انجام سجده [...]

قطع کردن (شکستن) نماز

قطع کردن (شکستن) نماز

سوال: آیا می شود برای حفظ جان خود یا دیگری نماز واجب را قطع کرد؟ پاسخ: شکستن نماز واجب از روی اختیار [۱] حرام است؛ اما برای جلوگیری از ضرر بدنی یا مالی اشکالی ندارد. اگر حفظ جان نمازگزار یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد (مانند مالی که به امانت نزد او گذاشته شده) بدون به هم زدن نماز ممکن نباشد، باید نماز را به هم بزند.[۲] ——————– پی نوشت: [۱]. مکارم: [...]

خنده عمدی و غیر عمدی در نماز

خنده عمدی و غیر عمدی در نماز

سوال: حکم خندیدن عمدی یا غیر عمدی در نماز چیست؟ پاسخ: الف) خنده عمدی: خندیدن با صدا و عمدی نماز را باطل می کند؛‌ اما لبخند زدن و خنده بی صدا نماز را باطل نمی کند. ب) خنده غیر عمدی: خندیدن غیر عمدی نماز را باطل نمی کند؛‌ هر چند با صدا باشد.[۱] آیت الله بهجت: اگر با صدا بخندد، ولی به حد قهقهه نرسد، در صورتی که مقدمه خندیدن با اختیار و توجه خودش بوده، نمازش باطل است و در غیر این [...]

شک های باطل کننده نماز

شک های باطل کننده نماز

سوال: کدام شک ها،‌ موجب باطل شدن نماز می شوند؟ پاسخ: شک های باطل کننده نماز عبارتند از: ۱٫ شک در شماره رکعت های نماز دو رکعتی مانند: نماز صبح و نماز مسافر؛ ۲٫ شک در شماره نمازهای سه رکعتی مانند: نماز مغرب؛ ۳٫ شک در نماز چهار رکعتی که یک رکعت خوانده یا بیشتر؛ ۴٫ شک در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم که دو رکعت خوانده یا بیشتر؛ ۵٫ شک در تعداد رکعت های نماز، [...]

برخورد متوالی پیشانی به مهر

واجبات سجده قرآن

سوال: واجبات سجده قرآن چیست و آیا وضو داشتن و رو به قبله بودن لازم است؟ پاسخ: هر گاه در سجده واجب قرآن، پیشانی را به قصد سجده بر زمین بگذارد، کافی است – اگر چه ذکری نگوید – و گفتن ذکر مستحب است؛‌ هم‌ چنین رو به قبله بودن و وضو داشتن نیز لازم نیست. —————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۰۹۹؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱، القول فی سجدتی التلاوه و الشکر، م ۷؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع [...]

میزان تلفظ و گفتن اذکار نماز

میزان تلفظ و گفتن اذکار نماز

سوال: کمترین میزان گفتن (تلفظ و ادای) اذکار نماز به چه اندازه می باشد؟ پاسخ: ذکر را باید طوری گفت که تلفظ و به زبان آوردن آن محسوب شود و نشانه آن این است که خودش بتواند آنچه را می خواند و بر زبان جاری می کند – اگر دچار سنگینی گوش نباشد یا سر و صدا زیاد نباشد – بشنود. اگر دچار سنگینی گوش باشد یا سر و صدای محیط اطرافش زیاد است، باید ذکر را به گونه ای [...]

نماز خواندن در ماشین، هواپیما، قطار و کشتی

نماز خواندن در ماشین، هواپیما، قطار و کشتی

سوال: نماز خواندن در ماشین،‌ هواپیما، قطار و کشتی جایز است؟ پاسخ: الف) در حال توقف: اشکال ندارد. ب) در حال حرکت: ب -۱: به واسطه تنگی وقت یا ضرورت دیگر: جایز است؛ اما باید استقرار و قبله را در حد ممکن رعایت کند و در حال چرخش به طرف قبله چیزی نخواند. [۱] ب -۲: در وسعت وقت (یعنی فرصت پیدا می کند که قبل از گذشتن وقت نماز، آن را خارج از هواپیما، قطار و مانند آن بخواند): لازم است نماز را [...]

مکروهات مسجد

مکروهات مسجد

مکروهات مسجد چه کارهایی در رابطه با مسجد، مکروه می باشد؟ پاسخ: استفاده از مسجد، به عنوان محل عبور، بدون آنکه در آنجا نماز بخواند. خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری. فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن، مگر برای اذان. سخن گفتن از امور دنیوی در مسجد. انداختن آب دهان و بینی در مسجد. (در برخی موارد انداختن آب دهان در مسجد حرام است – مثل اینکه سبب یا نشانه هتک حرمت و بی احترامی باشد.) [...]

چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست

چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست

چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست   چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست تکلیف چیست ؟ اگر بین پیشانی و مهر چادر قرار بگیرید و امکان جدا کردنش نباشه مگر سر را از مهر جدا کنیم در این حالت باید نماز باطله و باید دوباره بخونیم ؟ √ پاسخ: آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال پیشانی را بلند کند و مانع را از پیشانی برطرف کند و بنا بر احتیاط نماز [...]

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز   ۱-در اول صف نماز جماعت دو نوجوان که به سن بلوغ نرسیده اند ولی نمازشان صحیح است اگر کسی کنار این دو بایستد ،نمازش صحیح است یا خیر؟ ۲- در مورد غیر ممیز تکلیف چیست؟ آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال اگر بچه ممیز فاصله شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت اشکال ندارد، همچنین اگر یک یا چند بچه غیر ممیز یا بچه ممیزی که نمازش باطل است فاصله شود ولی فاصله [...]