تشهد قضا

هنگام نمازجماعت چهار رکعتی، در رکعت دوم بجای سلام دادن سهوا

🔷 احکام نماز مسافر 🔷 🔻🔻🔻🔻 ❇ سوال: اگر فردی نمازش شکسته باشد، هنگام نمازجماعت چهار رکعتی، در رکعت دوم بجای سلام دادن سهوا با جماعت ادامه دهد؛ وظیفه اش هنگام متوجه شدن در حالات زیر چیست؟   الف: قبل از رکوع رکعت سوم ب: بعد از رکوع رکعت سوم ج : بعد از نماز آیا سجده سهو موارد بالا لازم است؟ ▪▪▪▪▪▪ ✅ پاسخ: 💠 آیت الله خامنه ای: اگر قبل از رفتن به رکوع متوجه شود، باید فورا بنشیند و سلام بدهد و نمازش صحیح است، و خوب [...]

ادامه مطلب...