برچسب - احکام طهارت

تطهیر موکت و فرش

تطهیر موکت و فرش

– تطهیرموکت و فرش به این صورت است: بعد از بر طرف کردن عین نجاست، آب لوله را وصل کنید به جای نجس، به‌گونه‌ای که همه آن محل را فرا بگیرد.

ادامه مطلب...
زمان غسل

زمان غسل جنابت

– غسل جنابت به خودی خود پس از جنابت مستحب است و برای خواندن نماز واجب و برخی از اعمال واجب می شود.

ادامه مطلب...
استبراء از بول و استبراء از منی

استبراء از بول و استبراء از منی

❇ استبراء از بول و استبراء از منی چگونه انجام می‏شود؟   ✅ همه مراجع (به جز آیت الله مکارم): استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‏دهند تا اطمینان پیدا کنند بول در مجرا نمانده است و آن دارای اقسامی است. بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، سه مرتبه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت کشیده و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی [...]

ادامه مطلب...
شستن لباس نجس با ماشین لباسشويی

شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی

◀ شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی 💠آیت الله خامنه ای: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویى به لباسها و همه قسمت‏هاى داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است. ماشین لباسشوئی در صورتی پاک کننده است که بعد از اینکه عین نجاست را برطرف کرد یکبار اب کر یا دوبار اب قلیل همه لباسهای نجس و همه قسمتهای نجس ماشین را در بر بگیرد و خارج [...]

ادامه مطلب...
آیا برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است؟

آیا برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است؟

آیا برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است؟   سوال: آیا برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است؟ پاسخ: برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است و فرقی در این مسأله بین داخل، سقف و پشت بام و حتی طرف داخل دیوار مسجد نیست؛ یعنی هر جای مسجد نجس شود باید نجاست برطرف گردد. [۱] هنگامی که انسان از نجاست مسجد مطلع شد، بلافاصله باید آن را تطهیر کند، بنابر این نباید به قدری معطل کند که عرفاً بگویند تأخیر انداخته است. [۲] برطرف کردن [...]

ادامه مطلب...
آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟

آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟

آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟   آیا بردن عین نجس یا لباسی که نجس شده به مسجد، حرام است؟ پاسخ: بردن عین نجس به مسجد، مانند خون و چیزی که نجس شده، مانند لباس نجس، در صورتی که نجاست آن به مسجد سرایت کند یا موجب بی احترامی به مسجد باشد حرام است.  آیت الله صافی: احتیاط آن است که اگر بی احترامی هم نباشد عین نجس را به مسجد نبرند.    برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۲، [...]

ادامه مطلب...
آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟   آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم چه آبی را دارد؟پاسخ: کم آب مضاف را دارد و پاک کننده چیزی نجس نیست؛ وضو و غسل نیز با آن باطل است. توجه: [...]

ادامه مطلب...
آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟

آب قلیل چیست؟   آب قلیل چیست؟ پاسخ:  آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد؛ هر چند مقدار آن اندازه یک استکان کوچک یا کمتر باشد.   برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۱، ص ۷۶٫

ادامه مطلب...
احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نمازاحراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز   احراز نجاست لباس یا بدن بعد از نماز سوال: اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستى بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن یا لباس او نجس بوده است. آیا نماز وى باطل است؟ پاسخ: اگر اصلاً یقین به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحیح است و اعاده و [...]

ادامه مطلب...