برچسب - احكام نماز

تقلید در اعمال نیابتی

حکم ناتوانی در یادگیری نماز

سوال: تکلیف کسی که نمی تواند نماز را یاد بگیرد چیست؟ پاسخ: انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ روشی نمی تواند نماز را بطور صحیح یاد بگیرد، باید هر طور که می تواند، بخواند و احتیاط مستحب [۱] آن است که نماز را به جماعت به جا آورد. [۲] آیت الله سیستانی: انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند و کسی که به هیچ وجه نمی تواند همه سوره حمد را صحیح بخواند، [...]

ادامه مطلب...
آرامش بدن به مقدار ذکر

حکم نرسیدن به رکوع پس از اقتدا

سوال: اگر شخصی موقعی که امام در رکوع است، اقتدا کند و به اندازه رکوع خم شود، ولی به رکوع نرسد، نمازش صحیح است یا باطل؟ پاسخ: اگر موقعی که امام در رکوع است، اقتدا کند و به رکوع امام برسد، اگر چه ذکر امام تمام شده باشد، نمازش صحیح است و یک رکعت حساب می شود؛ اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد: امام و آیت الله خامنه ای: نمازش به طور فرادا صحیح است [...]

ادامه مطلب...
صورت اصلاح شده در نماز

آرام ایستادن پس از رکوع

سوال: آیا آرام ایستادن پس از رکوع واجب است؟ پاسخ: بعد از تمام شدن ذکر رکوع، نمازگزار باید راست بایستد و بعد از آرام گرفتن بدن، به سجده برود و اگر به عمد، این کار را ترک کند (پیش از ایستادن یا قبل از آرام گرفتن بدن به سجده برود) نمازش باطل است. [۱]   آیت الله سیستانی: بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید راست بایستد و بنابر احتیاط واجب، پس از آرام گرفتن بدن به سجده رود و اگر به [...]

ادامه مطلب...
رکوع و سجود در صورت عذر

رکوع و سجود در صورت عذر

سوال: حکم رکوع و سجود کسی که از خم شدن معذور است،‌ چیست؟ پاسخ: اگر خم شدن برای رکوع و سجود برای نمازگزار امکان ندارد، باید با سر اشاره کند (سرش را کمی خم کند) و اشاره برای سجده را بیشتر از اشاره برای رکوع قرار دهد. اگر این کار را نیز نمی تواند انجام دهد، باید با بستن چشم ها رکوع و سجده کند و بنابر احتیاط مستحب [۱] چشم ها را در موقع سجده بیشتر از موقع رکوع [...]

ادامه مطلب...
دفن میت در مسجد

معیار مسجد بودن یک مکان

سوال: جاری شدن احکام مسجد بر یک مکان چه شرایطی دارد؟ پاسخ: اگر زمینی را به قصد قرب و به نیت مسجد بودن بسازند و حداقل یک نفر به اذنِ برپا کننده (بانی) در آن نماز بخواند، مسجد می شود (هر چند صیغه را جاری نکند) [۱] و باید احکام مسجد نسبت به آن مراعات شود. [۲] توجه: مساجد تمام گروه های مسلمان، اعم از شیعه و غیر آن در احکامی که برای مسجد گفته می شود، فرقی ندارند. [۳] ————– پی نوشت: [۱]. [...]

ادامه مطلب...
حکم تبدیل حسینیه به مسجد

حکم تبدیل حسینیه به مسجد

سوال: شخص خیّری در کنار مسجد، زمینی را به نیت حسینیه در اختیار مومنین قرار داده است، بعد از مدتی هیأت امنای مسجد، آن زمین را با اجازه صاحب آن جزو مسجد قرار داده اند، آیا احکام مسجد بر آن جاری است یا خیر؟ پاسخ: اگر به عنوان حسینیه وقف شده، و لو به این نحو که به قصد حسینیه تحویل داده باشد، مسجد نمی شود، و احکام مسجد بر آن جاری نیست. [۱] آیت الله مکارم: چنانچه صیغه وقف حسینیه [...]

ادامه مطلب...
حکم زمین مسجد پس از ویرانی

حکم زمین مسجد پس از ویرانی

سوال: اگر ساختمان مسجد ویران شود آیا زمین آن همچنان حکم مسجد را دارد؟ پاسخ: اگر مسجدی ویران شود، زمین آن از مسجد بودن خارج نمی شود و احکام مسجد (در برخی موارد) بر آن جاری است، و همچنین اگر تمام روستا یا شهری که مسجد در آن است، خراب شود، مکانی که مسجد بوده همچنان عنوان مسجد را دارد. [۱] آیت الله خامنه ای: خراب کردن مسجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند و از این رو آثار [...]

ادامه مطلب...
حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

سوال: مُهر یا قرآن مسجد را اشتباهی به خانه آوردم، آیا می توانم آن را در مسجدی دیگر بگذارم؟ پاسخ: قرار دادن مهر در جای دیگر جایز نیست و باید آن را به جای اول برگردانید، مگر آنکه یقین کنید برای مسجد خاصی وقف یا هدیه نشده است. [۱] خارج کردن قرآن از مسجد بدون توجه به شرایط وقف حرام است. [۲] ————– پی نوشت: [۱]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۹۱۰؛ امام، استفتائات، ج۲، وقف، ص ۳۴۵،  س ۲۶ [...]

ادامه مطلب...
حکم وضو با خالکوبی و تاتو

حکم وضو با خالکوبی و تاتو

سوال: حکم وضو با خالکوبی و تاتو حتی اگر اسمای جلاله یا آیاتی از قرآن باشند، چیست؟ پاسخ: ۱٫ «خالکوبی» و «تاتو» اگر مجرد رنگ در زیر پوست است و مانع از رسیدن آب به ظاهر پوست نمی شود، برای وضو و غسل اشکالی ندارد؛ ولی اگر به صورت نقاشی و موقت است و روی پوست کشیده می شود؛ باید برای وضو برطرف شود. [۱] ۲٫ خال کوبی آیات قرآن بر روی بدن حرام و پاک کردن آن در صورتی که مشقت ندارد، [۲] [...]

ادامه مطلب...
حکم استفاده از برق مسجد

حکم استفاده از برق مسجد

سوال: آیا می توان برای ضبط سخنرانی، شارژ تلفن همراه و باطری دوربین از برق مسجد استفاده کرد؟ پاسخ: جواز استفاده از امکانات مسجد بستگی به کیفیت وقف و نذر آن امکانات برای مسجد دارد (و در صورت استفاده بر خلاف آن باید بهای برق مصرف شده را بدهد.) ——– منبع: امام، استفتائات، ج۲، وقف، با استفاده از س ۲۵ و ۲۸؛ بهجت، استفتائات، ج۲، با استفاده از س ۱۷۶۱، ۱۷۹۱ و ۱۸۰۷؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۴۰۹؛ مکارم، استفتائات جدید، [...]

ادامه مطلب...