تشهد قضا

هنگام نمازجماعت چهار رکعتی، در رکعت دوم بجای سلام دادن سهوا

🔷 احکام نماز مسافر 🔷 🔻🔻🔻🔻 ❇ سوال: اگر فردی نمازش شکسته باشد، هنگام نمازجماعت چهار رکعتی، در رکعت دوم بجای سلام دادن سهوا با جماعت ادامه دهد؛ وظیفه اش هنگام متوجه شدن در حالات زیر چیست؟   الف: قبل از رکوع رکعت سوم ب: بعد از رکوع رکعت سوم ج : بعد از نماز آیا سجده سهو موارد بالا لازم است؟ ▪▪▪▪▪▪ ✅ پاسخ: 💠 آیت الله خامنه ای: اگر قبل از رفتن به رکوع متوجه شود، باید فورا بنشیند و سلام بدهد و نمازش صحیح است، و خوب [...]

ادامه مطلب...
سفر در نماز

سفر در نماز، تأثیراتی دارد

⚠سفر در نماز، تأثیراتی دارد❗   ۱⃣نمازهای چهار رکعتی در سفر، دو رکعت می‌شود. ۲⃣هشت رکعت نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر در سفر نباید خوانده شود. ۳⃣ اگر در سفر نماز چهار رکعتی قضا گردد، لازم است قضای آن، دو رکعتی خوانده شود، اگر چه انسان بخواهد آن‌را در وطن بخواند. ❓آیا کسی که قصد نموده ده روز یا بیشتر، در شهری بماند می‌تواند نافله ظهر و عصر را بخواند؟ ❌پاسخ: بله می‌تواند، چنین شخصی از این جهت در حکم متوطّن است.   ❓آیا نافله [...]

ادامه مطلب...
اعراض از وطن

اعراض از وطن

✳ اعراض از وطن ✳ 🍁🍂 🍁🍂    💠  اینکه می گویند فلانی از وطن اصلی خود اعراض کرده یعنی چه؟ در این صورت حکم نماز و روزه در وطن اصلی که از آن اعراض کرده چه می شود؟ ✴ آیت الله خامنه ای:‌ اعراض از وطن یعنی ترک وطن و تصمیم به عدم اقامت در آن یعنی دیگر قصد زندگی کردن در آنجا نداشته باشد. نماز در چنین مکانی شکسته است و روزه نیز صحیح نمی باشد، مگر اینکه قصد ده روز [...]

ادامه مطلب...
آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود

آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود     آنچه از مسافر در سفر ساقط می شود ۱- روزه ۲- دو رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی، یعنی باید نماز های چهار رکعتی را دو رکعتی ( مثل نماز صبح) بخواند. ۳- نوافل نماز های ظهر و عصر ۴- نافله عشاء

ادامه مطلب...
آیا مسافر می تواند روزه مستحب بگیرد؟

سوال: آیا مسافر می تواند روزه مستحب بگیرد؟

آیا مسافر می تواند روزه مستحب بگیرد؟   سوال: آیا مسافر می تواند روزه مستحب بگیرد؟ پاسخ: خیر، روزه مستحب در سفر جایز نیست؛ مگر در شهر مدینه که برای برآورده شدن حاجت می تواند سه روز روزه مستحب بگیرد و لازم است روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه باشد. ————– منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۸۱۹؛ امام، سیستانی و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۲، (شرائط صحه الصوم)، قبل از م ۱، (الخامس)؛ بهجت، وسیله النجاه، م ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲؛‌ خامنه ای، [...]

ادامه مطلب...