احکام ذبح و صید

احکام عقیقه

احکام عقیقه

💠 احکام عقیقه 💠 ➖➖➖➖➖➖ ۱⃣- مستحب است در روز هفتم ولادت نوزاد برای او عقیقه کنند. ۲⃣- مستحب است که از پسر، حیوان نر عقیقه کنند و از دختر، حیوان ماده عقیقه کنند. ۳⃣- مستحب است حیوانی را که میخواهند عقیقه کنند سالم و چاق باشد. ۴⃣- مکروه است پدر نوزاد و کسانی که نان خور او هستند از گوشت آن بخورند و این – کراهت(آیت الله وحیداحتیاط واجب) در مورد مادر شدیدتر است. ۵⃣- مستحب است یک چهارم از عقیقه را به کسی [...]

ادامه مطلب...