برچسب - احکام اذان

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟   سوال: حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟ پاسخ: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. [۱] آیت الله بهجت: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. [۲] آیت الله مکارم: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه [...]

ادامه مطلب...