برچسب - احکام چت

ارتباط با جنس مخالف

ارتباط با جنس مخالف

♻ ارتباط با جنس مخالف ♻   💠 سوال: من هر وقت با شوهرم مشاجره می‌کنم به چت پناه می‌برم و با جنس مخالفم چت می‌کنم. کلمات عاطفی آنها به من تسکین می‌دهد. این ارتباط چتی، جبران کم کاری شوهرم می‌شود. آیا این کار برای من اشکالی دارد؟ ناگفته نماند که بعد از آشتی با شوهرم آن مرد بیگانه را کنار می‌گذارم؟   ✅پاسخ: به طور کلی هر نوع گفتگو با جنس مخالف (چت، ایمیل، نامه نگاری و….) اگر با قصد لذت یا ترس افتادن [...]

ادامه مطلب...
ارتباط با نامحرم در فضای مجازی 2

ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

ارتباط با نامحرم در فضای مجازی      ▪️▪️▪️◾️◾️ ◾️ ارتباط با نامحرم در فضای مجازی ◾️ ▪️ #ارتباط_نامحرم_فضای_مجازی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❓ سؤال: آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا لایک کردن جنس مخالف در فضای مجازی حرام است؟ 🍃 پاسخ: به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم #مفسده بوده و یا خوف وقوع در حرام در میان باشد، جایز نیست. ◾️#خوف_وقوع_در_حرام   پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای  

ادامه مطلب...