برچسب - احکام نماز جماعت

امام جماعت فردی که گناهکار است

سوال:‌ کسی که گناه کار است می تواند امام جماعت قرار بگیرد ؟ پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای: اگر مردم او را عادل مى دانند اشکال ندارد. گر چه احتياط در ترک است.  آیت الله مکارم شیرازی: اگر ديگران آن را عادل مي دانند امامت جماعت آن شخص مانعي ندارد. آیت الله وحید خراسانی:  اگر خود را عادل نمیداند نمیتواند امامت کند. آیت الله سیستانی: آیت الله شبیری زنجانی‌: اگر کسی که گناه کرده توبه کند وعادل شود(برای تعریف عدالت و نحوه احراز آن به رساله توضیح [...]

ادامه مطلب...

آیا می توان نماز را به خاطر جماعت از اول وقت به تأخیر انداخت؟

  در صورتی که خانوادگی به دیدن اقوام رفته باشیم و موقع نماز باشد و روحانی هم حضور داشته باشد آیا نماز باید خواند یا در صورتی که رای گیری شود اغلب نماز را به بعد موکول کنند باید نماز را بعدا خواند؟(خود روحانی مهمان است فلذا مهمان در خواست نماز جماعت دارد و میزبان معذوریت اخلاقی ندارد.)   پاسخ:‌ مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادى یعنى تنها خوانده [...]

ادامه مطلب...

اقتدا در سلام امام جماعت

آیا می توان در سلام نماز جماعت اقتدا به جماعت کرد؟ √ پاسخ:  مأموم اگر موقعى برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تکبیرة الاحرام بنشیند و تشهد را با امام بخواند ولى سلام را نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد بایستد و بدون آن که دوباره نیت کند و تکبیر بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اول [...]

ادامه مطلب...

اقتدا به امام جماعتی که تیمم بدل از غسل کرده

سوال:‌ آیا کسی که به خاطر عذری تیمم بدل از غسل نموده می تواند امام جماعت باشد؟ پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای: اشکال ندارد.  آیت الله مکارم شیرازی:  اگر امام جماعت با تيمم يا وضوي جبيره اي نماز مي خواند مي توان به او اقتدا کرد، ولي اگر به واسطه عذري با لباس نجس از روي ناچاري نماز مي خواند بنابر احتياط واجب نبايد به او اقتدا کرد. آیت الله وحید خراسانی:  اگر امام جماعت به واسطه عذرشرعى با لباس نجس يا با تيمّم يا [...]

ادامه مطلب...

تبعیت در نماز جماعت

۱– اینکه گفته شده اگر عمدا قبل از امام یا مدتی پس از امام افعال نماز را انجام دهید معصیت کرده است یعنی چقدر زودتر یا دیرتر بخونه تبعیتنکرده؟ مثلا اگه امام از سجده پاشد وداره تشهد میخونه ولی ماموم در حال سجده عمدا باقی بمونه نمازش فرادا میشه؟ ۲– آیا تبعیت نکرده باعث فردی شدن نماز میشه یا فقط معصیت کرده ؟ آیت الله خامنه ای : ج1) معناى تبعيت واضح است و همين كه جلو نيافتد، صدق مى‌كند اما بَعديّت تابع صدق عرفى است. ج2) اگر در دو [...]

ادامه مطلب...

گناه کبیره امام جماعت

آیا شخصی که گناه کبیره (حدی) انجام داده، بعد از توبه می تواند امام جماعت باشد؟   پاسخ: درباره گناه کبیره ای که می بایست بر آن حد جاری شود (مانند: زنا)، خود اجرای حد موضوعیت دارد. به این معنا که اگر بر چنین شخصی حد جاری شده باشد، چه توبه کرده باشد و یا خیر، به نظر برخی مراجع تقلید نمی تواند امام جماعت شود. اما اگر حدی (مانند: تازیانه) بر او جاری نشده است، مثلاً کسی متوجه گناه او نشده [...]

ادامه مطلب...

نیت امام جماعت در جماعت

سوال:‌ آیا در نماز جماعت، امام جماعت لازم است نیت امامت کند ؟ پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای: لازم نیست. ولي اگر بخواهد ثواب جماعت را درک کند، قصد نمايد.  آیت الله مکارم شیرازی: بهتر است نيت جماعت کند تا از ثواب نماز جماعت بهره مند شود آیت الله وحید خراسانی:  خیر آیت الله شبیری زنجانی‌: در نماز جماعت امام لازم نیست نیت جماعت داشته باشد ولی اگر نیت جماعت نکند آثار نماز جماعت برای او ثبت نمی شود. آیت الله فاضل لنکرانی: بر امام جماعت واجب [...]

ادامه مطلب...

امام جماعت زن

سوال : آيا زن مي تواند امام جماعت براي زنان ديگر شود؟ امام خمینی (ره) : احتياط واجب آن است كه امام زن نيز مرد باشد. (تحرير الوسيله، اسماعيليان، 1408 ه ق ، ص274 ، القول في شرايط الامام ، سطر سوم ، توضيح المسائل ، پژوهشهاي اسلامي ، ص194 ، م1453 ) آيت ا… اراكي : جايز است. (عروة الوثقي، اسماعيليان، 1383، ششم، ص629، م8، و احكام الواضحه ، ص252، با استفاده از م1445 ، و زبدة الاحكام، مكتب الاعلام الاسلامي ، ص132، [...]

ادامه مطلب...

امام جماعت زن در نماز ميت

امام جماعت زن در نماز ميت آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال امامت زن براى مردها صحيح نيست. آيت الله مکارم : خير نمي تواند مگر اينکه همه زن باشند. آيت الله وحيد خراساني : امامت زن براي مرد باطل است ولي امامت زن براي زن کراهت دارد و در نماز ميت در صورتي که سزاوارتر از آن زن به ميت کسي نباشد امامت او براي زنهاي ديگر جايز است و کراهت ندارد. آيت الله سيستاني :‌اگر کسي اولي تر از ايشان نباشد اشکال ندارد- اشکال [...]

ادامه مطلب...

شکستن نماز برای پیوستن به جماعت

  اگر نماز را بصورت فرادی شروع کرده باشیم و جماعت به پا شود آیا می شود نماز را شکست ؟   آیت الله خامنه ای: شکستن نماز واجب جايز نيست، ولی می توانید به نماز مستحب عدول نمایید و پس از عدول اگر به جماعت نمى رسد مى تواند نمازمستحبى را بشكند.   آیت الله مکارم شیرازی: هرگاه مشغول نماز واجب است و جماعت برپا شود، چنانچه وارد رکعت سوم نشده و مي ترسد اگر نماز را تمام کند به جماعت نرسد مستحب است نيت خود را به نماز مستحبي برگرداند و آن را دو رکعتي تمام کرده، خود را [...]

ادامه مطلب...