احکام تقلید - تصویری

مفهوم احتیاط واجب و مستحب

مفهوم احتیاط واجب و مستحب

سوال: اینکه مرجع تقلیدی در یک مسأله حکم به «احتیاط واجب» می دهد، به چه معناست؟   پاسخ: اگر مرجع تقلید در مسأله ای احتیاط واجب نمود، می توان در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری که بعد از ایشان اعلم از دیگران است، رجوع کرد و اگر ایشان هم در آن مسأله احتیاط (واجب) کرده باشد نمی توان به آن عمل کرد و باید به اعلم بعد از ایشان که در آن مساله فتوا داده است، مراجعه نمود. ——————————————————- سوال (۲): اگر مجتهد [...]

ادامه مطلب...
حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد میت که اعلم از مرجع زنده است

حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد میت که اعلم از مرجع زنده است

حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد میت که اعلم از مرجع زنده است   سوال (۱): حکم بقا بر تقلید میت در صورت اعلم بودن مجتهد زنده چیست؟ پاسخ: کسی که از مجتهدی تقلید می کرده که از دنیا رفته است و اکنون مجتهد زنده را اعلم از او می داند، نمی تواند بر تقلید مجتهد میت باقی بماند و باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند. [۱] ———————————————————————————– سوال (۲): حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد میت که اعلم از مرجع زنده است، چیست؟ پاسخ: کسی [...]

ادامه مطلب...
تقلید چگونه محقق می شود؟پیش می آید؟

تقلید چگونه محقق می شود؟پیش می آید؟

  سوال: تقلید چگونه محقق می شود؟ پاسخ: معیار تحقق تقلید، عمل به فتوای مجتهد است [۱] و فرد تا عمل نکند، تقلید محقق نمی شود. [۲] آیت الله صافی: معیار تحقق تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد به قصد عمل است. [۳] آیت الله سبحانی: ولی در بقای میت، فراگرفتن مسائل کفایت می کند. [۴] —————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، مساله ۲؛ بهجت،‌ استفتائات، جلد ۱، سوال ۸۹ و ۱۱۶ و استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، سوال ۳۴؛ سبحانی، توضیح المسائل، مساله ۲؛ [...]

ادامه مطلب...
آیا رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیا رفته، صحیح است؟

رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهد میت

آیا رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیا رفته، صحیح است؟   سوال: آیا رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیا رفته، صحیح است؟ پاسخ: اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته انجام دهد. [۱] نکته: شرط بقا بر میت این است که نخست باید به مجتهد زنده اعلم [...]

ادامه مطلب...
آیا در همه اقسام احکام دین، تقلید لازم است؟

تقلید در مستحبات، مکروهات و احکام ضروری دین

آیا در همه اقسام احکام دین، تقلید لازم است؟     سوال: آیا در همه اقسام احکام دین، تقلید لازم است؟ پاسخ: در مستحبات و مکروهات نیز باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمود ولی تقلید در مسائل ضروری و قطعی دین مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و … صحیح نیست. ——- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، جلد ۱، مسأله ۱؛ بهجت، استفتائات، جلد ۱، سوال ۵۶؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از مسأله ۱ و احکام جوانان، مسأله ۴٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، جلد [...]

ادامه مطلب...
آیا در تشخیص مجتهد اعلم می توان از اعضای خانواده پیروی کرد؟

آیا در تشخیص مجتهد اعلم می توان از اعضای خانواده پیروی کرد؟

آیا در تشخیص مجتهد اعلم می توان از اعضای خانواده پیروی کرد؟   سوال: آیا در تشخیص مجتهد اعلم می توان از اعضای خانواده پیروی کرد؟ پاسخ: در تقلید، پیروی از یکدیگر درست نیست و هر کس در این امر مستقل است؛ لذا افراد خانواده در صورتی می توانند در تقلید از یک مجتهد جامع الشرایط از سرپرست تبعیت کنند که به صحت و درستی تحقیق او در انتخاب اعلم اطمینان داشته باشند.  توجه: در جایی که عمل به فتوا باعث سختی و مشقت برای افراد [...]

ادامه مطلب...
آیا تقلید در اصول دین جایز است؟

آیا تقلید در اصول دین جایز است؟

آیا تقلید در اصول دین جایز است؟   سوال: آیا تقلید در اصول دین جایز است؟ پاسخ: تقلید، در عبادات و معاملات و سایر دستورهای عملی و فروع دین است. اما در اصول دین که امری اعتقادی است، هرگز نمی شود به نظر دیگران اعتماد نموده، به تقلید اکتفا کرد؛ زیرا در مورد اصول دین، ایمان و عقیده مطلوب است، نه عمل؛ و هرگز نمی توان ایمان دیگران را ایمان خود فرض کرد. نمی توان گفت خدا یکی است به این دلیل که [...]

ادامه مطلب...
آیا برای تقلید از مجتهدی، خرید رساله و خواندن تمام آن لازم است؟

آیا برای تقلید از مجتهدی، خرید رساله و خواندن تمام آن لازم است؟

آیا برای تقلید از مجتهدی، خرید رساله و خواندن تمام آن لازم است؟     آیا برای تقلید از مجتهدی، خرید رساله و خواندن تمام آن لازم است؟ پاسخ: برای عمل به فتوای مجتهد جامع الشرایط باید فتوای او را یاد گرفت؛ لذا بر فرد مسلمان واجب است برای دسترسی به فتوای مرجع تقلید خویش و آموختن مسایل شرعی، امکانات مورد نیاز را برای خود فراهم کند و از آسان ترین راه های دسترسی به فتوای مرجع تقلید، تهیه رساله (توضیح المسائل) ایشان است. [...]

ادامه مطلب...
اقسام مختلف احکام و دستورات دینی کدامند؟

اقسام مختلف احکام و دستورات دینی کدامند؟

اقسام مختلف احکام و دستورات دینی کدامند؟   سوال: اقسام مختلف احکام و دستورات دینی کدامند؟ پاسخ: ۱٫ واجب: کارهایی که باید انجام داد و ترک آن عذاب دارد. مانند نماز خواندن و روزه گرفتن. ۲٫ حرام: کارهای ناپسندی که نباید انجام داد و انجام آن عذاب دارد. مانند دروغ گفتن و دزدی. ۳٫ مستحب: کارهایی که انجام دادن آنها بهتر است و ثواب دارد. مانند مسواک زدن و گفتن «بسم الله» درابتدای غذا. ۴٫ مکروه: کارهایی که انجام ندادن آنها بهتر است و ترک آنها ثواب دارد. مانند خوردن غذای داغ و [...]

ادامه مطلب...
اصطلاح جایز نیست در احکام شرعی به چه معنی باشد؟

اصطلاح جایز نیست در احکام شرعی به چه معنی باشد؟

اصطلاح جایز نیست در احکام شرعی به چه معنی باشد؟   اصطلاح جایز نیست در احکام شرعی به چه معنی باشد؟       جایز نیست دو صورت دارد:       اگر این کلام در امور عبادی و یا نهی های الهی باشد به معنای حرام است یعنی وقتی گفته می شود نگاه به نامحرم جایز نیست یعنی این کار حرام است. و در معاملات غالبا به معنای باطل است می باشد مثلا وقتی میگویند معامله با دیوانه یا بچه جایز نیست به این معنا نیست که کار [...]

ادامه مطلب...