اذن پدر در ازدواج موقت دختر رشیده

ترک نزدیکی در ازدواج موقت

مسأله ۲۴۲۲ شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند (۱). این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست. (۱) (فاضل ): مگر با رضایت وی . و بنا بر احتیاط این حکم ، در مسافر در سفر غیر ضروری هم ثابت است . (گلپایگانی )، (صافی ): مسأله واجب است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکی با متعه خود را اگر جوان باشد ترک نکند و بنا بر احتیاط بیش از این مدّت نزدیکی [...]

ادامه مطلب...

عدّه زنی که شوهرش مرده

عِدّه زنی که شوهرش مرده [مسأله ۲۵۱۷] مسأله ۲۵۱۷ زنی که شوهرش مرده (۱) اگر آبستن نباشد (۲) باید تا چهار ماه (۳) و ده روز عدّه نگه دارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد (۴) یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد (۵)، و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و [...]

ادامه مطلب...