نویسنده - Shirazgirl

اذان و اقامه در نماز فرادی

سوال: حکم گفتن اذان در نمازهای فرادی چیست؟ پاسخ:  امام (ره): برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه روزی، اذان و اقامه بگویند، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان، مستحب است سه مرتبه بگویند: «الصلاه». در نمازهای واجب دیگر، این سه مرتبه را به امید مطلوب بودن این کار نزد خدای متعال بگویند. [۱] آیت الله خامنه ای: مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه روزی، اذان و اقامه بگویند و این استحباب در مورد نمازهای صبح [...]

ادامه مطلب...
نماز خواندن در ماشین، هواپیما، قطار و کشتی

بی حرکت بودن مکان نماز

سوال: حکم بی حرکت بودن مکان نماز چیست؟ آیت الله خامنه ای: مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد (۱) و اگر بواسطه تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد، مانند اتومبیل و کشتی و ترن نماز بخواند، به قدری که ممکن است باید در حال حرکت چیزی نخواند (۲) و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد (۳). آیت الله مکارم: شرط دوم- «استقرار»: اگر مکان نمازگزار متحرّک باشد به طوری که نتواند کارهای [...]

ادامه مطلب...
کنار رفتن پوشش زن در نماز

واجبات نیت در نماز

واجبات نیت در نماز ۱٫ تعیین نماز: موقع «نیت» باید قصد کند که به عنوان مثال: نماز ظهر می خواند یا عصر یا نمازهای دیگر و اگر فقط نیت کند چهار رکعت نماز می خوانم ولی در نیت نداشته باشد که چه نمازی می خواند، کافی نیست؛ بلکه باید نمازی را که می خواند در نیت خود معین کند و [۱] واجب است قضا و ادا بودن آن را نیز مشخص نماید. [۲] ۲٫ استمرار نیت در نماز: انسان باید از اول تا [...]

ادامه مطلب...

حکم نیت نماز

سوال: اهمیت نیت در نماز چیست؟   پاسخ: «نیت» از واجبات و ارکان نماز است و اگر به عمد یا به اشتباه و فراموشی ترک شود، نماز باطل است. ————— پی نوشت: توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۴۲ و قبل از م ۹۴۲؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۱، افعال الصلاه،‌ص ۲۸۲؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع  تعلیقات، ج ۱، واجبات الصلاه و ارکانها؛ خامنه ای، استفتا؛ صافی، هدایه العباد، ج ۱، م ۷۲۰؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۹۰۸ و ۹۰۹؛ سیستانی، منهاج الصالحین، [...]

ادامه مطلب...

برگرداندن نیت از نماز عصر به ظهر

سوال: آیا نمازگزار می تواند قبل از رکوع رکعت دوم، نیت را از نماز عصر به نماز ظهر برگرداند؟ پاسخ: به طور کلی، عدول و برگشتن از نیت، حالت ها و شرایطی دارد: الف) اگر به طور عمد پیش از نماز ظهر مشغول نماز عصر شود: نماز باطل است. ب) اگر به اشتباه پیش از نماز ظهر مشغول نماز عصر شود: ب-۱) چنانچه در وقت مشترک است: باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و بعد از آن که نماز را تمام کرد، [...]

ادامه مطلب...

پوشش خانم ها در رکوع

سوال: خانمی هنگام نماز چادر را روی صورت خود می کشد و پوشش وی کامل می شود، امّا هنگام رکوع چنانچه کسی (شخص دیگر) از زیر نگاه کند پوشش وی کامل نیست، نمازش چه حکمی دارد؟ آیات عظام: خامنه ای و مکارم: اشکال ندارد. [۱]   آیت الله سییستانی: بنابر احتیاط واجب کفایت نمی کند. [۲]   آیت الله وحید خراسانی: اگر جایی است که از زیر ناظری نگاه می کند و وی را می بیند که باید خود را از آن ناظر بپوشاند [...]

ادامه مطلب...

پوشاندن کف پا در نماز

سوال: آیا پوشاندن کف پا برای زنان در هنگام سجده واجب است؟ پاسخ: پوشاندن کف پا نیز مانند روی پا برای زنان در نماز واجب نیست؛ به شرطی که نامحرم حضور نداشته باشد.   همه مراجع غیر آیت الله مکارم شیرازی:  پوشاندن روی پا در مقابل نا محرم واجب است.   آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط  واجب باید روی پا را هم بپوشاند. (‌نظر جدید) ———————– منبع: (توضیح المسائل مراجع؛ آیت الله نوری، آیت الله وحید خراسانی ؛ آیت الله خامنه ای: اجوبه الاستفتائات؛ آیت الله مکارم: [...]

ادامه مطلب...
پوشش زن در نماز

پوشش زن در نماز

زن در هنگام نماز باید تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند؛ ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود، لازم نیست. (۱) همچنین اگر نامحرم او را نبیند، پوشاندن دست و پاها تا مچ لازم نیست،‌ اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده، باید (۲) مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. [۱]   (۱): بر زن واجب است گردن و زیر چانه خود را [...]

ادامه مطلب...

حکم نماز با فراموشی نجاست بدن و لباس

سوال: حکم نماز با فراموشی نجاست بدن و لباس چیست؟ پاسخ: اگر شخصی نجاست لباس یا بدنش را فراموش کرده و با همان حالت نماز خوانده باشد، باید دوباره نماز بخواند و اگر وقت گذشته است، قضا کند. [۱]   آیت الله سیستانی: اگر فراموشی از روی بی اعتنایی باشد، بنابر احتیاط واجب باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته است، قضا کند. در غیر این صورت لازم نیست نماز را دوباره بخواند. [۲] ———————– منبع: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۸۰۳؛ امام، تحریرالوسیله، ج [...]

ادامه مطلب...

حکم آگاهی به نجاست لباس در بین نماز و بعد از آن

سوال: اگر لباس نمازگزار در بین نماز نجس شود، وظیفه اش چیست؟ پاسخ: الف) وقت داشته باشد: الف -۱: چنانچه آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس نجس، حالت نماز را به هم نزند: باید در بین نماز لباس را آب بکشد یا عوض کند و یا اگر پوشش دیگری دارد که برای نماز کافی است،‌ لباس را بیرون آورد. الف -۲: چنانچه آب کشیدن لباس یا عوض کردن و یا بیرون آوردن آن، حالت نماز را به هم بزند: باید [...]

ادامه مطلب...