برچسب - استمنا در حال روزه

عدم اطلاع از کفاره روزه بواسطه استمنا و خود ارضایی

اگر کسی می دانسته استمنا باعث بطلان روزه میشود ولی نمی دانسته کفاره داره باید کفاره بدهد ؟ — آیت الله خامنه ای : در فرض مرقوم كفاره به عهده‌ او مى‌باشد. آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال کفاره ساقط نمی شود و علاوه بر قضا کفاره هم دارد.  آیت الله وحید خراسانی: اگر میدانسته کار حرامی است هم قضاء دارد وهم کفاره وهم بنابراحتیاط واجب کفاره ی جمع دارد اگرچه نداند روزه را باطل میکند یا نداند کفاره دارد. آیت الله سیستانی : اگر [...]

ادامه مطلب...

عدم اطلاع از بطلان روزه بواسطه استمنا

اگر کسی نمی دانسته خود ارضایی باعث ابطال روزه می شود چه حکمی دارد ؟ — آیت الله خامنه ای : روزه او باطل است و از آنحايى كه جهل به حكم شرعى داشته، كفاره به عهده او نمى‌باشد آیت الله مکارم شیرازی : کارهايي که روزه را باطل مي کند اگر عمدا ً و با علم و اطلاع انجام دهد، علاوه بر اين که روزه او باطل مي شود و قضا دارد، کفاره نيز دارد; ولي اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد کفاره [...]

ادامه مطلب...

جاهل به بقا به جنابت و تیمم بدل از غسل.

  سوال: اگر کسی اصلا این مسئله را نمی داند که بقا بر جنابت موجب بطلان روزه است و تیمم بدل از غسل هم بی اطلاع است الان تکلیفش چی؟ روزه را ادامه بده بعد قضا کنه یا کفاره هم لازمه .   پاسخ: آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال باید امساک نموده و قضای روزه را نیز بجا آورد و اگر از حکم مسأله غافل بوده کفاره لازم نیست. آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال باید امساک کند و بعدا آن را [...]

ادامه مطلب...

استمنا در حالت روزه

1-    اگر کسی به عمد روزه خود را در ماه مبارک رمضان ، به وسیله استمناء باطل کند ، چه حکمی دارد؟ 2-  کسی که به حرمت استمنا در ماه رمضان آگاهی داشته؛ ولی نمیدانسته روزه را باطل میکند، تکلیف او چیست؟ آیت الله خامنه ای : 1-  و 2- استمناء مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منى شود، و این عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگیرد، در حکم افطار عمدى با حرام است و علاوه بر [...]

ادامه مطلب...

تصمیم به خود ارضایی و استمنا در حال روزه بدون خروح منی

اگه جوانی تصمیم بگیره خود ارضایی کنه در ماه مبارک و در حال روزه و سط کار از خود ارضایی دست برداره یااینکه منجر به خروج منی نشه ایا روزه اش باطله ؟ و کفاره هم داره ؟  آیت الله خامنه ای : به هرحال اگر منى از او خارج نشده، روزه باطل نیست و کفاره ندارد. آیت الله مکارم :  اگر روزه دار به قصد بیرون آمدن منى استمناء کند روزه اش باطل مى شود هر چند منى از او بیرون [...]

ادامه مطلب...

تکرار جماع یا استمنا و کار حرام در حال روزه

1- آیا باطل کردن روزه با جماع با همسر و تکرار ان فقط یه کفاره دارد ؟ 2- نعوذ بالله جماع با غیر همسر و حرام و تکرار ان فقط یه کفاره دارد  3- در مورد استمنا چی ؟ آیا تکرار استمنا فقط یه کفاره داره ؟ در همه این موارد اگه انسان جاهل به حم باشه چه حکم یدارد ؟ آیت الله خامنه ای: ج1-3) به‌طور کلى اگر روزه‌دار، کاری را که باطل کننده‌ی روزه است، در یک روز بیش از یکبار انجام دهد، فقط یک کفاره [...]

ادامه مطلب...

استمنا در حال روزه

کسی که فکرمی کرده احتلام روزه را باطل می کند و به این سبب روزه را افطار کرده آیا باید کفاره دهد ؟ آیت الله خامنه ای: بله قضاء وکفاره بر او واجب است. آیت الله مکارم شیرازی: کارهایی که روزه را باطل می کند اگر عمداً و با علم و اطلاع انجام دهد، علاوه بر این‏که روزة او باطل می شود و قضا دارد، کفاره نیز دارد؛ ولی اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد کفاره ندارد، ولی قضای آن واجب [...]

ادامه مطلب...

استمنا در حال روزه با اطلاع از بطلانش

کسی که نمیدانسته در صورت استمنا کفاره ی بر او واجب میشود،ولی میدانسته روزه را باطل میکند،حکمش چیست؟آیا فقط باید روزه هایش را قضا کند یا اینکه ی کفاره ها را بدهد بدهد؟ آیت الله خامنه ای : باید کفاره بدهد. آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع واجب بپردازد آیت الله سیستانی :قضا کند ویک کفاره بدهد آیت الله فاضل لنکرانی : اگر می دانسته که استمناء حرام و روزه را باطل می کند علاوه بر قضا کفاره [...]

ادامه مطلب...