برچسب - احکام نماز قضا

بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت

بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت

– به نظر مقام معظم رهبری واجب نیست نماز قضا فورا خوانده شود، ولی نباید انجام آن را به قدری تأخیر بیندازد که استخفاف به نماز محسوب شود.

ادامه مطلب...
اگر عمدا ساعت را کوک نکنیم و نماز قضا شود مرتکب معصیت شدیم ؟

اگر عمدا ساعت را کوک نکنیم و نماز قضا شود مرتکب معصیت شدیم ؟

اگر عمدا ساعت را کوک نکنیم و نماز قضا شود مرتکب معصیت شدیم ؟   اگر عمدا ساعت را کوک نکنیم و نماز قضا شود مرتکب معصیت شدیم ؟ آیت الله خامنه ای: اگر امید بیدار شدن بدون تنظیم ساعت ندارد، معصیت است. آیت الله شبیری: اگر اطمینان به بیدار شدن نداشته اید، معصیت است. آیت الله وحید: اگر بدانید بدونِ ساعت بیدار نمی شوید بله گناه دارد. آیت الله سیستانی: اگر از روى بى اعتنایى به نماز باشد یا هر روز تکرار شود گناه [...]

ادامه مطلب...
تکلیف کسی که موفق به انجام نمازهای قضایش نشده است،‌ چیست؟

تکلیف کسی که موفق به انجام نمازهای قضایش نشده است،‌ چیست؟

تکلیف کسی که موفق به انجام نمازهای قضایش نشده است،‌ چیست؟تکلیف کسی که موفق به انجام نمازهای قضایش نشده است،‌ چیست؟     تکلیف کسی که موفق به انجام نمازهای قضایش نشده است،‌ چیست؟ پاسخ: اگر فرد مکلفی نتوانست نمازهای قضا شده را به جا آورد، باید وصیت کند که آنها را به نیت او بخوانند. ____________ برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، ص ۱۶۲٫

ادامه مطلب...

آیا دختر مى تواند نماز قضاى پدرش را بخواند؟

√ سوال : آیا دختر مى تواند نماز قضاى پدرش را بخواند؟ √ پاسخ: اگر پدر، نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، بر پسر بزرگ تر واجب است كه بعد از مرگ او، آن ها را به جا آورد یا براى او اجیر بگیرد. اگر شخص دیگرى چون دختر میت یا حتى فرد بیگانه اى ـ به هر دلیل ـ عبادت ها و از جمله نمازهاى میت را از طرف او قضا نماید، باز هم صحیح است و [...]

ادامه مطلب...

اختلاف مرجع میت و نائب در نماز های قضا

در مورد نماز قضامیت اگر فتوای مرجع تقلید نایب با فتوای مرجع تقلید میت تفاوت داشته باشد وظیفه چیه ؟ آیت الله خامنه ای :‌ نائب طبق وظيفه خود عمل نمايد مگر با وی شرط خاصی شده باشد گرچه احتياط رعايت هر دو فتوا می‌باشد. آیت الله مکارم شیراری: در فرض سوال باید بر طبق مرجع خودش عمل نماید و توجه داشته باشید مرد مى تواند براى زن و زن براى مرد نیابت کند و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بایدبه [...]

ادامه مطلب...