برچسب - احکام روزه زنان باردار و زنان شیرده

احکام روزه زنان باردار و زنان شیرده

احکام روزه زنان باردار و زنان شیرده ( طبق نظر ایت الله مکارم )

چنانچه روزه ماه رمضان و قضای آن تا سال بعد برای خودتان ضرر داشته روزه واجب نیست و قضا نیز ندارد فقط برای هر روز فقیری را اطعام می کنید.

ادامه مطلب...