حکم خروج معتکف از مسجد برای امتحان

    حکم خروج معتکف از مسجد برای امتحان آیت الله خامنه‌ای: معتکف مى‌تواند براى امور ضرورى...

ادامه مطلب