برچسب - احکام صف جماعت

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز   ۱-در اول صف نماز جماعت دو نوجوان که به سن بلوغ نرسیده اند ولی نمازشان صحیح است اگر کسی کنار این دو بایستد ،نمازش صحیح است یا خیر؟ ۲- در مورد غیر ممیز تکلیف چیست؟ آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال اگر بچه ممیز فاصله شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت اشکال ندارد، همچنین اگر یک یا چند بچه غیر ممیز یا بچه ممیزی که نمازش باطل است فاصله شود ولی فاصله [...]

ادامه مطلب...
آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟

آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟

آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟   اقتدا در طبقات مختلف و صف های طولانی نماز جماعت سوال: آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟ پاسخ: در صورتی که طبقات مسجد نسبت به یکدیگر ارتفاع زیادی نداشته باشند (با جماعتی که در پایین برقرار است، یک جماعت حساب شود) و کسی که در صف اول هر طبقه می ایستد (چه زن باشد یا چه مرد) از صف قبل [...]

ادامه مطلب...