برچسب - احکام نماز جماعت

تشهد قضا

هنگام نمازجماعت چهار رکعتی، در رکعت دوم بجای سلام دادن سهوا

🔷 احکام نماز مسافر 🔷 🔻🔻🔻🔻 ❇ سوال: اگر فردی نمازش شکسته باشد، هنگام نمازجماعت چهار رکعتی، در رکعت دوم بجای سلام دادن سهوا با جماعت ادامه دهد؛ وظیفه اش هنگام متوجه شدن در حالات زیر چیست؟   الف: قبل از رکوع رکعت سوم ب: بعد از رکوع رکعت سوم ج : بعد از نماز آیا سجده سهو موارد بالا لازم است؟ ▪▪▪▪▪▪ ✅ پاسخ: 💠 آیت الله خامنه ای: اگر قبل از رفتن به رکوع متوجه شود، باید فورا بنشیند و سلام بدهد و نمازش صحیح است، و خوب [...]

ادامه مطلب...
گفتن تکبیر، همزمان با امام

گفتن تکبیر، همزمان با امام

چنانچه مأموم قبل از امام جماعت نماز را اقامه کند یا سایر ارکان و اذکار را شروع کند، چه حکمی دارد؟   پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای:‌ در تکبیره الاحرام واجب است که نه بر امام مقدّم شود و نه آن‏که هم‏زمان با او بگوید و احتیاط (واجب) آن است که قبل از تمام کردن تکبیره الاحرام امام، شروع به گفتن آن ننماید و گرنه نماز به صورت فرادا مى شود. آیت الله مکارم: اگر همزمان باشد مانعی ندارد.   ——- ۱- http://farsi.khamenei.ir/treatise-imam-content?id=411&tid=99 ۲-https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45563&mid=257898

ادامه مطلب...

فاصله بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام چقدر باید باشد؟

[ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام] مسأله ۱۴۳۵ اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد و نیز اگر بین انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده (۱) و انسان به وسیله او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده، هیچ فاصله نداشته [...]

ادامه مطلب...
حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟

حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟   سوال: حکم اذان و اقامه مستقل در نماز جماعت چیست؟ پاسخ: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. [۱] آیت الله بهجت: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. [۲] آیت الله مکارم: اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه [...]

ادامه مطلب...
جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز

جماعت فاصله بچه ممیز یا غیرممیز   ۱-در اول صف نماز جماعت دو نوجوان که به سن بلوغ نرسیده اند ولی نمازشان صحیح است اگر کسی کنار این دو بایستد ،نمازش صحیح است یا خیر؟ ۲- در مورد غیر ممیز تکلیف چیست؟ آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال اگر بچه ممیز فاصله شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت اشکال ندارد، همچنین اگر یک یا چند بچه غیر ممیز یا بچه ممیزی که نمازش باطل است فاصله شود ولی فاصله [...]

ادامه مطلب...
مقدارفاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر

مقدارفاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر

مقدارفاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر   سوال: فاصله میان مأموم و امام و مأمومین با یکدیگر باید تا چه اندازه ای باشد؟ پاسخ (آیت الله خامنه ای): مأمومین باید با امام جماعت مرتبط باشند. از این رو فاصله جای سجده مأموم و جای ایستادن امام نباید بیشتر از یک گام بلند باشد و نیز اگر بین انسان با مأمومی که جلوی او ایستاده (و به وسیله او به امام متصل است) به همین مقدار فاصله باشد، نمازش اشکال ندارد. [...]

ادامه مطلب...
پیروی و تبعیت از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟

پیروی و تبعیت از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟

پیروی و تبعیت از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟   چگونگی پیروی از امام جماعت سوال: پیروی از امام جماعت در چه مواردی لازم است؟ پاسخ: ۱٫ در اقوال مانند: ذکر رکوع، سجده، تسبیحات اربعه یا تشهد؛ جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از او اشکال ندارد، مگر در تکبیره الاحرام؛ ۲٫ در اعمال مانند: رکوع یا سر برداشتن از رکوع و سجده، پیش افتادن جایز نیست؛ پس اگر عمدا قبل امام به رکوع برود یا برخیزد یا به سجده برود، معصیت [...]

ادامه مطلب...
آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟

آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟

آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟  آیا می توان در رکعت چهارم نماز که امام تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟ پاسخ: اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند، به رکوع امام نمی رسد، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع برود بعد اقتدا نماید و در رکوع به امام برسد.      «کتاب آموزش مصور احکام» مطابق با فتاوای آیت [...]

ادامه مطلب...
آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟

آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟

آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟   اقتدا در طبقات مختلف و صف های طولانی نماز جماعت سوال: آیا اقتدا در طبقات مختلف مسجد و صف های طولانی نماز جماعت صحیح است؟ پاسخ: در صورتی که طبقات مسجد نسبت به یکدیگر ارتفاع زیادی نداشته باشند (با جماعتی که در پایین برقرار است، یک جماعت حساب شود) و کسی که در صف اول هر طبقه می ایستد (چه زن باشد یا چه مرد) از صف قبل [...]

ادامه مطلب...

بچه ممیز در صف نماز جماعت

سوال: حکم ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت چیست؟ آیا مانع اتصال صفوف نماز جماعت است؟ پاسخ: امام: اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است می توانند اقتدا کنند.‌ آیت الله خامنه ای: اگر بچه ممیز فاصله شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت اشکال ندارد، همچنین اگر یک یا چند بچه غیر ممیز یا بچه ممیزی [...]

ادامه مطلب...