برچسب - احکام تسبیحات اربعه

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه چیست؟

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه رساله توضیح المسائل نماز [ اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید] مسأله ۱۲۴۱ اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید (۱) یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید (۲)، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد (۳). (۱) (بهجت:) یا کمتر از یک مرتبه بگوید، دو سجده سهو به جا می آورد. (۲) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، زنجانی، سیستانی:) اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید (گلپایگانی، صافی: یا بیشتر از [...]

ادامه مطلب...
آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟

آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟

آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟  آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟ پاسخ: اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند، به رکوع امام نمی رسد، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع برود بعد اقتدا نماید و در رکوع به امام برسد.      «کتاب آموزش مصور احکام» مطابق با فتاوای آیت [...]

ادامه مطلب...