دفن میت در مسجد

دفن میت در مسجد

سوال: آیا دفن میت در مسجد جایز است؟ پاسخ: دفن میت در مسجد، اگر ضرر به مسلمانان باشد یا مزاحم نمازشان باشد، جایز نیست؛ بلکه به طور مطلق (اگر ضرر و مزاحمت هم نداشته باشد)، دفن میت در مسجد جایز نیست. [۱] آیت الله بهجت: اگر دفن میت و مقبره او در مسجد برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت نکند و باطن مسجد آلوده نشود (چنانچه برای مثال، میت را در صندوق یا مقبره سیمانی دفن نمایند) مانعی ندارد، اگر چه احتیاط مستحب [...]

ادامه مطلب...
نماز میت در مسجد

نماز میت در مسجد

سوال: آیا می توان نماز میت را در مسجد خواند؟ پاسخ: خواندن نماز میت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام مکروه نیست. آیت الله خامنه ای: از آداب نماز میت این است که در مسجد اقامه نشود، به جز مسجد الحرام که اشکالی ندارد. ——— منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۶۱۲؛ بهجت، وسیله النجاه، م ۴۱۹؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۵۹۲٫ >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، ص ۲۱۷٫ —————- برگرفته از سایت رهروان ولایت

ادامه مطلب...
تطهیر بدن میت

حکم غسل میت مرد توسط زن یا برعکس

سوال: آیا مرد می‌تواند میت زن را غسل دهد؟   پاسخ:   ۱٫ اگر مرد، زن را غسل بدهد یا زن، مرد را غسل بدهد حرام و باطل است. (اگر چه برخی از مراجع، تصریح به حرمت نکرده اند اما با توجه به عبارت کتاب عروه و حواشی مراجع معظم، این مطلب فهمیده می شود که همه قائل به حرمت هستند.) [۱]   ۲٫ زن می تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد اگر [...]

ادامه مطلب...

دفن چند میت در یک قبر

آیا می شود چند جسد را در یک قبر قرار داد؟ و ایا بین اجساد باید فاصله باشد؟   آیت الله خامنه ای :  دفن دو میت در یک قبر کراهت دارد.   آیت الله مکارم شیرازی :  هر میت باید در قبر جداگانه دفن شود.   آیت الله وحید خراسانی:  دفن میّت در قبر مرده دیگر ، در صورتى که مستلزم تصرّف در حقّ غیر ، یا نبش قبر میّتى که از بین نرفته ، یا هتک میّت باشد جایز نیست ، و در غیر این صورت ها ، چنانچه آن قبر [...]

ادامه مطلب...