برچسب - احکام نماز جماعت

اقتدا به امام جماعتی که انگشت آن قطع شده

سوال:‌ اقتدا به امام جماعتی که یه انگشتش یا چند انگشتش قطع شده صحیح است ؟ پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای: اشکال ندارد.  آیت الله مکارم شیرازی:  اشکال ندارد. آیت الله فاضل لنکرانی: اگر انگشت دست امام طوری قطع شده باشد که دروقت سجده بتواند کف دست را برزمین بگذارد و عرفا گفته شود کف دست برزمین گذاشته شده است . اقتداء به او صحیح است .   ******** استفتاء از سایت مراجع عظام

ادامه مطلب...
نماز جماعت

باطل شدن نماز امام جماعت در حال نماز

اگر برای امام جماعت، حدثی اتفاق افتاد حکمش چیست؟  اگر برای مرد در نماز جماعت، حدثی اتفاق افتاد (در این جایگاه سخت) چه کند؟ با توجه به این که آبروی مؤمن و روحانی ای که امام جماعت است، مورد خطر است. و همچنین در حال حاضر وسایل صوتی و تصویری برای امام جماعت می گذارند. خلاصه امام جماعت اگر این امر حدث در اثناء نماز برایش اتفاق افتاد چه کند؟  پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: در فرض [...]

ادامه مطلب...

اقتدا به امام جماعت نا شناس

سوال :آيا بدون دانستن نام امام جماعت يا ديدن صورت وي مي توان به او اقتدا كرد؟ امام خمینی (ره) : دانستن اسم امام جماعت و ديدن صورت وي لازم نيست و همين كه امام معين و عدالت او و … محرز باشد كافي است؛ پس اگر بگويد اقتدا مي كنم به امام حاضر ، نمازش صحيح است. (تحرير الوسيله، اسماعيليان، 1408 ه ق، سوم، ج1، ص266، فصل (في صلاة الجماعه) ، با استفاده از م3، توضيح المسائل، ص195، با استفاده [...]

ادامه مطلب...

اقتدا به امام جماعت معینی ولی بعدا مشخص شود که کسی دیگه امام جماعت است

سوال:‌ اگر به نیت امام جماعتی معینی اقتدا کنیم بعدا مشخص بشه کسی دیگه ست نماز باطل است؟ تکلیف چیست ؟   پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای: اگر امام جماعت عادل باشد، نماز جماعت صحيح است و اگر عادل نباشد، در صورتی که رکنی به نماز اضافه نکرده باشد نمازش صحیح و فرادا است  آیت الله مکارم شیرازی: آیت الله وحید خراسانی:  نمازش صحيح است در صورتى كه كارى كه نماز فرادى را اگر چه سهواً باطل مى كند ـ مثل زياد كردن ركوع ـ [...]

ادامه مطلب...

اقتدا به امام جماعت در ركوع

۱- اگر ماموم تکبیرالاحرام را می گوید وبه رکوع می رود اما به رکوع امام نمی رسد یا شک دارد که رسیده یا نه و البته از ابتدا اطمینان داشت که اگر به رکوع برود میرسد و حال اتفاقاً نرسید وظیفه اش چیست ؟ ۲-اگر اطمینان به رسیدن نداشت نماز باطل است یا فرادی ؟ ۳-مأموم تکبیرالاحرام را می گوید اما امام سر از رکوع بر می دارد آیا می تواند بایستد تا امام به رکعت بعد برسد و از آنجا [...]

ادامه مطلب...

اضافه کردن رکن توسط امام جماعت و تکلیف مامومین

سوال:‌ امام جماعت در رکعت دوم قنوت رو فراموش کرد و به رکوع رفتن از مامومین ذکر قنوت بلند گفت امام جماعت از رکوع بلند شد و قنوت کرد و دوباره به رکوع رفت نمازمون درسته؟ نماز امام جماعت چی?  پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای: نماز امام صحيح نيست ولى نماز مأمومين به صورت فرادا مى‌شود، ولى اگر با علم به صحت، نماز را خوانده‌اند، مانعى ندارد و ضررى به صحّت نماز مأمومين وارد نيست.  آیت الله مکارم شیرازی: آیت الله وحید خراسانی:  در [...]

ادامه مطلب...

اشتباه در قرائت اذکار مستحبی امام جماعت

سوال:‌ اگر امام جماعت تلفظ مستحبی را اشتباه بگه می تونید اقتدا کنیم ؟  پاسخ:‌ آیت الله خامنه ای: در فرض مذكور اگر سهواً باشد اشكال ندارد  آیت الله مکارم شیرازی:  لازم نيست آنچه را علماي تجويد براي بهتر خواني قرآن ذکر کرده اند رعايت کند، بلکه لازم است طوري بخواند که بگويند عربي صحيح است هرچند رعايت دستورات تجويد بهتر است. آیت الله وحید خراسانی:  بنابر احتیاط واجب،نمیتوانید. آیت الله سیستانی: جایز است. آیت الله شبیری زنجانی:‌ مانعی ندارد. آیت الله فاضل لنکرانی: اگر ماموم یقین دارد که امام [...]

ادامه مطلب...

احکام نجس کردن مسجد – آیا عدم تطهیر مسجد مبطل نماز است؟

اگر مسجد یا حرم را نجس کردیم آیا نماز بخونیم بعدش تطهیر کنیم نمازمون باطل است ؟ با وجود اینکه می دونم تطهیر واجب فوری است ؟ آیت الله خامنه ای: هر چند تأخير در تطهير مسجد معصيت است، اما نماز صحيح است. آیت الله وحید خراسانی:  اگرببيند نجس شده و وقت نماز وسعت دارد، بايد اوّل آنرا تطهير كنید بعد نماز بخوانید ، و چنانچه اوّل نماز بخوانید معصيت كرده اید ، ولى نمازتان صحيح است. آیت الله سیستانی:  آیت الله مکارم شیرازی:  هرگاه ببیند [...]

ادامه مطلب...

اتصال صفوف جماعت یک گام

اتصال صفوف جماعت یک گام مامومين بايد با امام جماعت مرتبط باشند و ارتباط آنها يا بدون واسطه است که بين امام و ماموم‏ نبايد بيش از يک گام فاصله باشد، يعنى از محل ‏سجده ماموم تا محل ايستاده امام. يا با واسطه ساير مامومين که از جلو يا سمت راست ‏يا چپ بايد اين ‏ارتباط برقرار باشد و بين نمازگزار و صف جلو يا کسى‏ که طرف راست‏يا چپ او قرار دارد بيش از يک گام ‏فاصله نباشد     

ادامه مطلب...

اذان بین دو نماز بدعت است؟

اذان بین دو نماز بدعت است کل مراجع   ۱- اگر بین دو نماز جمع کنیم و فاصله ای نندازیم آیا اذان گفتن حرام است؟ ۲- اگر بخوایم بین دو نماز اذان بگیم چقدر باید فاصله بیفتد ؟   آیت الله خامنه ای:‌ ج1) بنابر احتياط واجب در هر موردى كه نمازها جمع خوانده مى‏ شوند بايد اذان ترك شود. ج2) اگر به اندازه ای فاصله شود که عرفا بگویند نماز را به صورت جمع نخوانده اید اذان ساقط نیست و با خواندن نافله نماز عصر بين ظهر [...]

ادامه مطلب...