برچسب - احکام سفر

وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز

وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز

– مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

ادامه مطلب...
تمام خواندن نماز توسط مسافر

تمام خواندن نماز توسط مسافر

– اگر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

ادامه مطلب...
احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان

حکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان

❇ احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان ✳ 🔹🔹🔹🔹🔹 💠 آیت‌الله خامنه‌ای: ۱⃣- -اساتید و دانشجویانی که در محل تحصیل یا تدریس و خوابگاه ساکن شده اند و عرفا گفته می شود که  مسافر نیستند. اگر چه گاهی به سفر می روند. و بیش از یک سال وضعیت آنان این گونه باشد، محل تحصیل و تدریس برای آنها وطن حکمی می باشد و از روز اول نماز تمام و روزه ها صحیح است.]در بین راه نماز شکسته است [. ۲⃣  – دانشجویان [...]

ادامه مطلب...

معیار وطن طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

حکم نماز برای خانه‌ای که در شهرستان ساختیم وهمسرمن متعلق به آن شهر است او نماز کامل می خواند ولی من وبچه ها باید کامل بخوانیم یا شکسته ؟چون در سال چند بار میرویم گاهی سه روز گاهی پانزده روز چیست سلام علیکم وقت بخیر طبق نظر آیت الله مکارم وظیفه پدر: در صورتى که از آنجا اعراض کرده باشید، یعنى قصد نداشته باشید جهت سکونت مستمر به آنجا بازگردید، نماز و روزه شما در آنجا شکسته است. مگر اینکه هر سال، سه چهار ماه در [...]

ادامه مطلب...