احکام نماز - تصویری

طریقه خواندن نماز شب عید غدیر ۲

طریقه خواندن نماز شب عید غدیر

– -نماز شب عید غدیر ۱۲ رکعت به صورت شش نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به نیت نماز شب عید غدیر خوانده می شود و در هر دو رکعت باید سلام نماز گفته شود.

ادامه مطلب...
آرام نشستن بین دو سجده

آرام نشستن بین دو سجده

– پس از تمام شدن ذکر سجده اول، نمازگزار ابتدا باید بنشیند تا بدن آرام بگیرد،‌ سپس به سجده دوم برود.

ادامه مطلب...
حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟

حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟

حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟   سوال: حکم نجس کردن قسمت های داخلی و بیرونی مسجد چیست؟ پاسخ: امام: نجس کردن زمین و سقف و بام و قسمت داخلی دیوار مسجد [۱] (اگر عمدی باشد) حرام است. [۲] احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند مگر آنکه واقف آن قسمت را جزء مسجد قرار نداده باشد. [۳] آیت الله خامنه ای: نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد [...]

ادامه مطلب...
حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟

حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟

حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟   سوال: حکم تأخیر عمدی نماز چیست؟ پاسخ: اگر کسی نماز خود را از روی عمد به تأخیر بیندازد، تا اینکه نمازش قضا شود، گناه کرده و باید قضای آن نماز را به جا آورد و توبه کند. توجه: برخی از نوجوانان اهل نماز متاسفانه گاهی به علت بیماری، شرکت در عروسی، مسافرت و یا میهمانی، نماز را ترک می کنند؛ در حالی که نماز در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. ——— منبع: خامنه ای، سایت، استفتائات جدید؛ سبحانی، سیستانی و مکارم: استفتا. >>> [...]

ادامه مطلب...
حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجدحکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد   سوال: مُهر یا قرآن مسجد را اشتباهی به خانه آوردم، آیا می توانم آن را در مسجدی دیگر بگذارم؟ پاسخ: قرار دادن مهر در جای دیگر جایز نیست و باید آن را به جای اول برگردانید، مگر آنکه یقین کنید برای مسجد خاصی وقف یا هدیه نشده است. [۱] خارج کردن قرآن از مسجد بدون توجه به شرایط وقف حرام است. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده [...]

ادامه مطلب...
حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه

حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه

حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجه   حکم انحراف از قبله در نماز( کمتر از ۹۰ درجهپاسخ: انحراف، کمتر از ۹۰ درجه به سمت چپ یا راست باشد : بعد از نماز متوجه انحراف شود: نماز درست است. در بین نماز متوجه شود: باید به سمت قبله برگردد و نماز را ادامه دهد. آیت الله سیستانی: اگر این انحراف به خاطر جهل به حکم باشد، بنابر احتیاط واجب باید در صورت بودن وقت، نماز را اعاده کند (دوباره بخواند) و پس [...]

ادامه مطلب...
حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟   سوال: حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟ پاسخ: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. [۱] آیت الله بهجت: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. [۲] آیت الله مکارم: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه [...]

ادامه مطلب...
مکروهات مسجد

مکروهات مسجد

مکروهات مسجد چه کارهایی در رابطه با مسجد، مکروه می باشد؟ پاسخ: استفاده از مسجد، به عنوان محل عبور، بدون آنکه در آنجا نماز بخواند. خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری. فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن، مگر برای اذان. سخن گفتن از امور دنیوی در مسجد. انداختن آب دهان و بینی در مسجد. (در برخی موارد انداختن آب دهان در مسجد حرام است – مثل اینکه سبب یا نشانه هتک حرمت و بی احترامی باشد.) [...]

ادامه مطلب...
چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست

چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست

چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست   چادر بین مهر و پیشانی حائل شده و امکان جدا شدن نیست تکلیف چیست ؟ اگر بین پیشانی و مهر چادر قرار بگیرید و امکان جدا کردنش نباشه مگر سر را از مهر جدا کنیم در این حالت باید نماز باطله و باید دوباره بخونیم ؟ √ پاسخ: آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال پیشانی را بلند کند و مانع را از پیشانی برطرف کند و بنا بر احتیاط نماز [...]

ادامه مطلب...
جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز   ۱-در اول صف نماز جماعت دو نوجوان که به سن بلوغ نرسیده اند ولی نمازشان صحیح است اگر کسی کنار این دو بایستد ،نمازش صحیح است یا خیر؟ ۲- در مورد غیر ممیز تکلیف چیست؟ آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال اگر بچه ممیز فاصله شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت اشکال ندارد، همچنین اگر یک یا چند بچه غیر ممیز یا بچه ممیزی که نمازش باطل است فاصله شود ولی فاصله [...]

ادامه مطلب...