احکام اعتقادی

مجلس سوگواری در مسجد

مجلس سوگواری در مسجد

سوال: حکم برگزاری مجلس سوگواری در مسجد چیست؟ پاسخ: اگر مسجد را برای عزاداری چادر بزنند و فرش کنند و پارچه سیاه نصب کنند، و وسایل چای و پذیرایی به مسجد ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و با جهت وقف منافات نداشته باشد و نیز مانع نماز خواندن نشود، [۱] اشکال ندارد. [۲] —————- پی نوشت: [۱]. بهجت: و موجب نجس شدن مسجد هم نشود. [۲]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۹۰۷؛ بهجت، استفتائات، ج۲، با استفاده از س [...]

ادامه مطلب...
حکم بردن کودکان به مسجد

حکم بردن کودکان به مسجد

سوال: حکم بردن کودکان به مسجد چیست؟ پاسخ: راه دادن کودکان [۱] و دیوانگان به مسجد مکروه است. [۲] آیت الله بهجت: راه دادن افرادی که از کمال عقل برخوردار نیستند، مثل طفل و دیوانه در صف اول و به خصوص نزدیک امام و یا در جایی که گمان می رود موجب فساد نماز دیگران شود، مکروه است و اگر از کودکان غیر ممیز مواظبت شود که مراعات آداب مسجد را بکنند، ورود آنها مانعی ندارد. [۳] نکته: به طور کلی اگر [...]

ادامه مطلب...
مساجد اعتکاف

مساجد اعتکاف

سوال: اعتکاف چیست و در کدام مساجد صحیح است؟ پاسخ: یکی از کارهای مستحب، اعتکاف است و عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت، با شرایطی که در کتاب های مفصل فقهی آمده است. [۱]   اعتکاف تنها در این مساجد صحیح است: ۱٫ مسجد الحرام در مکه مکرمه؛ ۲٫ مسجد النبی در مدینه منوره؛ ۳٫ مسجد جامع کوفه؛ ۴٫ مسجد جامع بصره. [۲]   امام: و در غیر این چهار مسجد، تنها در مسجد جامع هر شهر بنابر احتیاط واجب به قصد رجا (یعنی [...]

ادامه مطلب...
احکام عبادت در مسجد

احکام عبادت در مسجد

سوال (۱): نماز تحیت مسجد چیست؟ پاسخ: وقتی انسان وارد مسجدی می شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند، کافی است. [۱] ——————————— سوال (۲): حکم عدم حضور در مسجد چیست؟ پاسخ: نماز خواندن در مسجد مستحب است؛ بلکه حاضر نشدن در مسجد، به خصوص برای همسایگان مسجد، در صورتی که عذری نداشته باشند مکروه است. [۲] ——————————– سوال (۳): آیا نماز خواندن در مساجد مختلف مستحب است؟ [...]

ادامه مطلب...
تخیّل صحنه های شهوت انگیز

تخیّل صحنه های شهوت انگیز

سوال: حکم تخیل صحنه های شهوت انگیز، با یقین به عدم خروج منی چیست؟ پاسخ:   ۱٫  از همسر: در صورتی که مفسده نداشته باشد و قصد خروج منی هم نداشته باشد، اشکال ندارد.   ۲٫ از غیر همسر: اگر خوف وقوع در حرام نداشته باشد و مفسده ای نداشته باشد و قصد خروج منی هم نداشته باشد، اشکال ندارد امام سزاوار است ترک شود.   آیت الله خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.   آیت الله بهجت: جایز نیست. ———— منبع: احکام بانوان جامعه الزهرا (س)، ص ۲۰۶؛ [...]

ادامه مطلب...