برچسب - احکام زناشویی

آیا تأمین مخارج زن بر مرد واجب است؟ مقدار آن چیست؟

پرداخت مخارج زن توسط مرد

آیا تأمین مخارج زن بر مرد واجب است؟ مقدار آن چیست؟     پرداخت مخارج زن توسط مرد سوال: آیا تأمین مخارج زن بر مرد واجب است؟ مقدار آن چیست؟ پاسخ: از جمله حقوق زن بر شوهر خود در ازدواج دائم، تأمین مخارج زندگی (نفقه) اوست.  [۱] مخارج زن مقدار معینی ندارد، بلکه بر شوهر واجب است آنچه را که همسرش در زندگی نیاز دارد – مانند خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم منزل برای پخت و پز، خوردن، آشامیدن، نظافت، خوابیدن و استراحت کردن – تأمین کند. [...]

ادامه مطلب...