آرشیو ماهانه - آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

انجام اعمال عبادی با غسل اشتباه

انجام اعمال عبادی با غسل اشتباه

– اگر غسل را اشتباه بوده باید نمازهایی که با چنین غسلی خوانده شده، قضا کند، ولی روزه‌ها، با فرض این که معتقد به صحت غسل به صورت مذکور بوده، صحیح است.

ادامه مطلب...
دیه سقط جنین چقدر است؟

میزان دیه جنین

– دیه سقط جنین در صورتى که علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشد شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد ‏دینار است.

ادامه مطلب...
وظیفه مستحاضه متوسطه برای نماز

وظیفه مستحاضه متوسطه برای نماز

– علاوه بر کارهای در استحاضه قلیله، در هر شبانه روز، پیش از نماز صبح یک غسل هم باید انجام دهد.

ادامه مطلب...
آهسته خواندن قرائت در نمازهای جهریه

آهسته خواندن قرائت در نمازهای جهریه

– برمردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً یا جهلاً آهسته بخوانند نماز صحیح است.

ادامه مطلب...
اتصال جماعت از طریق کسی که نمازش باطل است

اتصال جماعت از طریق کسی که نمازش باطل است

– اگر بعد از نماز جماعت معلوم شود، فردی بنا به دلایل مختلف نمازش صحیح نبوده است اگر هنگام نماز، یقین به بطلان نماز او نداشته‌اند یا از طریق دیگران اتصال صفوف جماعت بر قرار بوده است، نماز سایرین اشکال ندارد.

ادامه مطلب...

خمس کودکان

پرداخت خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ شخص غیر بالغ و همچنین خمس درآمد کسب و کار او بر ولی واجب نیست،

ادامه مطلب...