برچسب - احکان تشهد

تشهد قضا

تشهد بی جا

💠 آیا برای تشهد بی جا باید سجده سهو بجا بیاوریم ؟ 💠 ➖➖➖➖➖➖ ✅ آیات عظام خامنه‌ای و سیستانی:‌ برای گفتن تشهد بی جا سجده سهو واجب نیست، لیکن احتیاط مستحب که براى هر زیادى یا نقصى از جمله برای تشهد بی جا بعد از سلام نماز دو سجده سهو به جا آورد. ✅ آیت الله مکارم :‌ درفرض سوال احتیاط این است که سجده سهو بجا آورد. ✅ آیت الله وحید: بله بنابر احتیاط واجب، سجده ی سهو لازم است. ➖➖➖ 📝 استفتاء‌ [...]

ادامه مطلب...