برچسب - احکام نذر

خواندن ترجمه قرآن

خواندن ترجمه قرآن

– خواندن ترجمه قرآن و تدبّر در آن، بسیار خوب و مطلوب است، ولی قرائت متن عربی قرآن، ثواب و آثار ویژه ای دارد.

ادامه مطلب...
روزه نذر سفر

⛔آیا با داشتن روزه قضا ، می توان نذر روزه کرد؟   〰〰〰〰〰 ❎آیت الله خامنه ای: اگر قصد داشته باشید که روزه نذری را بعد از روزه قضا بگیرید نذرتان صحیح است. ✳آیت الله مکارم شیرازی: -کسی که روزه قضا دارد: الف) نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. ب) می تواند روزه مستحب را نذر کند، مشروط بر این که بعد از روزه های قضا، بتواند آن را بجا آورد. به این معنا که اگر مثلا ده روز، روزه قضا دارد و تا ماه رمضان [...]

ادامه مطلب...