برچسب - احکام حیوانات

آیا جدا کردن پی حرام (نخاع) ، در حیوان حلال گوشت که از گردان تا اطراف ستون فقرات وجود دارد ضرورتا باید قبل ازطبخ انجام شود؟

آیا جدا کردن پی حرام (نخاع) ، قبل ازطبخ

آیا جدا کردن پی حرام (نخاع) ، در حیوان حلال گوشت که از گردان تا اطراف ستون فقرات وجود دارد ضرورتا باید قبل ازطبخ انجام شود؟   آیا جدا کردن پی حرام (نخاع) ، در حیوان حلال گوشت که از گردن تا اطراف ستون فقرات وجود دارد ضرورتا باید قبل ازطبخ انجام شود؟ پاسخ: آیت الله خامنه ای: لازم نیست قبل از طبخ جدا شود. آیت الله مکارم:‌ عمدا پختن قسمتهایی که خوردن آنها حرام است جایز نیست،اما اگر سهوا بوده و نمیدانسته اند [...]

ادامه مطلب...