حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

حکم بازاریابی شبکه ای پاسخ: آیت الله خامنه ای: بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد...

ادامه مطلب